Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Farmasötik Biyoteknoloji

Program Tanımları

Kuruluş

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, lisansüstü düzeyde eğitim öğretim yapılması amacıyla 20 Temmuz 1982 tarihinde 41 sayılı Kanun hükmünde kararname ile kurulmuş olup, 1982-1983 Eğitim - Öğretim Dönemi Bahar yarılında Eczacılık Fakültelerinin Anabilim Dallarında Yüksek Lisans ve Doktora programları ile Eğitim - Öğretime başlamıştır. Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı, Farmasötik Biyoteknoloji tezli yüksek lisans programı 1996-1997 Eğitim Öğretim yılı itibari ile öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Tezli yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Farmasötik Biyoteknoloji alanında uzman unvanını kazanır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Eczacı, biyolog veya kimya mühendisi olmak koşulu ile ALES’ten en az 60 almak koşulu ile (saysısal alanda) mülakatta başarılı olmak

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

-

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Alınan dersleri başarıyla tamamlamak, derslerin bitiminde sınavlarında gerekli olan başarıyı sağlamış olmak, hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri önünde başarı ile savunulması ve yeterli bulunması.

Program Profili

Bu programa kayıt olan öğrencilere Farmasötik Biyoteknoloji alanındaki kavramların, araştırma alanlarının, araştırma tekniklerinin ve güncel eğitim öğretim uygulamalarının tanıtılması, öğrencilerin eğitiminde alana ve araştırmacı olarak kendi gelişimlerine katkı sağlayacak bir araştırma projesi yürütmelerine olanak sağlanması ile yüksek lisans düzeyine uygun eğitimin verilmesi hedeflenmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programı tamamlayan öğrenciler ilaç sanayinin çeşitli bölümlerinde, Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğünde, araştırma hastanelerinde çalışabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler üniversitelerde Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalında doktora programına başlayabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genel olarak dönem içi değerlendirmelerinin (vize ödev proje vb. ) %40'ı, dönem sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60'ı ile derslerde yeterli başarıyı sağlamak. Hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması

Mezuniyet Koşulları

Genel olarak dönem içi değerlendirmelerinin (vize ödev proje vb. ) % 40'ı, dönem sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60'ı ile derslerde yeterli başarıyı sağlamak. Hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

M.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı, 34668, Haydarpaşa-İstanbul, Program Başkanı: Prof.Dr. Jülide AKBUĞA

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Öğrenciler biyoteknolojik ilaç üretim ve süreci hakkında bilgi sahibi olur.
  • Öğrendikleri konularla ilgili tarama, proses, analiz yeteneğine sahip olacaklardır.
  • Dersle ilgili konuları etkin bir şekilde anlama ve sunma yeteneğine sahip olacaklardır.
  • Güncel konular hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
  • Biyoteknoloji ile ilgili temel endüstriyel kavramları öğreneceklerdir.
  • Peptid ve proteinlerin stabilitesini sağlamak için kullanılan yöntemleri öğrenecektir.
  • Farmasötik biyoteknoloji ürünlerinin stabilite problemlerini çözmek için teknikleri, kuralları ve ilgili araçları kullanmayı öğreneceklerdir.
  • Öğrenciler yeni teknikler hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
  • Öğrenciler konu ile ilgili yeni yayınlar hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
  • Öğrenciler biyoetik ile ilgili konular hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat