Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Pedodonti

Program Tanımları

Kuruluş

2008 yılında Pedodonti Anabilim Dalı bünyesinde kurulmuştur.

Kazanılan Derece

yüksek lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Diş Hekimliği Fakültesi Mezunu olmak. M.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitimi Başvuru Koşullarını Yerine Getirmek.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

-

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yarı yılın sonunda 16 kredi tamamlanması gerekmektir.

Program Profili

Özel bakım gerektiren çocuklarda dişhekimliği ; toplumdaki fiziksel , duyusal engelli, zeka geriliği ya da kronik hastalığı olan çocukların ağız ve diş sağlığı bakımını içermektedir. Engelli çocuklar ve kronik hastalığı olan çocuklarda dişhekimliği tanı ve tedavi tekniklerini ve esas olarak da bu çocuklarda ciddi dişhekimliği sorunlarından korunma bilgilerini içeren bu program dişhekimleri için özel olarak hazırlanmıştır. Ayrıca diş hekimlerine bu alanda çalışma yapmaları ya da yapılan çalışmalara katılmaları için imkan tanınmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programdan mezun olan dişhekimleri üniversite bünyesinde görev yaparak akademik kariyerlerine devam edebilirler, özel muayane ve kliniklerde çalışabilirler ya da sağlık bakanlığına bağlı birimlerde görev yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Doktora derslerinde başarı notu; yarıyıl/yıl içi değerlendirmesi ve yarıyıl/yıl sonu sınavı notlarından hesaplanır. Yarıyıl/yıl içi değerlendirmesi %40 ve yarıyıl/yıl sonu sınavının %60ı alınarak yıl sonu başarı notu hesaplanır.

Mezuniyet Koşulları

derslerini tamamlayıp, tez savunmasında başarılı olan öğrenci mezun olma hakkı kazanır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr.İlknur TANBOĞA Marmara Üniversitesi Nişantaşı Kampusu, Büyük Çiftlik Sk. No:6 34365 Nişantaşı / Şişli / İSTANBUL Telefon: 0212 231 9120 Faks: 0212 246 5247

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Fiziksel, duyusal, mental, medikal, emosyonel ve sosyal engelli bireylerin tanı, tedavi planlaması ve uygun dental tedavisini yapabilecek beceriye sahip olacaktır.
  • Engelli bireylerin komplike ihtiyaçlarına yönelik yüksek kalitede ağız diş sağlığı hizmeti verebilecektir.
  • Engelli bireyin bulunduğu sosyal, fiziksel ve algısal durumuna en uygun ağız-diş sağlığı planlamasını yapabilecektir.
  • Ağız diş sağlığının engellilerin hayat kalitesine etkilerini değerlendirebilecektir.
  • Gerek uygun davranış yönlendirme tekniklerini kullanarak gerekse lokal anestezi, sedasyon ve genel anestezi altında engelli bireylerin dental tedavilerini yapabilecektir.
  • Diğer hekimlerle bulgular ve bireye özel tedavi planlamaları hakkında tartışabilecektir.
  • Engelli bireylerin tedavisini amaçlayan multidisipliner ekip içinde yer alabilecektir.
  • Bilimsel metodoloji ve araştırma teknikleri konusunda eğitim almış ve bilimsel makaleler yazacak beceriyi kazanacaktır.
  • Özellikle engelli bireylere dişhekimlerinin hizmet vereceği etik ve yasal çerçeveyi anlamış olacaklardır.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat