Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Hemşirelik Esasları

Program Tanımları

Kuruluş

Hemşirelik Esasları Aanabilim Dalı 1992 yılında kurulmuştur. 1998- 1999 yılından itibaren lisansüstü programlarda doktora eğitimi vermektedir.

Kazanılan Derece

Hemşirelik Esasları Doktora programını tamamlayanlar Hemşirelik Esaslarında doktora derecesini alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda başarılı olan öğrenciler kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 65 standart puana sahip olmaları gerekir. Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’ndan da en az 60 almış olmaları gereklidir. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %20’si ve mülakat notunun %15’inin toplamıdır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumunda bir lisansüstü programının en az iki yarıyılını tamamlamış ve tüm derslerinde başarılı olmuş öğrenciler yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçişler için başvuru en geç, dördüncü yarıyılın başında yapılabilir

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nde belirtilen başarılı olma koşullarının sağlanması, yeterlik sınavını başardıktan sonra doktora tezininin hazırlanarak akademik jüri önünde başarı ile savunulması gerekir.

Program Profili

Hemşirelik kuram ve modellerini bakım, eğitim, yönetim ve araştırma alanlarında kullanmasını, sağlığı tanılamada ileri derecede beceri sergilemesini, hemşirelik uygulama, araştırma ve eğitiminde liderlik yapmasını, sağlık bakım sisteminin sosyal, ekonomik, politik analizini yapmasını, bakım, eğitim ve yönetimde bilimsel kanıtları kullanmasını sağlamaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Devlet kurumlarında ve özel kuruluşlarda doktor hemşire, yönetici hemşire, bakım yöneticisi, eğitim hemşiresi, sağlık/hastalık danışmanı, yükseköğretim kurumlarında akademisyen olarak istihdam edilebilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Akademik kadrolarda ilerleyebilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (vize, ödev, proje vb.) %40'ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60'ı yeterlilik ve doktora tez sınavlarında akademik jüri tarafından başarılı bulunması.

Mezuniyet Koşulları

Program boyunca alınan dersleri, yeterlilik sınavını ve tez sınavını başarı ile tamamlamak.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Haydarpaşa Kampüsü İstanbul 0216 3302070/1147 Prof. Dr. Şule Ecevit Alpar

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Hemşirelik kuram ve modellerini bakım, eğitim ve araştırma alanlarında kullanır.
 • Sağlığı tanılamada ileri düzeyde beceriler sergiler.
 • Kaliteli ve sistematik hemşirelik bakımı sağlamada ileri düzeyde beceriler sergiler.
 • Hemşirelik bilimine katkıda bulunacak öncelikli araştırma alanlarını belirler.
 • Nitelikli araştırmalar yapar.
 • Hemşirelik uygulama, araştırma ve eğitiminde liderlik yapar.
 • Sağlık bakım sisteminin sosyal, ekonomik, politik analizini yapar.
 • Sağlık ve sosyal politikaların geliştirilmesine katkıda bulunur.
 • Mesleğin ilerlemesi için strateji geliştirir.
 • Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimleri doğrultusunda eğitim verir.
 • Hemşirelik Esasları eğitiminde uygun eğitim yöntemlerini etkin kullanır.
 • Hemşirelik bakımına ilişkin gelişmelere önderlik eder.
 • Bilimsel kanıtları kullanır.
 • Etik ilkeleri ve profesyonel hemşirelik değerlerini sentezler.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat