Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Hemşirelik

Program Tanımları

Kuruluş

Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Hemşirelik Anabilim Dalı yüksek lisans programı 2016-2017 eğitim-öğretim yılı itibarı ile öğretime başlamıştır. Program ülkemizde hemşirelik hizmetlerinin kalitesinin geliştirilmesi amacıyla nitelikli uzman hemşireler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra, akademik kariyerine devam etmek isteyenleri doktora programına hazırlar.

Kazanılan Derece

Hemşirelik Bilim Uzmanı Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans düzeyinde hemşirelik bölümü mezunu olmak programa kabul için önkoşuldur. Programa kabul için ALES Sınav sonucu, mezuniyet not ortalaması, bilim sınavı ve mülakattan notu dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. Başarılı olan öğrenciler programa belirlenen kontenjana göre alınır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Marmara Üniversitesi Lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğine göre formal öğrenme uygulanmaktadır. Programa başka bir üniversitenin hemşirelik doktota programında kayıtlı öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Alınan dersleri ve klinik uygulamaları başarıyla tamamlayan, ve hazırlanan doktora tezini akademik jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Hemşirelikte Doktora Diploması verilir.

Program Profili

Bu program, kayıtlı olan öğrencilerin, özelleşmek istediği bilim alanına ilişkin bilgi beceri ve yetkinliğini geliştirmek, araştırma alanlarını, araştırma tekniklerini ve güncel eğitim öğretim uygulamalarını tanıtmak, üzere yapılandırılmıştır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar Sağlık Bakanlığı, üniversite ve özel hastanelerde sorumlu hemşire, yönetici hemşire olarak çalışırlar. Üniversitelerin Hemşirelik Bölümlerinde Öğretim Üyesi olarak mesleki kariyerlerine devam edebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, akademik kariyerini sürdürebilir, yeterli bilimsel araştırma yaparak ve diğer gereklilikleri yerine getirerek Doçentliğe başvurabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, ödev, hastane uygulamaları, olgu sunumları, vb.) %40’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60’ı, hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Program boyunca dersleri ve klinik uygulamaları başarıyla tamamlamak, hazırlanan doktora tezini akademik jüri önünde başarı ile savunmak en az 2.5 not ortalamasını sağlamak gerekir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Yarı zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Şule ECEVİT ALPAR Marmara Üniversitesi Başıbüyük Kampüsü Başıbüyük Cd. No:9, 34854 Maltepe/İstanbul

Bölüm Olanakları

Prof. Dr. Şule ECEVİT ALPAR Marmara University Başıbüyük Campus Başıbüyük Cd. No:9, 34854 Maltepe/Istanbul

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- 1. Hemşirelik kuram ve modellerini bakım, eğitim ve araştırmalarında kullanır.

- 5. Etik ilkeleri ve profesyonel hemşirelik değerlerini sentezler.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- 2. Sağlığı değerlendirir, bakımı uygular ve sonuçlarını değerlendirir.

- 3. Kanıta dayalı kaliteli ve sistematik hemşirelik bakımı sağlar.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- 6. Hemşirelik bilimine katkıda bulunacak nitelikli araştırmalar yapar.

- 7. Hemşirelik uygulama, araştırma ve eğitiminde liderlik yapar.

- 8. Sağlık bakım sisteminin sosyal, ekonomik, politik analizini yapar.

- 9. Sağlık ve sosyal politikaların geliştirilmesine katkıda bulunur.

- 10. Mesleğin ilerlemesi için strateji geliştirir.

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

- 4. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimleri doğrultusunda eğitim verir.

  • 1. Hemşirelik kuram ve modellerini bakım, eğitim ve araştırmalarında kullanır.
  • 2. Sağlığı değerlendirir, bakımı uygular ve sonuçlarını değerlendirir.
  • 3. Kanıta dayalı kaliteli ve sistematik hemşirelik bakımı sağlar.
  • 4. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimleri doğrultusunda eğitim verir.
  • 5. Etik ilkeleri ve profesyonel hemşirelik değerlerini sentezler.
  • 6. Hemşirelik bilimine katkıda bulunacak nitelikli araştırmalar yapar.
  • 7. Hemşirelik uygulama, araştırma ve eğitiminde liderlik yapar.
  • 8. Sağlık bakım sisteminin sosyal, ekonomik, politik analizini yapar.
  • 9. Sağlık ve sosyal politikaların geliştirilmesine katkıda bulunur.
  • 10. Mesleğin ilerlemesi için strateji geliştirir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat