Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Doktora - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Histoloji ve Embriyoloji

Program Tanımları

Kuruluş

Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Histoloji-Embriyoloji doktora programı 1991-1992 eğitim-öğretim yılı itibarı ile öğretime başlamıştır. Program ülkemizde Histoloji-Embriyoloji akademisyenlerini yetiştirmek üzere doktora eğitimini içermektedir. Ayrıca yardımlı üreme teknikleri merkezlerinde çalışacak uzman embriyologların yetiştirilmesini hedeflemektedir.

Kazanılan Derece

Doktora programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Histoloji ve Embriyoloji Doktoru ünvanı kazanır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olmak. Histoloji-Embriyoloji Yüksek lisans programını ya da 6 yıllık Tıp Fakültesi eğitimini tamamlamış olmak. Akademik personel ve Lisansüstü Giriş sınavından (ALES) en az 60 almak (sayısal alandan) Bilimsel Değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim yönetmeliğine göre formal öğrenme uygulanmaktadır. Programa Histoloji-Embriyoloji Yüksek lisans programını ya da 6 yıllık Tıp Fakültesi eğitimini tamamlamış öğrenciler başvurabilir. Programa başka bir enstitünün Histoloji-Embriyoloji doktora programında kayıtlı öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Alınan dersleri başarıyla tamamlamak, doktora yeterlik sınavında başarılı olmak, hazırlanan doktora tezini akademik jüri önünde başarı ile savunmak

Program Profili

Histoloji ve Embriyoloji doktora programı; öğrencilerin genel ve özel embriyoloji ve histolojiyi, histolojik kesitlerin hazırlanma aşamalarını teorik ve pratik olarak öğrenmesini, mikroskopik görüntüleri değerlendirebilmesini, ışık ve elektron mikroskopi fiziği ve yardımlı üreme tekniklerinde temel prensipleri hakkında bilgi sahibi olmasını, ayrıca histoloji ve embriyoloji konusunda proje oluşturmak, deney ve doku preperasyonunu yürütmek ve makale haline dönüştürebilecek yetiyi kazanmasını hedeflemektetir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Ulusal ve Uluslararası yüksek öğretim kurumlarında akademik kadrolarda, yardımlı üreme teknikleri merkezlerinde uzman embriyolog kadrosunda çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programlarını başarı ile tamamlayan mezunlar, ingilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla Histoloji-Embriyoloji Anabilim dalında akademisyen olarak çalışabilirler. Ayrıca yardımlı üreme merkezlerinde uzman embriyolog olarak çalışabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Alınan dersleri başarıyla tamamlama, makale ve seminer sunumu, histolojik kesit (ışık ve elektron mikroskopik düzeyde) hazırlama ve mikroskopta değerlendirme. Doktora yeterlik sınavında başarılı olunması ve hazırlanacak doktora tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması.

Mezuniyet Koşulları

Genel olarak dönem içi değerlendirmelerinin (vize, ödev, proje v.b) %40'ı, dönem sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje v.b)%60'ı ile derslerde yeterli başarıyı sağlamak. Derslerin bitiminde doktora yeterlilik sınavında (sözlü ve yazılı) başarilı olmak. Hazırlanacak doktora tezinin jüri tarafından başarılı bulunması.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başıbüyük, 34854, İstanbul 0216 777 55 61 Prof. Dr. Feriha Ercan

Bölüm Olanakları

Işık mikroskopi laboratuvarı, elektron mikroskopi birimi, kütüphane. Histokimyasal ve immünohistokimyasal, ışık ve elektron mikroskopik çalışmalar için gerekli ekipman ve laboratuvar imkanları bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Histoloji ve Embriyoloji ile ilgili lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretim faaliyetlerini yapabilmelidir.
 • Histoloji ve Embriyoloji uzmanlarının yetiştirilmesine katkıda bulunmalıdır.
 • Histoloji ve Embriyoloji ile ilgili proje oluşturabilmeli, projeyi geliştirebilmeli ve sonlandırabilmelidir.
 • Işık ve elektron mikroskopik görüntüleri yorumlayabilmelidir.
 • Dokuya uygun preparasyon ve boyama tekniklerini uygulayabilmelidir.
 • Laboratuvar cihazlarını etkin ve verimli kullanabilmelidir.
 • Laboratuvar güvenliği konusunda teorik ve pratik bilgilere sahip olmalıdır.
 • Multidisipliner çalışmalara katılabilmelidir.
 • Histoloji ve Embriyoloji ile ilgili ulusal/uluslararası proje tasarlayabilmelidir.
 • Deneysel çalışmalar sırasında etik ilkelere uymalıdır.
 • Yapmış olduğu çalışmayı ulusal/uluslarası dergilerde yayınlatabilmelidir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat