Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Beden Eğitimi ve Spor

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Egzersiz ve spor psikolojisi alanının gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumları öğretir.
  • Egzersiz ve spor psikolojisi alanına özgü literatüre ulaşabilme ve bunları çalışmalarında değerlendirme becerisini geliştirir.
  • Egzersiz ve spor psikolojisi yüksek lisans programındaki alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini takip edip alanda uygulayabilir.
  • Alanına özgü yaptığı araştırmaları ulusal ve/veya uluslararası hakemli (SCI-E, SSCI, ESCI indekslerince taranan) dergilerde yayınlar.
  • Egzersiz ve spor psikolojisi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve düşüncelerini ifade edebilir.
  • Egzersiz ve spor psikolojisi alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları, toplumsal sorumluluk bilinci ile proje ve etkinliklere dönüştürme ve uygulama becerisine sahiptir.
  • Egzersiz ve spor psikolojisi alanında gerçekleştirilen uygulamalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yetkinliğini kazanır.
  • Egzersiz ve spor psikolojisi alanında farklı disiplinlerden gelen bilgileri bütünleştirebilmeyi tasarlar.
  • Sporcu, antrenör ve diğer paydaşlarla danışma etkileşimini yapar.
  • Farklı spor branşları için performans geliştirme görüşmeleri ve uygulamalarını yapar.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat

Müfredat