Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Halk Sağlığı

Program Tanımları

Kuruluş

Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı Halk Sağlığı Anabilim Dalı 1992-1993 eğitim-öğretim yılıitibari ile yüksek lisans ve doktora eğitimine başlamıştır. Eğitim dili Türkçe'dir. Program, ileri epidemiyoloji ve biyoistatistik teknikleri kullanarak araştırma planlayan, yürüten, araştırma bulgularından hareketle halk sağlığı politika ve stratejilerini belirleyebilen nitelikli uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program halk sağlığı alanında akademisyen yetiştirmeyi de hedeflemektedir.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Halk Sağlığı alanında doktora derecesi kazanırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine uygun olmak, halk sağlığı alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak, Akademik Personel ve Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) en az 65 almak (sayısal alanda) ve bilimsel değerlendirme sınavı ile mülakatta başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Halk Sağlığı Yüksek Lisans derecesi almış olmak. Programa başka bir üniversitenin halk sağlığı doktora programında kayıtlı öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Alınan dersleri başarı ile tamamlamış ve doktora tezini akademik jüri önünde başarı ile savunmuş olmak.

Program Profili

Yüksek Lisans Programı sonunda öğrencilerin toplumun sağlık sorunlarını tanıma, ölçebilme, değerlendirebilme, çözüm yolları üretebilme ve sorunların yönetimi konularında ileri düzeyde bilgi ve beceri sahibi olmaları hedeflenmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Halk Sağlığı Doktora programı mezunları, Toplum Sağlık Merkezi, Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatının yanı sıra birinci, ikinci ve üçüncü basasamak sağlık kuruluşları ve çeşitli düzeydeki eğitim kurumlarında istihdam edilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora eğitimini başarıyla tamamlayan adayların, doktora sonrası araştırmacı olarak üniversitede çalışmaya devam etmeleri mümkün olmaktadır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve değerlendirme, yazılı sınav, dönem/proje ödevi ve saha araştırmaları yoluyla yapılmaktadır. Makale ve seminer sunumu, maket üzerinde ve sahada yapılan beceri değerlendirme sınavları da ölçme ve değerlendirme amacıyla kullanılmaktadır. Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin %40'ı, yıl sonu değerlendirmelerinin ise %60'ı ders başarı notunu belirlemektedir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için 100 puan üzerinden en az 75 alması gereklidir. Doktora tezinin kabul edilmesi için akademik jüri tarafından başarılı bulunması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Halk Sağlığı Doktora Programını tamamlamak için iki zorunlu dersin yanı sıra güz yarıyılında iki, bahar yalında ise dört seçmeli dersin alınması gereklidir. Halk Sağlığı Doktora Programı mezuniyet kredisi 24'tür (%25’i zorunlu derslerden oluşmaktadır). Program boyunca alınan derslerini başarı ile tamamlayan ve tezini akademik jüri tarafından kabul edilen öğrenciler doktora derecesi kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Melda Karavuş Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Haydarpaşa, 34668 İstanbul Telefon: 0 216 414 94 57, 0 216 336 02 12 / 20, 0 216 345 34 51 / 118 Faks: 0 216 414 47 31 (Dekanlık)

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Toplumun sağlık düzeyi ve sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını ileri epidemiyolojik araştırma yöntemlerini kullanarak açıklar
  • Epidemiyolojik araştırmalardan elde edilen verileri, ileri istatistiksel yöntemler kullanarak analiz eder
  • Ulusal sağlık önceliklerine yönelik politika ve stratejiler geliştirir
  • Sağlık hizmetlerinin yönetimi ile ilgili politika ve stratejiler oluşturur
  • Sağlığın geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesi ile ilgili toplum tabanlı müdahale programları geliştirir
  • Farklı sağlık hizmeti basamaklarına uygun halk sağlığı uygulamaları oluşturur
  • Çevre ve iş sağlığı alanında risk azaltma stratejilerini uygular
  • Halk sağlığı sorunlarının çözülmesine yönelik liderlik yapar
  • Halk Sağlığı alanında gelişmelerin uygulanmasına öncülük eder
  • Halk Sağlığı alanında sektörler arası işbirliği çalışmalarına öncülük eder

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat