Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Kalp ve Damar Cerrahisi

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Perfüzyon Teknikleri Tezli Yükseklisans Proğramı

Kazanılan Derece

Yükseklisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Perfüzyonist/Perfüzyon Teknikleri ya denkliği olan bir alanda lisans mezunu veya Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş Perfüzyonistlik Yetki Belgesine sahip ve lisans mezunu olması, en az 2,00/4,00 50,00/100 not ortalamasına sahip olması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 50 standart puan veya GRE veya GMAT sınavlarından Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilen eşdeğer puanı alması gerekmektedir

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrencilerin Perfüzyonist/Perfüzyon Teknikleri ya denkliği olan bir alanda lisans mezunu veya Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş Perfüzyonistlik Yetki Belgesine sahip ve lisans mezunu olması gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Perfüzyonist/Perfüzyon Teknikleri ya denkliği olan bir alanda lisans mezunu veya Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş Perfüzyonistlik Yetki Belgesine sahip ve lisans mezunu olması, en az 2,00/4,00 50,00/100 not ortalamasına sahip olması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 50 standart puan veya GRE veya GMAT sınavlarından Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilen eşdeğer puanı alması gerekmektedir

Program Profili

Perfüzyon Teknikleri Tezli Yükseklisans

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Kalp ve Damar Cerrahisi operasyonlarında ve ECMO uygulamalarında görev yaparlar

Üst Derece Programlarına Geçiş

Öğrenciler tezli yükseklisans sonrası Perfüzyon teknikleri doktora proğramlarına devam edilebilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sözlü ,yazılı sınav ve seminer sunumları

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet için gerekli derslerini ve tezlerinin tamamlamaları gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Öğrencilerin ders aşamasında derslere ve seminerlere katılımı gereklidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, pendik İstanbul Türkiye

Bölüm Olanakları

Kalp ve Damar Cerrahisi AD'da seminer ve ders salonları, ameliyathane, ECMO

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Temel anatomi ve fizyoloji bilgisine sahiptir.

- Hasta hakları ve hasta güvenliğine önem verir ve bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarının farkındadır.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Perfüzyon teknikerliği konusunda teorik ve uygulamalı mesleki bilgi ve becerilere sahiptir.

- Perfüzyon için gerekli cihaz ve ekipmanlarını kullanır, cihazlarla ilgili kalibrasyon, temizlik ve bakım işlerini yürütür ve karşılaştığı sorunları giderir.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

- Kardiyovasküler ameliyatlar başta olmak üzere bu tür ameliyatlarda hastanın Kan Oksijenasyonunun ve CO2’nin atılmasının sağlanması bilgisine sahiptir.

- Kan dolaşımının sağlanması, Sistemik soğutma ve ısıtma işlemleri hakkında bilgi sahibidir.

- Kalpten kanın uzaklaştırılması ile cerrahi sahanın rahat çalışabilir hale getirilmesini sağlamak, Kanın konsantre edilmesi, Kalbe yardımcı destek cihazlarının kullanılmasının bilgisine sahiptir.

- Miyokard korunması (kan kardiyoplejisi-hipotermi gibi işlemlerin sağlanabilmesi) işlemlerinin bilgisine sahiptir.

- Ameliyat esnasında hastanın vital bulgularının takibini yaparak oluşan değişikliklere müdahale eder ve gerektiğinde hekime bilgi verme sorumluluğuna sahiptir

  • Perfüzyon teknikerliği konusunda teorik ve uygulamalı mesleki bilgi ve becerilere sahiptir.
  • Perfüzyon için gerekli cihaz ve ekipmanlarını kullanır, cihazlarla ilgili kalibrasyon, temizlik ve bakım işlerini yürütür ve karşılaştığı sorunları giderir.
  • Kardiyovasküler ameliyatlar başta olmak üzere bu tür ameliyatlarda hastanın Kan Oksijenasyonunun ve CO2’nin atılmasının sağlanması bilgisine sahiptir.
  • Kan dolaşımının sağlanması, Sistemik soğutma ve ısıtma işlemleri hakkında bilgi sahibidir.
  • Kalpten kanın uzaklaştırılması ile cerrahi sahanın rahat çalışabilir hale getirilmesini sağlamak, Kanın konsantre edilmesi, Kalbe yardımcı destek cihazlarının kullanılmasının bilgisine sahiptir.
  • Miyokard korunması (kan kardiyoplejisi-hipotermi gibi işlemlerin sağlanabilmesi) işlemlerinin bilgisine sahiptir.
  • Temel anatomi ve fizyoloji bilgisine sahiptir.
  • Ameliyat esnasında hastanın vital bulgularının takibini yaparak oluşan değişikliklere müdahale eder ve gerektiğinde hekime bilgi verme sorumluluğuna sahiptir
  • Hasta hakları ve hasta güvenliğine önem verir ve bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarının farkındadır.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
7. DÜZEY (YÜKSEK LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(72-Sağlık)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak sağlık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.

- Sağlık alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.

- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.

- Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.

- Temel anatomi ve fizyoloji bilgisine sahiptir.

- Hasta hakları ve hasta güvenliğine önem verir ve bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarının farkındadır.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme

- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

- Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.

- Sağlık alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir.

- Yaptığı araştırmanın raporunu yazar.

- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemleri ve sorunları çözümler.

- Alanındaki istatistik yazılımlarını etkin kullanır, istatistiksel yöntemleri doğru seçer, doğru hesaplar ve doğru yorumlar.

- Deneysel araştırma planlar, yapar.

- Perfüzyon teknikerliği konusunda teorik ve uygulamalı mesleki bilgi ve becerilere sahiptir.

- Perfüzyon için gerekli cihaz ve ekipmanlarını kullanır, cihazlarla ilgili kalibrasyon, temizlik ve bakım işlerini yürütür ve karşılaştığı sorunları giderir.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.

- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

- Sağlık alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

- Sağlık alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

- Sağlık alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.

- Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.

- Alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Sağlık alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.

- Sağlık alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.

- İstatistiksel analiz konusunda, bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

- Sağlık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.

- Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar.

- Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.

- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.

- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

- Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.

- Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.

- Sağlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.

- Sağlık alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.

- Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

- Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.

- Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir, etik davranır.

- Kardiyovasküler ameliyatlar başta olmak üzere bu tür ameliyatlarda hastanın Kan Oksijenasyonunun ve CO2’nin atılmasının sağlanması bilgisine sahiptir.

- Kan dolaşımının sağlanması, Sistemik soğutma ve ısıtma işlemleri hakkında bilgi sahibidir.

- Kalpten kanın uzaklaştırılması ile cerrahi sahanın rahat çalışabilir hale getirilmesini sağlamak, Kanın konsantre edilmesi, Kalbe yardımcı destek cihazlarının kullanılmasının bilgisine sahiptir.

- Miyokard korunması (kan kardiyoplejisi-hipotermi gibi işlemlerin sağlanabilmesi) işlemlerinin bilgisine sahiptir.

- Ameliyat esnasında hastanın vital bulgularının takibini yaparak oluşan değişikliklere müdahale eder ve gerektiğinde hekime bilgi verme sorumluluğuna sahiptir

Müfredat

Müfredat