Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Doktora - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - İç Hastalıkları Hemşireliği

Program Tanımları

Kuruluş

Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ ne bağlı İç Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı 2003-2004 eğitim öğretim yılı itibarı ile başlatılmıştır.

Kazanılan Derece

Doktor (PhD) İç Hastalıkları Hemşiresi unvanını kazanır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olarak İç Hastalıkları Hemşireliğinde Yüksek Lisans programını tamamlamış olmak. Lisansüstü Giriş sınavından (LES) en az 65 almak (sayısal alandan), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) en az 60 almak, Bilimsel Değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

İç Hastalıkları Hemşireliğinde Yüksek Lisans programını (Tezli / Tezsiz) tamamlamış olmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Alınan dersleri başarıyla tamamlamak, jüri önünde yazılı ve sözlü doktora yeterlik sınavını başarmak, hazırlanan doktora tezinin akademik jüri önünde başarı ile savunulması.

Program Profili

Bu programa kayıt olan öğrencileri, iç hastalıkları hemşireliği alanında eğitim ve araştırma konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde bilgiye sahip, uygulayıcı, yönetici ve bağımsız araştırma yapan ve yayınlayan, eğitim ve danışmanlık yapan doktoralı hemşire yetiştirmek üzere yapılandırılmıştır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Hastane ve hastane dışı alanlarda uygulayıcı, araştırmacı, yönetici hemşire kadrosunda ve Ulusal /Uluslararası yüksek öğretim kurumlarında akademik kadroda yer alır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora sonrası çalışmalar

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, ödev, proje vb.) %40’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final) %60’ı, jüri önünde yazılı ve sözlü doktora yeterlik sınavını başarmak, tez projesinin 6 ayda bir jüriye sunulması, hazırlanan doktora tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması.

Mezuniyet Koşulları

Program boyunca alınan dersleri başarı ile tamamlamak, jüri önünde yazılı ve sözlü doktora yeterlik sınavını başarmak, hazırlanan doktora tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Haydarpaşa Yerleşkesi, SBF Hemşirelik Bölümü, Tıbbiye cd. No:49 Üsküdar – İstanbul Tel: 0216 330 20 70 Doç. Dr. Sezgi Çınar

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • İç hastalıkları hemşireliğini bilir
 • Akut hastalıkların yönetimini bilir
 • Kronik hastalıkların yönetimini bilir
 • Kronik hastalıklarda rehabilitasyon uygular
 • Hasta bakımında kanıta dayalı uygulamalar yapar
 • Hasta eğitimi ve hasta hakları savunuculuğu yapar
 • Hemşire eğitimi, danışmanlığı ve liderlik yapar
 • Hemşirelik modellerini uygular
 • Yeni hasta bakım modelleri geliştirir
 • Yeni gelişmeleri ve araştırmaları takip eder
 • Bağımsız araştırma yapar ve yayınlar
 • Mesleki derneklerde görev alır

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat