Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Farmasötik Toksikoloji

Program Tanımları

Kuruluş

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, lisansüstü düzeyde eğitim öğretim yapılması amacıyla 20 Temmuz 1982 tarihinde 41 sayılı Kanun hükmünde kararname ile kurulmuş olup, 1982 - 1983 Eğitim - Öğretim Dönemi Bahar yarılında Eczacılık Fakültelerinin Anabilim Dallarında Yüksek Lisans ve Doktora programları ile Eğitim - Öğretime başlamıştır. 30 Ekim 1984 tarihinde de Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Programı açılmıştır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Genel Toksikoloji Alanında Uzman ünvanı kazanır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Eczacı, Tıp Doktoru , Diş Hekimi, Veteriner Hekim, Biyolog/Moleküler Biyolog, Genetik ve Gıda Mühendisliği, Çevre Mühendisi, Kimya Mühendisi/Kimyager kökenli olmak, Akademik Personel ve Lisansüstü Giriş sınavından (ALES) en az 60 almak (sayısal alandan), ÜDS yada KPDS sınavlarından 65 almış olmak, Bilimsel Değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Eczacı, Tıp Doktoru , Diş Hekimi, Veteriner Hekim, Biyolog/Moleküler Biyolog, Genetik ve Gıda Mühendisliği, Çevre Mühendisi, Kimya Mühendisi/Kimyager kökenli olmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Alınan dersleri başarıyla tamamlamak, derslerin bitiminde sınavlarında gerekli olan başarıyı sağlamış olmak, hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri önünde başarı ile savunulması ve yeterli bulunması.

Program Profili

Bu programa kayıt olan öğrencilere toksikoloji alanındaki kavramların, araştırma alanlarının, araştırma tekniklerinin ve güncel eğitim öğretim uygulamalarının tanıtılması, öğrencilerin toksikoloji eğitiminde alana ve araştırmacı olarak kendi gelişimlerine katkı sağlayacak bir araştırma projesi yürütmelerine olanak sağlanması ile yüksek lisans düzeyine uygun eğitimin verilmesi hedeflenmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programı tamamlayan öğrenciler Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğünde, İlaç Endüstrisinde toksisite değerlendirmeleri ve advers ilaç reaksiyonlarının takibinin yapılmasında görev alabilir. Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı'nda görev alabilir. Hava ve sudaki kimyevi kirleticilerin zararlı etkilerini inceleyebilir yeteneğe sahip olduğu için Çevre ve Sanayi Kuruluşlarında çalışabilir. Adli toksikoloji hakkında bilgi sahibi olup Adli Tıp Kurumalarında görev alabilir. İlaç Firmasında Klinik Araştırmalarda rol alabilir, Farmakovijilans sorumlusu olarak çalışabilir. Ekotoksikoloji ile ilgili alanlarda dahil olmak üzere toksikolog olarak görev alabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek toksikoloji alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genel olarak dönem içi değerlendirmelerinin (vize ödev proje vb. ) %40'ı, dönem sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60'ı ile derslerde yeterli başarıyı sağlamak. Hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması

Mezuniyet Koşulları

Genel olarak dönem içi değerlendirmelerinin (vize ödev proje vb. ) %40'ı, dönem sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60'ı ile derslerde yeterli başarıyı sağlamak. Hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Haydarpaşa Kampüsü, 34668 Üsküdar- İSTANBUL Prof. Dr. Semra Şardaş 0216 414 29 62 (dahili : 1197)

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Eczacılık sektörünün gereksinim duyduğu nitelikli farmasötik toksikoloji bilgisine sahip bir birey olurlar.
 • Zehir kavramı ve toksik doz, zehirlerin vücuda giriş yolları, zehirlerin emilimi, dağılımı, biyotransformasyonu ve atılımı ile ilgili özellikler, kimyasal maddelerin toksikolojik incelenmesi konularında bilgi sahibi olurlar.
 • Kimyasallar ile biyolojik sistem arasındaki etkileşimlerin zararlı sonuçları, risk değerlendirme ve risk yönetimi hakkındaki konularda uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olurlar.
 • Beşeri tıbbi ürün(ilaç)lerin yanı sıra, endüstriyel, çevresel ajanların metabolizmaları, etki mekanizmaları, toksik etkileri, izolasyon yöntemleri ve tedavileri hakkında bilgi sahibi olurlar.
 • Toksikoloji bilimindeki gelişmelere bağlı olarak ilaç advers etkilerinin izlenmesi ve ilaç güvenliliği konusunda (farmakovijilans) eczacının rolü ve ilaç endüstrisindeki yeri konusunda bilgi sahibi olup, ilaç sanayinin, kamu ya da özel hastanelerin farmakovijilans bölümünde sorumluluk üstlenebilirler.
 • Genetik faktörlere bağlı olarak etki değişimlerini ilgilendiren farmakogenetik ve farmakogenomik, toksikogenomik konularında bilgi sahibi olurlar.
 • Toksikoloji teorik bilgilerinin yanısıra preklinik ilaç araştırmaları, biyolojik materyallerde analitik laboratuar teknikleri ve sitogenetik yöntemlerle, moleküler düzeyde analizleri konusunda uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olurlar ve uygulama becerisi kazanırlar.
 • Literatür taramasını ve okumasını bilen, araştırma nasıl rapor edilir öğrenen ve toksikoloji bilimindeki hızlı gelişmeleri takip eden sorumluluk sahibi bireyler olurlar.
 • Güvenli kimyasal kullanımı ve farklı kimyasalların (beşeri ilaç, gıda katkı, kozmetik, tarım ilacı, radyasyon, endüstriyel kimyasal) çevreye olan etkisinin insan sağlığı açısından önemini kavramış, bilinçli ve bilgi sahibi bireyler olurlar.
 • Besin olarak tüketilen doğal kaynaklı ürünlerden dolayı oluşabilecek zehirlenmeler ve nedenleri konusunda bilgi sahibi olurlar.
 • Zehirlenme olaylarının karakteristiği, akut zehirlenme olaylarında yapılacak ilkyardım, zehirle ilişkinin kesilmesi için primer ve sekonder önlemler, zehirlenme olaylarında kullanılacak antidotlar ve antidot tedavisinin esasları konularında bilgi sahibi olurlar.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat