Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Farmasötik Botanik

Program Tanımları

Kuruluş

Farmasötik Botanik Anabilim Dalı tıbbi bitkileri ve Eczacılık alanında yararlanılan bitkileri tanıtmak bunlarla ilgili bilimsel araştırma yöntemlerini öğretmek ve bu konularda araştırmalar yapmak amacıyla kurulmuş olup M.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü kapsamında 1991 yılından itibaren eğitim-öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Farmasötik Botanik alanında uzman unvanı kazanır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Farmasötik Botanik Anabilim Dalı’nda yüksek lisansa Eczacılık Fakültesi ve çeşitli fakültelere bağlı Biyoloji bölümü mezunları kabul edilir. Ayrıca yapılacak sınav ve diğer değerlendirmelerde başarılı olmak gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yüksek öğretim mevzuatına göre formal eğitim almış olmak. Botanik alanında yeterli dersler almış olmak. Diğer enstitülerden yatay geçişlerde Anabilim Dalı'nın bu konudaki değerlendirmesi ve kabulü esas koşuldur. Formal eğitim almayanlar programa kabul edilmezler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Alınan dersleri başarıyla tamamlamak, hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri önünde başarı ile savunulması. Anabilim Dalı yatay geçişler için gerektiğinde ek koşulların yerine getirilmesini isteyebilir.

Program Profili

Bu program kapsamında öğrencilere başlıca sistematik botaniğin temel kuralları, herbaryum teknikleri, Türkiye florası, bitkilerin etken maddeleri, bilimsel ve akademik temel ilkeler ve kurallar, araştırma yöntemleri hakkında bilgiler verilir, uygulamalar yaptırılır, bitki teşhisinde deneyim kazandırılır ve özgün bir araştırma yapabilme becerisi sağlanır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üniversite’de akademik alanda ilerleme olanağı vardır, bitkisel üretimle ilgili (özellikle bitki teşhisi gerektiren) alanlarda uzman olarak çalışabilir. Doğa ile ilgili çeşitli projelerde görev alabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Farmasötik Botanik programından mezun olanlar gerekli koşulları yerine getirerek Doktora programına katılabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde dönem içi değerlendirmenin %40, dönem sonu sınavının %60’ı hesaba katılır. Hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Program kapsamında yer alan ve yeterli krediyi oluşturan derslerden başarılı olmak. Yüksek lisans tezi ile ilgili sınavlarda başarılı olmak.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Haydarpaşa, İstanbul. Tel. 0216 414 29 62, e- mail: gizem.bulut@marmara.edu.tr (İletişim sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Gizem Bulut)

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Bitki teşhisini yapma becerisini kazanır.
  • Bilimsel araştırmanın ilkeleri ve kuralları hakkında bilgi sahibi olur.
  • Akademik temel ilkeler ve kurallar hakkında bilgi sahibi olur.
  • Bilimsel makale ve tez hazırlanması hakkında bilgi sahibi olur.
  • Taksonomik araştırma becerisini kazanır.
  • Herbaryum ve herbaryum teknikleri hakkında bilgi sahibi olur.
  • Türkiye florasındaki bitkiler hakkında bilgi sahibi olur.
  • Türkiye florasında bulunan bazı önemli bitkilerin yayılışı hakkında bilgi sahibi olur.
  • Bitkisel drogların etken maddeleri hakkında bilgi sahibi olur.
  • Bitkisel drogları mikroskobik ve makroskobik özellikleri ile teşhis etme becerisini kazanır.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat