Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Farmakoloji (ECZACILIK)

Program Tanımları

Kuruluş

Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Klinik Farmasi Yüksek Lisans programı 1991-1992 eğitim-öğretim yılı itibarı ile öğretime başlamıştır. Program ülkemizde klinik eczacılık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve dolayısıyla akılcı ilaç kullanımının sağlanması amacıyla nitelikli uzman eczacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra, ülkemizde henüz az sayıda olan klinik eczacılık akademisyenlerini yetiştirmek üzere doktora programına hazırlık çalışmalarını da kapsamaktadır.

Kazanılan Derece

Tezli yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler uzman eczacı unvanı kazanır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Eczacılık fakültesi mezunu olmak, Akademik personel ve Lisansüstü Giriş sınavından (ALES) en az 60 almak (sayısal alandan) ve Bilimsel Değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Marmara Üniversitesi Lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğine göre formal öğrenme uygulanmaktadır. Programa başka bir üniversitenin klinik eczacılık yüksek lisans programında kayıtlı öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 60'tır. Alınan dersleri ve hastane uygulamalarını başarıyla tamamlayan, hazırlanan yüksek lisans tezini akademik jüri önünde başarı ile savunan kişi, en az 2.5 not ortalamasını sağlamışsa yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.

Program Profili

Bu program, kayıtlı olan öğrencilere, klinik eczacılık ve farmasötik bakım ile ilgili temel kavramları, araştırma alanlarını, araştırma tekniklerini ve güncel eğitim öğretim uygulamalarını tanıtmak, öğrencilerin klinik eczacılık alanında araştırmacı olarak kendi gelişimlerine katkı sağlayacak bir araştırma projesi yürütmelerine olanak sağlamak, yeni uzmanların yetiştirilmesine katkıda bulunmak ve klinik eczacılık alanında doktora düzeyinde eğitim almaya hazırlamak üzere yapılandırılmıştır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde klinik eczacı kadrosunda, serbest eczanede, hastane eczanesinde, onkoloji ünitelerinde, Ulusal ve Uluslararası yüksek öğretim kurumlarındaki akademik kadrolarda, ilaç endüstrisinde

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, ödev, hastane uygulamaları, olgu sunumları, vb.) %40’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60’ı, hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması

Mezuniyet Koşulları

Program boyunca 21 krediden az olmamak kaydıyla alınan dersleri ve hastane uygulamalarını başarıyla tamamlamak, hazırlanan yüksek lisans tezini akademik jüri önünde başarı ile savunmak en az 2.5 not ortalamasını sağlamak

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Fikret Vehbi İzzettin, M.Ü. Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Bilim Dalı, Tıbbiye Cd. Haydarpaşa 34668, İstanbul. mesut.sancar@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Klinik eczacılık felsefesinin yüklediği sorumlulukları yerine getirebilecek uzmanlık kazanır.
 • Geleneksel eczacılık görevlerinin yanı sıra serbest eczane ve hastane eczanesinde akılcı ilaç kullanımı ilkeleri doğrultusunda farmasötik bakım gibi hasta odaklı hizmetler verir.
 • İleri araştırma tekniklerini kullanır, biyomedikal literatürde arama yapar, elde edilen veriyi uygunluk açısından analiz eder ve kullanır.
 • Sağlık personeline ve hastalara ilaç danışmanlığı yapar.
 • Hasta sorunlarına sistematik olarak yaklaşır, çözüm üretir.
 • Hastane ortamında hekim ve diğer sağlık personeliyle vizitlere katılarak tedaviye katkıda bulunur.
 • İlaç kaynaklı sorunları tespit eder, çözüm üretir.
 • Probleme dayalı eğitim becerisi kazanır ve olgu sunumu yapar.
 • Akut ve kronik hastalıkların farmakoterapisinde bir klinik eczacılık uzmanı olarak etkin rol alır.
 • Hastalık durumları, ilaçlar ve benzeri konularda danışmanlık sağlayarak halk sağlığının idamesine katkıda bulunur.
 • Klinik biyokimya ve klinik farmakokinetik bilgilerini kullanarak hasta tedavisinin izleminde rol alır.
 • Temel ve klinik farmakokinetik ve biyofarmasi bilgilerini kullanarak böbrek ve karaciğer yetmezliğinde doz ayarlaması yapar.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat