Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Ortodonti

Program Tanımları

Kuruluş

Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı Ortodonti İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı 25.01.1993 yılı itibari ile öğretime başlamıştır. Program ortodontik tedavi hizmetlerinin yüksek kalitede verilmesi için uluslarası standartlarda uygulanan tedavi yöntemleri ile donatılmış ortodontistler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kazanılan Derece

Tezli Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Ortodonti alanında bilim uzmanı ünvanını almaya hak kazanırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrencinin yabancı uyruklu olması ve Türkiye dışında bir ülkenin Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmuş olması. TOEFL IBT (minimum 66 puan almış olmak) GRE (Quantitative reasoning, minimum 153 puan almak) • İngilizce için eşdeğerliği kabul edilen sınavlar: CAE, CPE, TOEFL iBT, PEARSON PTE Academic‘tir

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiye dışında bir Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmuş olmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Alınan dersleri başarıyla tamamlamak, hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri önünde başarı ile savunulması.

Program Profili

Tezli Yüksek Lisans programı, programa kabul edilen dişhekimlerini ortodonti ve dentofasiyal ortopedi alanında Erasmus projesinin esasları doğrultusunda eğitmeyi hedeflemektedir. Programın ana amacı dişhekimlerini modern ortodonti uygulamalarını gerçekleştirebilecek teorik ve klinik bilgi birikimine ve beceri düzeyine ulaştırmaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Devlete bağlı veya özel hastahane, klinik, muayenehane, poliklinik ve Ağız Diş Sağlığı merkezlerinde ortodonti uzmanı olarak istihdam edilmektedirler. Ayrıca ulusal ve uluslararası üniversitelerde akademisyen olarak görev yapabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavında geçerli notu almaları, ingilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşulu ile kendi alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, ödev, proje vb.) %40’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60’ı, hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması.

Mezuniyet Koşulları

Program boyunca alınan dersleri ve eğitimleri başarı ile tamamlamak, hastahane uygulamalarını başarı ile tamamlamak ve hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Başıbüyük, Başıbüyük Yolu Marmara Üniversitesi Başıbüyük Sağlık Yerleşkesi 9/3, 34854 Başıbüyük - Maltepe/Maltepe/Maltepe/İstanbul Doç. Dr. Murat Tozlu

Bölüm Olanakları

3 boyutlu model tarayıcı Ağız içi dijital tarama 3dMD stereophotogrammetry Aligner planlama ve üretimi Yarık damak dudak kliniği

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Dişsel ve iskeletsel anomalilerde tanı koyabilir, etyoloji saptayıp sınıflar.
  • Ortodontik tedavi yöntemleri konusunda teorik ve pratik bilgi sahibi olur.
  • Tanı ve tedavi öngörüsü için gerekli sefalometrik analizleri ve yumuşak doku analizlerini kendi başına yapar ve yorumlar.
  • Tanısını koyduğu vakalara uygun tedavi planlamaları yapar.
  • Ortodontik vakaları çağdaş hareketli ve sabit ortodontik tedavi yöntemleriyle tedavi edebilecek bilgi birikimine ve klinik deneyime sahip olur.
  • Şiddetli iskeletsel deformiteye sahip hastaların ortognatik cerrahi planlamalarını ve ameliyat hazırlıklarını yapar, ameliyatı gerçekleştirecek cerrahlarla koordinasyon içinde çalışır.
  • Dudak-damak yarıklı hastaların tedavisini koordine eden interdisipliner çalışma gruplarında görev alır, bu hastaların bebeklikten erişkinliğe kadar olan tüm ortodontik ihtiyaçlarına yanıt verebilecek donanıma sahip olur.
  • Diş hekimliğinin diğer branşlarıyla yürütülen interdisipliner tedavilerde de gerekli etkileşimlerde bulunur ve kendine düşen görevi yerine getirir.
  • Temporomandibuler eklem patolojilerinin ayırıcı tanısı ve bunlara yönelik tedaviler konusunda bilgi ve deneyim sahibi olur.
  • Literatür tarayarak gerekli kaynaklara ulaşır, kazandığı teknik ve teorik bilgi ve beceri birikimini kullanarak laboratuvar veya klinik deneyler planlar, danışmanının gözetimi altında tez ya da bir projede görev alır.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat