Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Histoloji ve Embriyoloji

Program Tanımları

Kuruluş

Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Histoloji-Embriyoloji 1991-1992 eğitim-öğretim yılı itibarı ile öğretime başlamıştır. Program ülkemizde Histoloji-Embriyoloji akademisyenlerini yetiştirmek üzere doktora öncesi tezli yüksek lisans eğitimini içermektedir. Ayrıca yardımlı üreme teknikleri merkezlerinde çalışacak embriyologların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Kazanılan Derece

Tezli yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Histoloji-Embriyoloji Master (Msc) unvanı kazanır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olmak. Fen Edebiyat Fakültelerinde 4 yıllık Biyoloji ya da Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programını tamamlamış olmak. Akademik personel ve Lisansüstü Giriş sınavından (ALES) en az 60 almak (sayısal alandan) Bilimsel Değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim yönetmeliğine göre formal öğrenme uygulanmaktadır. Programa başka bir üniversitenin Histoloji-Embriyoloji yüksek lisans programında kayıtlı öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamamak koşuluyla en az 7 adet ders, 1 seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. programın toplam AKTS kredisi 60'tır. Alınan teorik ve pratik dersleri başarıyla tamamlayan yüksek lisans tezini akademik jüri önünde başarı ile savunan kişi, en az 2,5 not ortalamasını sağlamış ise yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.

Program Profili

Histoloji ve Embriyoloji yüksek lisans programı; öğrencilerin genel embriyoloji ve histolojiyi, histolojik kesitlerin hazırlanma aşamalarını teorik ve pratik olarak öğrenmesini, ışık ve elektron mikroskopi fiziği ve morfometri hakkında bilgi sahibi olmasını, ayrıca histoloji ve embriyoloji konusunda bir proje oluşturmak, deney ve doku preperasyonunu yürütmek ve makale haline dönüştürebilecek yetiyi kazanmasını hedeflemektetir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Ulusal ve Uluslararası yüksek öğretim kurumları akademik kadrolarında, T.C. Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde yardımlı üreme teknikleri laboratuvarında embriyolog kadrosunda çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında, gerekse çok disiplinli alanlarda doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Alınan dersleri başarıyla tamamlama, makale ve seminer sunumu, histolojik kesit (ışık ve elektronmikroskopik düzeyde) hazırlama ve mikroskopta değerlendirme. Hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler program boyunca 21 krediden az olmamak kaydıyla alınan dersleri ve uygulamaları başarıyla tamamlamalı, hazırlanan yüksek lisans tezini akademik jüri önünde başarıyla savunmalı ve en az 2,5 not (4 üzeri) ortalamasını sağlamalıdır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başıbüyük, 34854, İstanbul. 0216 777 55 61 / Prof. Dr. Feriha Ercan

Bölüm Olanakları

Işık mikroskopi laboratuvarı, elektron mikroskopi birimi, kütüphane. Histokimyasal ve immünohistokimyasal, ışık ve elektron mikroskopik çalışmalar için gerekli ekipman ve laboratuvar imkanları bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Histoloji ve Embriyoloji ile ilgili lisans eğitim ve öğretim faaliyetlerini yapabilmelidir.
  • Histoloji ve Embriyoloji ile ilgili proje oluşturabilmeli, projeyi geliştirebilmeli ve sonlandırabilmelidir.
  • Işık ve elektron mikroskopik görüntüleri yorumlayabilmelidir.
  • Dokuya uygun preparasyon ve boyama tekniklerini uygulayabilmelidir.
  • Laboratuvar cihazlarını etkin ve verimli kullanabilmelidir.
  • Laboratuvar güvenliği konusunda teorik ve pratik bilgilere sahip olmalıdır.
  • Deneysel çalışmalar sırasında etik ilkelere uymalıdır.
  • Özel ışık mikroskobu tekniklerini uygulayabilmelidir.
  • Çalışmalarda uygun istatistik tekniklerini kullanabilmelidir.
  • Yapmış olduğu çalışmayı ulusal/uluslarası dergilerde yayınlatabilmelidir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat