Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Nöroloji

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Epilepsi ile ilgili lisans ve lisans üstü eğitim ve öğretim faliyetlerini yapabilme becerisi
 • EEG kayıtlarını okuyup, yorumlayabilme becerisi
 • Nöbet tiplerini tanımlayabilme ve uluslar arası nöbet sınıflamasına göre kalsifiye edebilme
 • Nöbet tipine göre uygun tedavi rejimini belirleyebilme
 • Santral sinir sisteminde epilepsiden sorumlu nöroanatomik yapıları ve nörotransmitterleri kavrayabilme becerisi
 • Epilepside epidemiyolojik çalışmalar hakkında bilgi sahibi olma
 • Moleküler ve klinik genetiğin temel prensiplerinin öğrenilmesi
 • Belli başlı epileptik sendromların kalıtsal özelliklerini ve farklı epilepsi sendromlarında genetik defektin belirlenmesini
 • Farmakogenetik hakkında fikir sahibi olmayı
 • Epilepsi protokolüne göre yapılan görüntülemelerde sorumlu nöroanatomik yapılar hakkında
 • Epilepsi cerrahisine aday hastaların belirlenmesi ve uygulanacak inceleme yöntemleri hakkında

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat

Müfredat