Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - İç Hastalıkları Hemşireliği

Program Tanımları

Kuruluş

Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ ne bağlı İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı 1995-1996 eğitim öğretim yılı itibarı ile başlatılmıştır.

Kazanılan Derece

Tezli/ Tezsiz yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Uzman İç Hastalıkları Hemşiresi unvanını kazanır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olmak 4 yıllık Hemşirelik lisans programını tamamlamış olmak. Lisansüstü Giriş sınavından (LES) en az 60 almak (sayısal alandan), bilimsel değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Dört yıllık Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü mezunu olmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Alınan dersleri başarıyla tamamlamak, hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri önünde başarı ile savunulması veya dönem projesinin başarı ile tamamlanması.

Program Profili

Bu programa kayıt olan öğrencileri, iç hastalıkları hemşireliği alanında eğitim ve araştırma konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde bilgiye sahip, uygulayıcı, araştırmacı ve yönetici hemşire yetiştirmek üzere yapılandırılmıştır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Hastane ve hastane dışı alanlarda uygulayıcı ve yönetici hemşire kadrosunda ve Ulusal /Uluslararası yüksek öğretim kurumlarında akademik kadroda yer alır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisansını başarı ile tamamlayanlar Doktora programına geçerler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, ödev, proje vb.) %40’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60’ı, hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması

Mezuniyet Koşulları

Program boyunca alınan dersleri başarı ile tamamlamak, hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması veya dönem projesinin başarı ile tamamlanması

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Haydarpaşa Yerleşkesi, Tıbbiye cd. No: 49, Haydarpaşa/ İSTANBUL Tel: 0216 330 20 70 Doç. Dr. Sezgi Çınar

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Hastalıkların fizyopatolojisini bilir
 • Hastalıkların etyolojisini ve risk faktörlerini bilir
 • Kronik hastalıklardan korunmaya karşı önlemler alır ve uygular
 • Hastalıkların belirti, bulgularını ayırt eder
 • Hastalıkların tedavi planını bilir ve uygular
 • Hemşirelik süreci doğrultusunda hastanın gereksinimlerini tanımlar
 • Hemşirelik girişimlerini uygular, hasta eğitimi yapar ve sonuçlarını değerlendirir
 • Kronik hastalıkların rehabilitasyonunu bilir
 • Hemşirenin uygulayıcı, araştırıcı ve eğitici rollerini tanımlar
 • Araştırma ve gelişmelerin farkında olur
 • Danışmanlık alarak araştırma yapar ve sonuçlarını kullanır

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat

Müfredat