Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Farmakoloji (ECZACILIK)

Program Tanımları

Kuruluş

Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Klinik Farmasi Doktora programı 1996-1997 eğitim-öğretim yılı itibarı ile öğretime başlamıştır. Program ülkemizde klinik eczacılık eğitim ve uygulamalarının yaygınlaştırılması ve dolayısıyla akılcı ilaç kullanımının sağlanması ve konuyla ilgili bilimsel yayın ve proje üretilmesi amacıyla nitelikli klinik eczacılık akademisyenleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kazanılan Derece

Doktora programını başarı ile tamamlayan öğrenciler doktor eczacı unvanı kazanır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Klinik Farmasi Tezli veya Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olmak, Akademik personel ve Lisansüstü Giriş sınavından (ALES) en az 60 almak (sayısal alandan), İngilizce Dil Yeterliliğini belgelemek ve Bilimsel Değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Marmara Üniversitesi Lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğine göre formal öğrenme uygulanmaktadır. Programa başka bir üniversitenin klinik eczacılık doktora programında kayıtlı öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, ve orijinal nitelikli, tez çalışmasından oluşur. Doktora öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 60'tır. Alınan dersleri ve hastane uygulamalarını başarıyla tamamlayan, doktora yeterlilik sınavını başarıyla geçen, hazırlanan doktora tezini akademik jüri önünde başarı ile savunan kişi, en az 3.0 not ortalamasını sağlamışsa doktora diploması almaya hak kazanır.

Program Profili

Bu program, kayıtlı olan öğrencilere, klinik eczacılık ve farmasötik bakım ile ilgili ileri kavramları, orijinal araştırma alanlarını, araştırma tekniklerini ve güncel eğitim öğretim uygulamalarını tanıtmak, öğrencilerin kendi gelişimlerine katkı sağlayacak bir araştırma projesi yürütmelerine olanak sağlamak, eczacılığın yeni uygulama alanlarını hayata geçirebilecek bir deneyim kazandırmak ve akademik sorumluluk yüklemek üzere yapılandırılmıştır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Ulusal ve Uluslararası yüksek öğretim kurumlarındaki akademik kadrolarda, T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde klinik eczacı kadrosunda, serbest eczanede, hastane eczanesinde, onkoloji ünitelerinde, ilaç endüstrisinde

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktorasını tamamlayan kişi gerekli koşulları sağladığı takdirde ilgili sağlık bilimleri alanında doçentlik başvurusunda bulunabilir

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, ödev, hastane uygulamaları, olgu sunumları, vb.) %40’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60’ı, hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması

Mezuniyet Koşulları

Program boyunca 21 krediden az olmamak kaydıyla alınan dersleri ve uygulamaları başarı ile tamamlamak, hazırlanan doktora tezini akademik jüri önünde başaryla savunmakı ve 3.0 not ortalamasına sahip olmak

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Fikret Vehbi İzzettin, M.Ü. Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Bilim Dalı, Tıbbiye Cd. Haydarpaşa 34668, İstanbul. mesut.sancar@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Klinik eczacılıkla ilgili eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunur.
 • Klinik eczacılık uzmanlarının yetiştirilmesine katkıda bulunur.
 • Orijinal bir çalışma tasarlayabilir ve yürütür.
 • Farmakoekonomik analizleri yorumlar ve yapar.
 • Farmasötik bakım planı tasarlar ve uygular.
 • Onkoloji eczacılığı ile ilgili hizmetleri yapar.
 • Akut ve kronik hastalıkların farmakoterapisinde bir klinik eczacı olarak daha etkin rol alır.
 • Hastalara yönelik ilaç bilgi formları hazırlar.
 • Deneysel hayvan çalışmaları ve/veya hastane tabanlı insan çalışmaları yürütür.
 • Klinik eczacılıkla ilgili uluslar arası projelerde yer alabilir.
 • Hastanelerde klinik eczacılık hizmetlerinin kurulmasına öncülük eder.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat