Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - İç Hastalıkları Hemşireliği

Program Tanımları

Kuruluş

Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ ne bağlı İç Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı 2003-2004 eğitim öğretim yılı itibarı ile başlatılmıştır.

Kazanılan Derece

Doktor (PhD) İç Hastalıkları Hemşiresi unvanını kazanır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olarak İç Hastalıkları Hemşireliğinde Yüksek Lisans programını tamamlamış olmak. Lisansüstü Giriş sınavından (LES) en az 65 almak (sayısal alandan), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) en az 60 almak, Bilimsel Değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

İç Hastalıkları Hemşireliğinde Yüksek Lisans programını (Tezli / Tezsiz) tamamlamış olmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Alınan dersleri başarıyla tamamlamak, jüri önünde yazılı ve sözlü doktora yeterlik sınavını başarmak, hazırlanan doktora tezinin akademik jüri önünde başarı ile savunulması.

Program Profili

Bu programa kayıt olan öğrencileri, iç hastalıkları hemşireliği alanında eğitim ve araştırma konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde bilgiye sahip, uygulayıcı, yönetici ve bağımsız araştırma yapan ve yayınlayan, eğitim ve danışmanlık yapan doktoralı hemşire yetiştirmek üzere yapılandırılmıştır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Hastane ve hastane dışı alanlarda uygulayıcı, araştırmacı, yönetici hemşire kadrosunda ve Ulusal /Uluslararası yüksek öğretim kurumlarında akademik kadroda yer alır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora sonrası çalışmalar

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, ödev, proje vb.) %40’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final) %60’ı, jüri önünde yazılı ve sözlü doktora yeterlik sınavını başarmak, tez projesinin 6 ayda bir jüriye sunulması, hazırlanan doktora tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması.

Mezuniyet Koşulları

Program boyunca alınan dersleri başarı ile tamamlamak, jüri önünde yazılı ve sözlü doktora yeterlik sınavını başarmak, hazırlanan doktora tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Haydarpaşa Yerleşkesi, SBF Hemşirelik Bölümü, Tıbbiye cd. No:49 Üsküdar – İstanbul Tel: 0216 330 20 70 Doç. Dr. Sezgi Çınar

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • İç hastalıklarının (akut ve kronik) yönetimini bilir.
 • İç hastalıklarının oluşmadan önlenmesi için, uygulamaları bilir.
 • İç hastalıklarının belirti, bulgu ve semptomlarını bilir.
 • İç hastalıklarının (akut ve kronik) semptomlarını ayırt eder.
 • Kronik hastalıklarda rehabilitasyonun önemini açıklar.
 • İç hastalıklarında hasta eğitimi, danışmanlığı ve liderliğe inanır.
 • İç hastalıkların yönetiminde (tedavi ve bakım) klasik tıbbın dışında fonksiyonel ve tamamlayıcı tıp uygulamaların da olduğunu açıklar.
 • İç Hastalıkları hastasının bakımında kanıta dayalı uygulamaları araştırır, en iyi kanıt temelli uygulamaları hasta bakımında uygular.
 • İç hastalıklarında hemşirelik modellerini uygular.
 • Dahili hastalıklara ilgili sorunlara çözüm getiren, yeni bilgi üreten uygulamaları geliştiren orijinal araştırmalar planlar ve yürütür.
 • Bilimsel araştırma sonuçlarını ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sözlü ve yazılı olarak sunar ve tartışır.
 • Dahili hastalıklara özgü yaptığı araştırmaları ulusal ve/veya uluslararası hakemli (SCI-E, SSCI, ESCI indekslerince taranan) dergilerde yayınlar.
 • Araştırma makalesini kritik eder.
 • Dahili hastalıkların mesleki derneklerinde görev alır.
 • Lisans ve Lisansüstü öğrencilere mentörlük yapar.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat