Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Doktora - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Ortodonti

Program Tanımları

Kuruluş

Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı Ortodonti Doktora Programı 19.04.1995 yılı itibari ile öğretime başlamıştır. Program ortodontik tedavi hizmetlerinin yüksek kalitede verilmesi için uluslarası standartlarda uygulanan tedavi yöntemleri ile donatılmış ortodontistler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kazanılan Derece

Doctorate

Kabul ve Kayıt Koşulları

Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak. TOEFL IBT (minimum 66 puan almış olmak), Yabancı uyruklu öğrenciler için GRE (Quantitative reasoning, minimum 153 puan almak) Başvurdukları puan türünde ALES’ten en az 60 puan veya eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavların birinden alınmış denk puana sahip olması gerekmektedir. • Yabancı uyruklu adaylar için ALES puanı şartı aranmaz. • YÖKDİL/YDS/e-YDS/ÜDS/KPDS veya Üniversiteler arası Kurul tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan en az 55 puan almak gerekmektedir. • YÖKDİL, KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS gibi sınavlar "Sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir. • İngilizce için eşdeğerliği kabul edilen sınavlar: CAE, CPE, TOEFL iBT, PEARSON PTE Academic‘tir

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmuş olmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Alınan dersleri başarıyla tamamlamak, ders dönemini takiben yapılacak olan yeterlilik sınavının ve hazırlanacak olan doktora tezinin akademik jüri önünde başarı ile savunulması.

Program Profili

Ortodonti Doktora Programı, programa kabul edilen dişhekimlerini ortodonti ve dentofasiyal ortopedi alanında Erasmus projesinin esasları doğrultusunda eğitmeyi hedeflemektedir. Programın ana amacı dişhekimlerini modern ortodonti uygulamalarını gerçekleştirebilecek teorik ve klinik bilgi birikimine ve beceri düzeyine ulaştırmaktır. Program akademik eğitimin gerekleri doğrultusunda bilim doktoru adaylarını bilimsel metodoloji, araştırma planlama, araştırma bulgularını sözlü ve yazılı olarak sunma konularında da yetkinleştirmeyi hedeflemektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Devlete bağlı veya özel hastahane, klinik, muayenehane, poliklinik ve Ağız Diş Sağlığı merkezlerinde istihdam edilmektedirler. Ayrıca ulusal ve uluslararası üniversitelerde akademisyen olarak görev yapabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yok.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, ödev, proje vb.) %40’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60’ı, ders dönemini takiben yapılacak yeterlilik sınavı ve program sonunda hazırlanacak olan doktora tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması.

Mezuniyet Koşulları

Program boyunca alınan dersleri başarı ile tamamlamak,hastahane uygulamalarını başarı ile tamamlamak ders dönemini takiben yapılan yeterlilik sınavının ve hazırlanan doktora tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Başıbüyük, Başıbüyük Yolu Marmara Üniversitesi Başıbüyük Sağlık Yerleşkesi 9/3, 34854 Başıbüyük - Maltepe/Maltepe/Maltepe/İstanbul Prof Dr. Fulya Özdemir

Bölüm Olanakları

3 boyutlu model tarayıcı Ağız içi dijital tarama 3dMD stereophotogrammetry Aligner planlama ve üretimi Yarık damak dudak kliniği Sefalometri ve CBCT veri analizi için yazılımlar

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Dişsel ve iskeletsel anomalilerde tanı koyabilmek, etyoloji saptayabilmek ve sınıflayabilmek.
  • Ortodontik tedavi yöntemleri konusunda teorik ve pratik bilgi edinebilmek.
  • Tanı ve tedavi öngörüsü için gerekli sefalometrik analizleri ve yumuşak doku analizlerini kendi başına yapabilmek ve yorumlayabilmek
  • Tanısını koyduğu vakalara uygun tedavi planlamaları yapabilmek.
  • Ortodontik vakaları çağdaş hareketli ve sabit ortodontik tedavi yöntemleriyle tedavi edebilecek bilgi birikimine ve klinik deneyime sahip olabilmek.
  • Şiddetli iskeletsel deformiteye sahip hastaların ortognatik cerrahi planlamalarını ve ameliyat hazırlıklarını yapabilmek, ameliyatı gerçekleştirecek cerrahlarla koordinasyon içinde çalışabilmek.
  • Dudak-damak yarıklı hastaların tedavisini koordine eden interdisipliner çalışma gruplarında görev alabilmek, bu hastaların bebeklikten erişkinliğe kadar olan tüm ortodontik ihtiyaçlarına yanıt verebilecek donanıma sahip olabilmek.
  • Dişhekimliğinin diğer branşlarıyla yürütülen interdisipliner tedavilerde de gerekli etkileşimlerde bulunabilmek ve kendine düşen görevi yerine getirebilmek .
  • Temporomandibuler eklem patolojilerinin ayırıcı tanısı ve bunlara yönelik tedaviler konusunda bilgi ve deneyim kazanabilmek.
  • Literatür tarayarak gerekli kaynaklara ulaşabilmek, kazandığı teknik ve teorik bilgi ve beceri birikimini kullanarak laboratuar veya klinik deneyler planlayabilmek, danışmanının gözetimi altında tez ya da bir projede görev alabilmek.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat