Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Tıbbi Farmakoloji

Program Tanımları

Kuruluş

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, lisansüstü düzeyde eğitim öğretim yapılması amacıyla 20 Temmuz 1982 tarihinde 41 sayılı Kanun hükmünde kararname ile kurulmuş olup, 1982-1983 Eğitim - Öğretim Dönemi Bahar yarı yılında Tıp Fakültelerinin Anabilim Dallarında Yüksek Lisans ve Doktora programları ile Eğitim - Öğretime başlamıştır. Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı, Tıbbi Farmakoloji tezli yüksek lisans programı 2008-2009 Eğitim Öğretim yılı itibari ile öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Farmakoloji Uzmanı

Kabul ve Kayıt Koşulları

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olmak. Tıp Doktoru, Eczacılık, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik Tıbbi Biyolojik Bilimler, Kimya, Kimya Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak. Akademik personel ve Lisansüstü Giriş sınavından (ALES) en az 60 almak (sayısal alandan) Bilimsel Değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Tıp Doktoru, Eczacılık, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik Tıbbi Biyolojik Bilimler, Kimya, Kimya Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Alınan dersleri başarıyla tamamlamak, hazırlanan yüksek lisans tezini akademik jüri önünde başarı ile savunmak.

Program Profili

Bu programa kayıt olan öğrencilere, farmakoloji eğitiminde temel kavramları, araştırma alanlarını, araştırma tekniklerini ve güncel eğitim öğretim uygulamalarını tanıtmak, öğrencilerin farmakoloji alanında ve araştırmacı olarak kendi gelişimlerine katkı sağlayacak bir araştırma projesi yürütmelerine olanak sağlamak ve farmakoloji alanında doktora düzeyinde eğitim almaya hazırlamak üzere yapılandırılmıştır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Çeşitli sağlık kuruluşlarunda ya da ilaç endüstrisinde görev alabilirler, üniversitelerde üst derece programlarına geçebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES’ten (Akademik Pesonel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) geçerli not almaları ve başvurduğu kurumun yabancı dil yeterlilik sınavından (ÜDS, TOFEL, KPDS) geçerli not almaları durumunda doktora programına başlayabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, ödev, proje vb.) %40’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60’ı, hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması.

Mezuniyet Koşulları

Program boyunca alınan dersleri başarı ile tamamlamak, hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof. Dr. Kemal Berkman, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Haydarpaşa

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Farmakoloji felsefesinin yüklediği sorumlulukları yerine getirebilecek bir uzmanlık becerisine sahip olur.
  • Farmakoloji doktora eğitimine devam edebilecek düzeyde araştırma teknikleri bilgi ve becerisine sahip olur.
  • Akılcı ilaç kullanımında ki temel ilkeleri günlük uygulamaya uyarlayabilme becerisine sahip olur.
  • Yardımcı sağlık personelinin, Farmakoloji eğitiminde görev alabilme becerisine sahip olur.
  • İnvitro/invivo hayvan çalışmalarında yer alabilme becerisine sahip olur.
  • Deneysel farmakoloji projesi tasarlayabilme ve yürüteblme becerisine sahip olur.
  • Probleme dayalı eğitim becerisi ve olgu sunumu yapabime becerisine sahip olur.
  • Çalıştığı alanda bilinçsiz ilaç kullanımının önlenmesi, ilaç kaynaklı sorunların saptanması, gibi alanlarda araştırmalar yapabilme becerisine sahip olur.
  • Farmakoloji alanında mevcut literatürü takip edebilme becerisine sahip olur.
  • İlaçlarla yapılan tedavi sırasında kullanılan ilaçların izleminde pre-analitik, analitik fazlarda görev yapabilme becerisine sahip olur.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat