Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Doktora - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Program Tanımları

Kuruluş

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programına 2013 yılında ilk öğrenci alımı olmuştur. İlk mezunumuz Haziran 2019 da tez sınavını başarı ile programı tamamlamıştır.

Kazanılan Derece

Programı tamamlayan adaylar Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora (Ph.D.) derecesi unvanı alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Doktora programına, Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda başarılı olan öğrenciler kabul edilir. 1- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans mezunu olmak, 2- Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliliği kabul edilen (YÖKDİL/YDS/e-YDS/ÜDS/KPDS) Ulusal Dil Değerlendirme Sınavlarından Marmara Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen yeterli puanı almak, - Sınavlarda alınan puanlar; sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir. - Ayrıca; CAE, CPE, TOEFL iBT, PEARSON PTE Academic gibi İngilizce için eşdeğerliği kabul edilen uluslararası geçerliliği olan sınavlardan alınan puanlar da başvuru için kabul görmektedir. 3- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) yeterli puanı almış olmak gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programına başvurabilmek için Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans derecesine sahip olmak gereklidir. Doktora programının diğer koşulları ise Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve ilgili alanlarda lisansüstü eğitim almış olmaktır. - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programları içinde yer alan ilgili Anabilimdallarının Yüksek Lisans Programları (Ortopedik Fizyoterapi, Nörolojik Fizyoterapi, Pediatrik Fizyoterapi, Kardiyopulmoner Rehabilitasyon, Spor Fizyoterapisi vb ), - Tıp Temel Bilimleri tarafından verilen Yüksek Lisans Programlarını tamamlamak (Anatomi, Fizyoloji, Spor Fizyolojisi v.b.) - Mühendislik yada Teknoloji Fakülteleri ilgili Anabilim Dallarına ilişkin Yüksek Lisans Programlarını (Biyomekanik, Mekatronik, Malzeme Mühendisiliği v.b.) tamamlamak kabul görmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programı, tezli yüksek lisans derecesi ile öğrenci kabul etmektedir. Program; minimum 21 kredi ve bir eğitim-öğretim dönemi için minimum 60 AKTS’den oluşmaktadır. Toplam olarak; en az 7 ders ve 1 seminer dersini tamamlamış olmak gerekir. Yeterlik sınavından başarılı olunduğunda, tez önerisi oluşturulup tez çalışması tamamlanmalıdır. Doktora Programı kapsamında, uzmanlık alanı ders/dersleri de bulunmaktadır.

Program Profili

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Alanında; eğitim, yönetim ve araştırma alanlarında becerilerini kullanmasını, sağlığı tanılamada ileri derecede beceri sergilemesini, Fizyoterapi mesleği uygulama, araştırma ve eğitiminde süreç yönetebilmesi, mesleğine ilişkin sosyal, ekonomik, politik analiz yapmasını, mesleki uygulamaların eğitimi ve yönetiminde bilimsel kanıtları kullanmasını sağlamaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Ülkemizde son yıllarda çok sayıda Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü açılmıştır. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programı mezunlarımız ağırlıklı olarak bu bölümlerde akademisyen olarak görev yapmaktadır. Kamu ve özel sağlık kuruşuşlarında çalışmalaraını sürdürenler de bulunmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Akademik kadrolarda ilerleyebilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde aktif yöntem kullanılmaktadır. Ders içeriğine göre proje hazırlamak, sunum yapmak, yazılı sınav yapmak vb değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Toplam olarak; en az 7 ders ve 1 seminer dersini tamamlamalı, yeterlik sınavından başarılı olunduğunda, tez önerisi oluşturulup tez çalışması tamamlanmalıdır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Dersler yüz yüze ve/veya online olacak şekilde hibrid yöntemle yapılmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Mine Gülden Polat Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü gpolat@mamara.edu.tr Maltepe Başıbüyük Sağlık Yerleşkesi Maltepe,34854 İstanbul

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına ilişkin güncel gelişmeleri uluslararası literatürü ve ulusal/uluslararası bilimsel etkinlikleri izleyerek takip eder, araştırmalara aktarır.
  • Ulusal/uluslararası bilimsel etkinlikler edindiği bilgileri klinik uygulamalara ve bilimsel araştırmalara aktarır.
  • Alana dair değerlendirme ve tedavi yöntemlerinin gerektirdiği teknolojik ekipmanları klinik uygulama ve bilimsel araştırmalarda kullanır.
  • Bilimsel araştırma ve proje planlar, yürütür, analiz eder, sonuçlarını bilimsel toplantılarda sunar ve bilimsel yayına dönüştürür.
  • Uluslararası klinik ve akademik çevrelerde yazılı ve sözlü iletişim kurar, uluslararası bilimsel yayın yapar.
  • Bilimsel araştırma ve klinik uygulamaları süreçlerini etik ilkeler ve yasal mevzuat çerçevesinde yürütür.
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanındaki bilgiyi toplum sağlığını geliştirici faaliyetlerde kullanır, toplum sağlığı politikalarının geliştirilmesine katkı sağlar.
  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon eğitimi için program geliştirir, eğitim süreçlerine katkı koyar.
  • Sağlık alanındaki diğer profesyonellerle multidisipliner ve interdisipliner çalışma gerçekleştirir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat