Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Doktora - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Halk Sağlığı Hemşireliği

Program Tanımları

Kuruluş

2000

Kazanılan Derece

Doktor

Kabul ve Kayıt Koşulları

Hemşirelikte yüksek lisans

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

M.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü kuralları geçerlidir.

Program Profili

Program halk sağlığı hemşireliği doktoru yetiştirir. Programda zorunlu ve seçmeli dersler bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar Halk Sağlığının tüm alanlarında (okullar, iş yerleri, huzurevleri, evde bakım şirketleri, birinci basamak sağlık kurumları) uzman hemşire, yönetici hemşire, eğitim hemşiresi olarak çalışabilirler. Ayrıca Üniversitelerde akademisyen olarak ta çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

-

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Vize %40, Final %60, yeterlilik sınavı, tez savunma sınavı

Mezuniyet Koşulları

21 kredi, yeterlilik ve tez savunma sınavında başarılı olmak

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Yrd.Doç.dr.Ayşe Ergün Tıbbiye cad. No 40 Haydarpaşa/istanbul

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Halk Sağlığı Hemşireliği teorik temeline katkı yapar.
 • Halk Sağlığı Hemşireliği uygulamalarını geliştirir.
 • Birincil, ikincil ve üçüncül koruma düzeylerinde halk sağlığı hemşireliği programları geliştirir.
 • Halk Sağlığı Hemşireliği araştırmalarına danışmanlık yapar.
 • Halk Sağlığı Hemşireliğinde kanıt temelli uygulamalar için araştırmalar yapar.
 • Mevcut sağlık sistemi içinde aile sağlığını geliştirmeye yönelik programlar yapar.
 • Okul Sağlığı hemşireliği kavram ve uygulamalarına katkı sağlar.
 • Toplumdaki savunmasız gruplar için sağlığı koruma ve geliştirme programları yapar.
 • Toplumda çevre sağlığı programları yapar.
 • Farklı ülkeler ve ülkemizin sağlık sistemi içinde halk sağlığının yerini tartışır
 • İş Sağlığı hemşireliği kavram ve uygulamalarına katkı sağlar.
 • Evde Bakım Hemşireliği kavram ve uygulamalarına katkı sağlar.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat