Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Doktora - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Farmasötik Mikrobiyoloji

Program Tanımları

Kuruluş

Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1993 yılında kurulmuştur. Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü’nün 5 anabilim dalından biridir.

Kazanılan Derece

Programın tüm gereksinimleri yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Farmasötik Mikrobiyoloji alanında Doktora diploma derecesi alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Farmasötik Mikrobiyoloji Yüksek Lisans mezunu olmak

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

-

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Farmasötik Mikrobiyoloji alanında Doktora eğitim süresi 5 yıldır. En az 21 kredilik dersi başarı ile tamamlayan ve doktora yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenciler tez çalışmasına başlayabilir.

Program Profili

Mikrobiyolojik deneyleri, lisansüstü düzeyde bağımsız olarak tasarlar ve yürütebilir Mikrobiyoloji konusunda güncel literatürü, okur, anlar ve değerlendirebilir Diğer araştırmacılar ile işbirliğine dayalı ilişkiler de bulunabilir Çeşitli mikrobiyolojik teknikler hakkında iyi derecede bilgilidir Orijinal bilimsel araştırma yapabilir, sonuçlarını açık ve etkili olarak sunar ve yayımlayabilir Akademik alanda, doktora sonrası eğitim ve farmasötik endüstrisinde çalışma için tam olarak uygundur Hastane ve farmasötik endüstride hijyeninin sağlanmasını yürütebilir Farmasötik endüstride mikrobiolojik kontaminasyon kaynaklarını saptayabilir gerekli önlemleri alabilir Steril üretim yapılan alanlarda, gerekli ortamın sağlanması, denetimi ve sterilite testlerini yapabilir Kozmetik ve gıdalarda kullanılan koruyucuların aktivite tayinlerini yapabilir Su, besin, kozmetik ve benzeri ürünlerin mikrobiyolojik analizini yapabilir Mikroorganizmaların kullanıldığı her türlü üretim işlemde, planlama, yürütme ve kontrol işlemlerini yürütebilir

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Farmasötik mikrobiyoloji doktorası yapan mezunlarımız Akademisyen olarak istediklerinde ilgili anabilim dalında ilerleyebilirler. Hastane eczacısı olarak görev aldıklarında hastanelerde antibiyotik düzeylerinin izlenmesinde, duyarlılık testlerinin hazırlanmasında rol alabilirler. İlaç endüstrisinde kalite kontrol ve ARGE laboratuarında sorumlu farmasötik mikrobiyolog olarak çalışabilirler. Kozmetik endüstrisinde ARGE ve sterilite tayin laboratuarında çalışabilir. Gıda endüstrisinde mikrobiyolojik analiz laboratuarında çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün öngördüğü koşullar geçerlidir.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kuralları bölümünde belirtilen özellikleri taşıyan ve tezini başarı ile tamamlayan öğrenciler mezun olabilirler.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr. Adile Çevikbaş Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tıbbiye cad no:49 34668 Haydarpaşa- İSTANBUL Tel: 0216 414 29 62-63/1189 Fax: 0216 345 29 52 Email: acevikbas marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Mikrobiyolojik deneyleri, lisansüstü düzeyde bağımsız olarak tasarlar ve yürütebilir
 • Mikrobiyoloji konusunda güncel literatürü, okur, anlar ve değerlendirebilir
 • Diğer araştırmacılar ile işbirliğine dayalı ilişkiler de bulunabilir
 • Çeşitli mikrobiyolojik teknikler hakkında iyi derecede bilgilidir
 • Orijinal bilimsel araştırma yapabilir, sonuçlarını açık ve etkili olarak sunar ve yayımlayabilir
 • Akademik alanda, doktora sonrası eğitim ve farmasötik endüstrisinde çalışma için tam olarak uygundur
 • Hastane ve farmasötik endüstride hijyeninin sağlanmasını yürütebilir
 • Farmasötik endüstride mikrobiolojik kontaminasyon kaynaklarını saptayabilir gerekli önlemleri alabilir
 • Steril üretim yapılan alanlarda, gerekli ortamın sağlanması, denetimi ve sterilite testlerini yapabilir
 • Kozmetik ve gıdalarda kullanılan koruyucuların aktivite tayinlerini yapabilir
 • Su, besin, kozmetik ve benzeri ürünlerin mikrobiyolojik analizini yapabilir
 • Mikroorganizmaların kullanıldığı her türlü üretim işlemde, planlama, yürütme ve kontrol işlemlerini yürütebilir

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat