Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Farmakognozi

Program Tanımları

Kuruluş

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, lisansüstü düzeyde eğitim öğretim yapılması amacıyla 20 Temmuz 1982 tarihinde 41 sayılı Kanun hükmünde kararname ile kurulmuş olup, 1982 - 1983 Eğitim - Öğretim Dönemi Bahar yarılında Eczacılık Fakültelerinin Anabilim Dallarında Yüksek Lisans ve Doktora programları ile Eğitim - Öğretime başlamıştır. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Farmakognozi Tezli Yüksek Lisans Programı da 1989-1990 Eğitim-Öğretim yılı itibarı ile öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler Farmakognozi alanında Uzman unvanı kazanır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olmak. Eczacı (4 yıllık), Tıp Doktoru ,Biyolog/Moleküler Biyolog, Kimya Mühendisi/Kimyager kökenli olmak. Akademik personel ve Lisansüstü Giriş sınavından (ALES) en az 60 almak (sayısal veya eşit ağırlık alanından). Bilimsel Değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Eczacı (4 yıllık), Tıp Doktoru ,Biyolog/Moleküler Biyolog, Kimya Mühendisi, Kimyager kökenli olmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Alınan dersleri başarıyla tamamlamak,hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri önünde başarı ile savunulması.

Program Profili

Bu programa kayıt olan öğrencilere farmakognozi alanındaki kavramların (Doğal ürünlerin etken bileşikleri, bu bileşiklerin fiziksel ve kimyasal özellikleri, farmakolojik etkileri, elde edilmeleri, miktar tayinleri ve teşhisleri), araştırma alanlarının, araştırma tekniklerinin ve güncel eğitim öğretim uygulamalarının tanıtılması, öğrencilerin farmakognozi eğitiminde alana ve araştırmacı olarak kendi gelişimlerine katkı sağlayacak bir araştırma projesi yürütmelerine olanak sağlanması ile yüksek lisans düzeyine uygun eğitimin verilmesi hedeflenmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programı tamamlayan öğrenciler Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğünde, İlaç Endüstrisinde, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı'nda görev alabilirler. Devlet Üniversiteleri ve Vakıf Üniversitelerinde akademisyen olabilir. Bitkisel ilaç danışmanı olarak görev yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES’ten (Akademik Pesonel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) geçerli not almaları ve başvurduğu kurumun yabancı dil yeterlilik sınavından (ÜDS v.b.) geçerli not almaları durumunda doktora programına başlayabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genel olarak dönem içi değerlendirmelerinin (vize ödev proje vb. ) %40'ı, dönem sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60'ı ile derslerde yeterli başarıyı sağlamak. Hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması

Mezuniyet Koşulları

Genel olarak dönem içi değerlendirmelerinin (vize ödev proje vb. ) %40'ı, dönem sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60'ı ile derslerde yeterli başarıyı sağlamak. Hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Tıbbiye Caddesi No: 49 Haydarpaşa 34668 Üsküdar / İstanbul Doç. Dr. Leyla Bitiş (Tel: 0216 418 77 39, e-mail: lbitis@yahoo.com)

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Tıbbi çay hazırlama yöntemleri ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi sahibi olur.
 • Aromaterapinin uygulama şekilleri ve bu alanda kullanılan bitkiler hakkında bilgi sahibi olur.
 • Bilimsel makale,proje ya da tez yazma, sunma ve değerlendirme becerisi kazanır.
 • Bitkisel droglardaki etken maddelerin kimyasal yapısı ve etken maddeleri taşıyan bitki ve drogları öğrenir.
 • Bitkisel droglardaki etken maddeleri teşhis etmek, ayırmak ve saflaştırmak için kullanılan kromatografik teknikleri öğrenir ve uygulama becerisini kazanır.
 • Bitkisel ekstreler,çaylar ve fitofarmasötiklerdeki etken maddeleleri teşhis edebilme ve ayırabilme becerisi kazanır.
 • Bitkisel ilaçlar ve gıda desteklerininin farmakolojik etki ve kullanılışları, yan etkileri ve ilaç etkileşimleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Bitkisel materyalin ekstraksiyon metotlarını öğrenir ve uygulama becerisine sahip olur.
 • Bitkilerle tedavi, aromaterapi, homeopati, fitofarmasötik, fitoterapötik, bitkisel ürün, tıbbi çay, nutrasötik kavramlarını öğrenir.
 • Bitkisel toz karışımlarında bulunan bitkileri, mikroskobik ve makroskobik özelliklerini değerlendirerek tanımlayabilir.
 • Drogların ve bitkisel ürünlerin farmakope standartlarında hazırlanması ve kalite kontrolünü yapabilme becerisi kazanır.
 • Farmakognozide moleküler genetik ve uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olur.
 • Fitoterapi alanında soğuk algınlığı ve immün sistem, kalp-dolaşım sistemi, karaciğer-safra sistemi, sindirim sistemi, sinir sistemi, üriner sistem rahatsızlıkları ile jinekoloji, romatoloji, dermatoloji, onkoloji, geriatri ve diyabette kullanılan fitoterapötikler ve bitkisel zayıflama ürünleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Homeopati ve homeopatik ilaçlar ile ilgili bilgi sahibi olur.
 • Kozmetikte kullanılan bitkiler ve etkili maddeleri ile dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi sahibi olur.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat