Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Farmakognozi

Program Tanımları

Kuruluş

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, lisansüstü düzeyde eğitim öğretim yapılması amacıyla 20 Temmuz 1982 tarihinde 41 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulmuş olup, 1982-1983 Eğitim-Öğretim Dönemi Bahar yarıyılında Eczacılık Fakültelerinin Anabilim Dallarında Yüksek Lisans ve Doktora programları ile Eğitim- Öğretime başlamıştır. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Farmakognozi Tezli Yüksek Lisans Programı da 1989-1990 Eğitim-Öğretim yılı itibari ile öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler Farmakognozi alanında "Uzman" unvanı kazanır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olmak. Eczacılık lisans programından (4 veya 5 yıllık) mezun olmak, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan en az 55 (sayısal veya eşit ağırlık alanından); YÖK, ÖSYM veya ÜAK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından birinden veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden en az 40 puan almış olmak, Bilimsel değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Eczacı (4 veya 5 yıllık) kökenli olmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Alınan dersleri başarıyla tamamlamış ve hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri önünde başarıyla savunmuş olmak.

Program Profili

Bu programa kayıt olan öğrencilere farmakognozi alanındaki kavramların (Doğal ürünlerin etken bileşikleri, bu bileşiklerin fiziksel ve kimyasal özellikleri, farmakolojik etkileri, elde edilmeleri, miktar tayinleri ve teşhisleri), araştırma alanlarının, araştırma tekniklerinin ve güncel eğitim öğretim uygulamalarının tanıtılması, öğrencilerin farmakognozi eğitiminde alana ve araştırmacı olarak kendi gelişimlerine katkı sağlayacak bir araştırma projesi yürütmelerine olanak sağlanması ile yüksek lisans düzeyine uygun eğitimin verilmesi hedeflenmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programı tamamlayan öğrenciler Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)’nda ve ilaç endüstrisinde görev alabilirler. Devlet Üniversiteleri ve Vakıf Üniversitelerinde akademisyen olabilir. Bitkisel ilaç danışmanı olarak görev yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)’den ve başvurduğu kurumun yabancı dil yeterlilik sınavından (ÜDS v.b.) geçerli not almaları durumunda doktora programına başlayabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genel olarak dönem içi değerlendirmelerinin (vize, ödev, proje vb.) % 40’ı, dönem sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) % 60’ı ile derslerde yeterli başarıyı sağlamış olmak ve hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması

Mezuniyet Koşulları

Genel olarak dönem içi değerlendirmelerinin (vize, ödev, proje vb.) %40’ı, dönem sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60’ı ile derslerde yeterli başarıyı sağlamak. Hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr. Leyla BİTİŞ Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Ana Bilim Dalı, Maltepe/İstanbul Telefon: 0216 777 52 00, dahili: 5277 e-mail: leylabitis@marmara.edu.tr; lbitis@yahoo.com

Bölüm Olanakları

Öğrenciler bilimsel veri tabanlarına (ScienceDirect, Pudmed, Springerlink, WOS vb.) ücretsiz erişebilmektedir. Bölümün araştırma laboratuvarı modern cihazlarla (Rotary evaporatör, kül fırını, UV spektrofotometre, UV lamba vb.) ve alanla ilgili kaynaklarla (WHO monografları, Avrupa Farmakopesi vb.) iyi bir şekilde donatılmıştır. Yüksek lisans tezleri Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (BAPKO), TÜBİTAK veya TÜSEB tarafından desteklenebilir.

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Tıbbi çay hazırlama yöntemleri ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi sahibi olur.
 • Aromaterapinin uygulama şekilleri ve bu alanda kullanılan bitkiler hakkında bilgi sahibi olur.
 • Bilimsel makale,proje ya da tez yazma, sunma ve değerlendirme becerisi kazanır.
 • Bitkisel droglardaki etken maddelerin kimyasal yapısı ve etken maddeleri taşıyan bitki ve drogları öğrenir.
 • Bitkisel droglardaki etken maddeleri teşhis etmek, ayırmak ve saflaştırmak için kullanılan kromatografik teknikleri öğrenir ve uygulama becerisini kazanır.
 • Bitkisel ekstreler,çaylar ve fitofarmasötiklerdeki etken maddeleleri teşhis edebilme ve ayırabilme becerisi kazanır.
 • Bitkisel ilaçlar ve gıda desteklerininin farmakolojik etki ve kullanılışları, yan etkileri ve ilaç etkileşimleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Bitkisel materyalin ekstraksiyon metotlarını öğrenir ve uygulama becerisine sahip olur.
 • Bitkilerle tedavi, aromaterapi, homeopati, fitofarmasötik, fitoterapötik, bitkisel ürün, tıbbi çay, nutrasötik kavramlarını öğrenir.
 • Bitkisel toz karışımlarında bulunan bitkileri, mikroskobik ve makroskobik özelliklerini değerlendirerek tanımlayabilir.
 • Drogların ve bitkisel ürünlerin farmakope standartlarında hazırlanması ve kalite kontrolünü yapabilme becerisi kazanır.
 • Farmakognozide biyoteknolojik uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olur.
 • Fitoterapi alanında soğuk algınlığı ve immün sistem, kalp-dolaşım sistemi, karaciğer-safra sistemi, sindirim sistemi, sinir sistemi, üriner sistem rahatsızlıkları ile jinekoloji, romatoloji, dermatoloji, onkoloji, geriatri ve diyabette kullanılan fitoterapötikler ve bitkisel zayıflama ürünleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Homeopati ve homeopatik ilaçlar ile ilgili bilgi sahibi olur.
 • Kozmetikte kullanılan bitkiler ve etkili maddeleri ile dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi sahibi olur.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
7. DÜZEY (YÜKSEK LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(72-Sağlık)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak sağlık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.

- Sağlık alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.

- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.

- Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme

- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

- Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.

- Sağlık alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir.

- Yaptığı araştırmanın raporunu yazar.

- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemleri ve sorunları çözümler.

- Alanındaki istatistik yazılımlarını etkin kullanır, istatistiksel yöntemleri doğru seçer, doğru hesaplar ve doğru yorumlar.

- Deneysel araştırma planlar, yapar.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.

- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

- Sağlık alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

- Sağlık alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

- Sağlık alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.

- Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.

- Alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Sağlık alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.

- Sağlık alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.

- İstatistiksel analiz konusunda, bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

- Sağlık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.

- Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar.

- Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.

- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.

- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

- Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.

- Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.

- Sağlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.

- Sağlık alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.

- Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

- Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.

- Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir, etik davranır.

Müfredat