Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Farmasötik Teknoloji

Program Tanımları

Kuruluş

Farmasötik Teknoloji Anabilim dalı 1987 yılında kurulmuştur. Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin Eczacılık Teknolojisi Bölümü'nün 2 anabilim dalından biridir.

Kazanılan Derece

Programın tüm gereksinimlarini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Farmasötik Teknoloji alanında Doktora diploma derecesi alırlar

Kabul ve Kayıt Koşulları

Eczacılık Fakültesi Yüksek Lisans mezunu olmak

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

-

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Farmasötik Teknoloji alanında Doktora eğitim süresi 5 yıldır. 21 kredilik dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler tez çalışmasına başlayabilir

Program Profili

Farmasötik Teknolojinin kapsamı ve uygulama alanlarını bilir. Farmasötik Teknoloji prensipleri ve deney tekniklerini bilir ve uygular. İlça endüstrisinde üretim teknikleri hakkında bilgi sahibi olur. Biyoeşdeğerlik, biyoyararlanım ve farmakokinetik konularında bilgi sahibi olur. Kontrollü salım sistemleri kapsamında polimerler, kontrollü salım dozaj şekilleri hakkında bilgi sahibi olur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Ulusal ve uluslararası yüksek öğretim kurumlarında kadro ve ilaç endüstrisinde çalışma olanağı.

Üst Derece Programlarına Geçiş

-

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genel olarak yıl içi değerlendirmenin (vize, ödev, proje vb) %40'ı, yıl sonu değerlendirmelerin (final, ödev, proje vb) %60'ı. Hazırlanacak olan doktora tezinin akademik juri tarafından başarılı bulunması

Mezuniyet Koşulları

Program boyunca alınan dersleri başarı ile tamamlamak, hazırlanan doktora tezinin akademik juri tarafından başarılı bulunması.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Timuçin UĞURLU; Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Başıbüyük/Maltepe-İstanbul

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Bu programı başarılı olarak tamamlayan öğrenciler biyoeşdeğerlik, biyoyararlanım ve farmakokinetik konularında bilgi sahibi olur
 • Kontrollü salım sistemleri kapsamında polimerler, kontrollü salım dozaj şekilleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Toz, granül, tablet teknolojisi ve katı dozaj şekillerindeki son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olur.
 • Çözünürlük ve çözünme hızının biyoyararlanımdaki önemi hakkında bilgi sahibi olur.
 • İlaç endüstrisinde kullanılan akışkan yataklı sistemler hakkında bilgi sahibi olur.
 • İlaçların stabilitesi ve stabilite testleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Farmasötik teknolojide kullanılan analitik yöntemler hakkında bilgi sahibi olur.
 • Deney tasarımını ve matamatiksel modellemeyi öğrenir.
 • Literatür taramasını öğrenir.
 • İlaçların preformülasyonu hakkında bilgi sahibi olur.
 • Akıllı ilaç taşıyıcı sistemler hakkında bilgi sahibi olur.
 • Nanoteknoloji ve hedeflendirme hakkında bilgi sahibi olur.
 • İlaçların oral yoldan uygulanması ve sindirim sistemi hakkında bilgi sahibi olur.
 • Farmasötik teknoloji konusunda proje yazmayı öğrenir.
 • Farmasötik teknoloji konusunda deney yürütmeyi öğrenir.
 • Deneyleri sonucunda elde ettiği verileri makale haline dönüştürmeyi öğrenir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat