Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Beden Eğitimi ve Spor

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı yüksek lisans programı, spor bilimleri alanında Türkiye’nin en köklü ve eski lisansüstü programıdır ve 1985 yılından itibaren yürütülmektedir. Güncel bilimsel gelişmelere uyumlu olarak program çeşitliliği artırılarak üç programda Tezli Yüksek Lisans mezuniyeti verilmektedir: 1. Hareket ve Antrenman Bilimleri, 2. Spor Sağlık Bilimleri, 3. Spor Yönetim Bilimleri

Kazanılan Derece

Hareket ve Antrenman Bilimleri lisansüstü programında mevcut olan derslerden en az 30 kredilik ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı ve seçilmiş bir jüri tarafından bir tezi başarıyla savunan öğrencilere BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Anabilim Dalında, Hareket ve Antrenman Bilimleri yüksek lisans diploması verilir ve öğrenci bu bilim dalında uzman olur.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans Programlarına başvuracak adayların 4 yıllık lisans programından mezun olmaları ve lisans diplamalarını belgelemeleri gerekmektedir. Koşullu ön kabul için,lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. (Kesinkayıt tarihinden önce mezun olamayan öğrenciler, mezuniyet belgelerini ibraz edemeyecekleri için asil olarak kazanmış olsalar dahi kesin kayıtları yapılmayacaktır.) Adayların, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) Eşit Ağırlık puanı en az 60 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğeri kabul edilen (GRE 635, GMAT 466) ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen bir sınava girmeleri ve azami almaları gereken eşdeğer puanları gösteren belgeyi ibraz etmeleri durumunda kayıt yaptırabilirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

En az 4 yıllık lisans eğitimi almış ancak Spor Bilimleri alanından gelmeyen öğrencilere “Bilimsel Hazırlık Programı” uygulanmaktadır. Spor Bilimleri Eğitimi almayan öğrenciler fark dersleri okuyacaklardır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Adayların değerlendirilmesi % 50 ağırlıkla ALES Puanı, % 20 ağırlıkla önceki mezuniyet notu, % 15 mesleki bilgi değerlendirmesi ve %15 mülakat (sölzü) sınav değerlendirilmesinden oluşan ve 100 üzerinden hesaplanan Başarı Notu ile yapılr. Mezuniyet belgelerinde başka işaretlerle (4,5 veya harf) gösterilmiş mezuniyet notu değerlerinin 100 üzerinden karşılığı M.Ü. Senato kararlarına göre değerlendirlir. Yabancı uyruklu öğrenciler üniversitenin ana sayfasında ilan edilen duyurudaki kriterlere göre başvurmaları gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler üniversitenin ana sayfasında ilan edilen duyurudaki kriterlere göre başvurmaları gerekmektedir.

Program Profili

Hareket ve Antrenman Bilimleri yüksek lisans programında, spor bilimcisi, beden eğitimi öğretmeni, antrenör ve farklı disiplinlerde yer alan uzmanların (fizyoterapist, diyetsiyen, mühendis gibi) multidispliner bir yapı içinde eğitim alabilmleri için geliştirilmiş bir müfredat yürütülmektedir. Program,lisans üstü ve genel kültür ile ilgili zorunlu dersleri içermektedir. Zorunlu derslere ek olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler, programa çok yönlü bir özellik katmıştır. Böylece, Beden Eğitimi ve Spor lisans üstü eğitimi, farklı yaş gruplarındaki performans sporcularının yanı sıra sağlık için spor yapan kitlelere uygulanabilecek araştırma modellerini de kapsamaktadır. Bu kapsamda antrenman bilgisi, fizyoloji, biomekanik gibi hareket ve antrenman bilimleri kavramında bulunan uygulama modelleri çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda bilimsel araştırmalar baz alınarak sunulmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bölümümüz mezunları için iş olanakları geniştir. Bölümümüz mezunları giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde öncelikli olarak beden eğitimi ve spor bölümü veya yüksekokullarında, spor teknolojisi alanında eğitim veren üniversitelerde öğretim elemanı olarak görev alabilirler. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlarda, sporcu araştırma merkezlerinde, spor kulüplerinde, spor federasyonlarında, belediyelerde, spor ve rekreasyon birimlerinde, kulüp statüsü dışında kalan cimnastik, aerobik, step, doğa sporları, savunma sporları vs gibi hizmet sunan salonlarda, danışman ve spor uzmanı olarak görev alabililirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı Hareket ve Antrenman Bilimlerinde yüksek lisansını tamamlayan tüm öğrenciler; Hareket ve Antrenman Bilimleri veya Spor Sağlık veya Spor Yöneticiliği programlarında doktora eğitimine devam etmeleri mümkündür.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Öğretim elemanınıon tercihine bağlı olarak başarı notuna, ara sınavın katkısı farklı olacak şekilde proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav gibi uygulamalar da yapılabilir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavından en az 65 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA/Pekiye),(BA/İyi-Pekiye),(BB/İyi),(CB/Orta-İyi) ve (CC/Orta) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları

Bu program toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Mezuniyet için öğrencilerin 4.00 üzerinden 2.50 akademik ortalamaya sahip olmaları ve her dersin sınavını başarıyla tamamlamış olmaları gerekir. Dersler tamalandıktan sonra ayrıca seçilmiş bir jüri tarafından bir tezi başarıyla savundukları taktirde mezun olabilirler. Yüksek lisans programının tamamlama süresi 4 yaryıldır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı : Prof.Dr. Birol Çotuk hbcotuk@marmara.edu.tr AKTS/DS Koordinatörü : Yrd.Doç.Dr. Ani Agopyan aniagopyan@marmara.edu.tr Adresi : Marmara Üniversitesi - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Anadoluhisarı Beykoz-İSTANBUL Telefon : +90 216 308 56 61-62-63 / İç hat: 1194/ 1155 Belgegeçer : +90 216 332 16 20 /

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Hareket ve Antrenman Bilimleri alanında uzmanlık düzeyinde bilgi
  • Hareket ve Antrenman Bilimleri alanında farklı displinlerden gelen bilgileri bütünleştirebilme becerisi
  • Beden sistemlerinin spor ve antrenmana verdiği yanıt hakkında ayrıntılı bilgi
  • Hareket ve Antrenman Bilimleri alanında uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme becerisi
  • Hareket ve Antrenman Bilimleri alanında bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisi
  • Hareket ve Antrenman Bilimleri alanında bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme yetkinliği
  • Hareket ve Antrenman Bilimleri alanında verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yetkinliği
  • Hareket ve Antrenman Bilimleri alanında gerçekleştirilen uygulamalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yetkinliği
  • Tüm yaş gruplarında uygun antrenman programları düzenleyebilme yetkinliği
  • Farklı engelli gruplarında spor uygulama ve geliştirme yetkinliği

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat