Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Hemşirelikte Yönetim

Program Tanımları

Kuruluş

Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalında Yüksek Lisans Programı ilk olarak 2001-2002 eğitim-öğretim yılında başlamıştır.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Hemşirelik Yüksekokulu mezunu olmak Sağlık Yüksekokulu mezunu olmak Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü mezunu olmak

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Hemşirelikte Lisans mezunu olmak

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Alınan dersleri başarıyla tamamlamak, hazırlanan yüksek lisans tezini akademik jüri önünde başarıyla savunmak.

Program Profili

Bu programa kayıt olan öğrencilere hemşirelik hizmetleri yönetiminde temel kavramları, araştırma alanlarını, güncel yönetim uygulamalarını tanıtarak, yönetim becerileri ile ilgili gelişmelerine katkı sağlayacak, profesyonel hemşirelik değerleri ve etik ilkelere bağlı, kendi öz yönetimini yapan, hemşirelik hizmetlerinde farklılık yaratabilen, değişimin öncüsü lider yönetici hemşire potansiyeline sahip hemşireler yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim ve Araştırma, Devlet Hastaneleri ile, Özel, Üniversite hastanesindeki Hemşirelik Hizmetlerinin çeşittli kademelerinde hemşire ve yönetici hemşire, süpervizör, eğitim hemşiresi olarak çalışmaktadır. Ayrıca, Temel Sağlık Hizmetlerinde, Üniversitelerin akademik kadrolarında istihdam edilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (vize, ödev, uygulama, proje v.b. ) %40'ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, uygulama, proje vb.) %60'ı, hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması.

Mezuniyet Koşulları

Program boyunca alınan dersleri başarı ile tamamlamak, hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik juri tarafından başarılı bulunması.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Doç.Dr. Nefise BAHÇECİK Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı Tıbbiye Cad. No: 49 Kadıköy/İstanbul Tel: 0216 418 16 06-1144

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Sağlık kurumlarındaki yönetsel ve örgütsel uygulamaları sorgular.
 • Ulusal ve uluslar arası hastanelerin organizasyon yapılarını kritik eder.
 • Yönetim fonksiyonlarını etkili şekilde kullanır.
 • Hemşirelik Hizmetleri yönetiminde profesyonel hemşirelik değerleri ve etik ilkelere bağlı kalır.
 • Hemşirelik Hizmetleri yönetimi ile ilgili bilimsel araştırmalar yapar.
 • Farklı disiplinlere ait bilimsel bilgiyi Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi uygulamaları ile bütünleştirir.
 • Bakım sunum yöntemlerini uygulamalarında kullanır.
 • Sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi işlevleri ile ilgili görevleri uygular.
 • İnsan gücü planlaması tekniklerine uygun olarak hemşire sayısı ve niteliğine karar verir.
 • Yeni liderlik yaklaşımlarını uygulamalarında kullanır.
 • Farklı gruplarla işbirliğinde; iletişim tekniklerine uygun davranış sergiler.
 • İletişim engellerine çözüm üretir.
 • Hemşirelik personelini geliştirmeye yönelik eğitim etkinliklerini yönetir.
 • Hemşirelik Hizmetleri yönetiminde performans değerleme sürecini yönetir.
 • Hemşirelik Hizmetleri yönetiminde ortaya çıkan problemlerde; problem çözme tekniklerini kullanır ve çözüm ile ilgili değişimi yönetir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat

Müfredat