Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Farmakognozi

Program Tanımları

Kuruluş

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, lisansüstü düzeyde eğitim öğretim yapılması amacıyla 20 Temmuz 1982 tarihinde 41 sayılı Kanun hükmünde kararname ile kurulmuş olup, 1982 - 1983 Eğitim - Öğretim Dönemi Bahar yarılında Eczacılık Fakültelerinin Anabilim Dallarında Yüksek Lisans ve Doktora programları ile Eğitim - Öğretime başlamıştır. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Farmakognozi doktora programı da 1992-1993 eğitim-öğretim yılı itibarı ile öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler Farmakognozi alanında bilim doktoru unvanı kazanırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olmak. Farmakognozi alanında yüksek lisans programını başarıyla tamamlamış olmak. Akademik personel ve Lisansüstü Giriş sınavından (ALES) en az 65(sayısal veya eşit ağırlık alanından) ve ÜDS’den en az 60 almak. Bilimsel Değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Farmakognozi alanında tezli yüksek lisans programını başarıyla tamamlayarak bilimde uzmanlık ünvanını kazanmış olmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Alınan dersleri başarıyla tamamlamak, doktora yeterlilik sınavını başarmak. Hazırlanan doktora tezinin akademik jüri önünde başarıyla savunulması.

Program Profili

Bu programa kayıt olan öğrencilere farmakognozi alanındaki kavramların (Doğal ürünlerin etken bileşikleri, bu bileşiklerin fiziksel ve kimyasal özellikleri, farmakolojik etkileri, elde edilmeleri, miktar tayinleri ve teşhisleri), araştırma alanlarının, araştırma tekniklerinin ve güncel eğitim öğretim uygulamalarının tanıtılması, öğrencilerin farmakognozi eğitiminde alana ve araştırmacı olarak kendi gelişimlerine katkı sağlayacak bir araştırma projesi yürütmelerine olanak sağlanması ile doktora düzeyine uygun eğitimin verilmesi hedeflenmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programı tamamlayan öğrenciler Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğünde, İlaç Endüstrisinde, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı'nda görev alabilirler. Devlet Üniversiteleri ve Vakıf Üniversitelerinde akademisyen olabilir. Bitkisel ilaç danışmanı olarak görev yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

-

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genel olarak dönem içi değerlendirmelerinin (vize ödev proje vb. ) %40'ı, dönem sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60'ı ile derslerde yeterli başarıyı sağlamak. Derslerin bitiminde doktora yeterlilik sınavında (sözlü ve yazılı) başarılı olmak. Hazırlanacak doktora tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması

Mezuniyet Koşulları

Genel olarak dönem içi değerlendirmelerinin (vize ödev proje vb. ) %40'ı, dönem sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60'ı ile derslerde yeterli başarıyı sağlamak. Derslerin bitiminde doktora yeterlilik sınavında (sözlü ve yazılı) başarılı olmak. Hazırlanacak doktora tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Tıbbiye Caddesi No: 49 Haydarpaşa 34668 Üsküdar / İstanbul Doç. Dr. Leyla Bitiş (Tel: 0216 418 77 39, e-mail: lbitis@yahoo.com)

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Alkaloitleri kimyasal yapılarına göre sınıflandırır ve biyosentez mekanizmalarını öğrenir.
 • Antioksidanlar hakkında genel bilgiler, aktivite metodları, bu aktiviteye sahip bitkiler ve bileşikler hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
 • Antikanser etkili bitkiler, taşıdıkları bileşikler ve aktivite mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
 • Bitkilerde bulunan etken maddelerin yapılarını farklı spektroskopik yöntemlerle tayin edebileceklerdir.
 • Bitkisel droglardaki etken maddelerin biyosentez mekanizmalarını öğrenir.
 • Bitkisel droglardaki etken maddeleri teşhis etmek, ayırmak ve saflaştırmak için kullanılan kromatografik teknikleri öğrenir ve uygulama becerisine sahip olur.
 • Bitkisel ekstre ve bitkilerden izole edilen etken maddeler üzerinde çeşitli deney modellerinde biyoaktivite yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Fenolik bileşikler, biyosentezleri, bu bileşikleri taşıyan droglar ve farmakolojik aktiviteleri hakkında bilgi sahibi olur, fenolik bileşiklerin yapısını tayin edebilir.
 • Kimyasal yapılarına göre alkaloit taşıyan bitki ve drogları öğrenir.
 • Lignanların ve reçinelerin yapısı, özellikleri, biyolojik aktiviteleri ve reçine taşıyan bitkileri bilebileceklerdir.
 • Seskiterpen lakton bileşiklerinin sınıflandırmaları, elde edilmeleri, yapı tayinleri, biyolojik aktiviteleri ve seskiterpen lakton taşıyan bitkileri bilebileceklerdir
 • Terpenik bileşikler, biyosentezleri, sınıflandırılması ve terpenik bileşik taşıyan droglar hakkında bilgi sahibi olur.
 • Zehirli bitkiler, mantarlar ve taşıdıkları bileşikler, zehirlenme belirtileri ve tedavisi hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat