Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Protetik Diş Tedavisi

Program Tanımları

Kuruluş

Doku dostu malzemeler kullanarak kısmi ya da tam dişsizlik sorunu yaşayan hastaların teşhis, tedavi planlaması, oral fonksiyon, rahatlığı, görünüm ve sağlığının rehabilitasyonu ve geri kazanımı ile ilgilenen diş hekimliği uzmanlık alanıdır.

Kazanılan Derece

Programı başarı ile tamamlayan mezunlara “Protetik Diş Tedavisi” alanında “Doktora” diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin koşulları geçerlidir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin koşulları geçerlidir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin koşulları geçerlidir.

Program Profili

Bu programa kayıt olan öğrencilere, güncel ulusal ve uluslararası bilgiler ışığında, ileri protetik diş tedavi bilgilerine sahip olma ve güncel gelişmeleri takip etme, sert ve yumuşak dental doku kayıplarına en uygun protetik tedavi planını hazırlama becerileri kazandırılması amaçlanır. Protetik diş tedavisi doktora eğitimi alan öğrenci, topluma ileri seviyede sağlık hizmeti verebilecek, özgün araştırma planlayacak ve yapabilecek klinik ve bilimsel donanıma sahip olarak yetiştirilir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programdan mezun olanlar T.C Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde pratisyen hekim kadrosunda, serbest muayenehanelerde, özel diş polikliniklerinde, ulusal ve uluslararası yüksek öğretim kurumlarındaki akademik kadrolarda çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora bu daldaki en üst dereceli programdır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve değerlendirme, yazılı sınav , dönem / proje ödevi ve klinik çalışmalar yoluyla yapılmaktadır. Makale ve seminer sunumunun yanı sıra beraber yapılan klinik beceri değerlendirme sınavları ölçme ve değerlendirme amacıyla kullanılmaktadır. Başarı notu 100 puan üzerinden en az 65'dir.

Mezuniyet Koşulları

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin koşulları geçerlidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

-

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Şebnem Begüm Türker Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Sağlık ve Eğitim Bilimleri Kampüsü , Başıbüyük / Maltepe / İSTANBUL

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

- İmplantüstü protezlerin komponentleri, klinik uygulamaları ve meydana gelebilecek komplikasyonlar ile ilgili bilgi sahibidir.

- Hassas Bağlantılı protezlerin endikasyonlarını, ataşman ve tutucu parça çeşitlerini ve klinik uygulamaları hakkında bilgilidir.

- İnlay,Onlay ve Tam Seramik restorasyonların endikasyonları,yapım aşamaları ve klinik uygulamaları hakkında bilgilidir.

- Maksilofasiyal defektli hastalarda uygulanan obturatörlerin yapım aşamalarını, çeşitlerini ve bu obturatörlerin total veya bölümlü protezlerle beraber kullanımının planlamasını öğrenir.

- Hareketli Bölümlü Protezlerin endikasyonları,tedavi planlamaları ve klinik uygulamaları ile ilgili bilgi sahibi olur.

- Doku Düzenleyiciler ve Yumuşak Astar Materyallerinin endikasyonları, içerikleri ve klinik uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur.

- Cerrahi girişim öncesi rehber modellerin hazırlanmasını veya sonrasında uygulanacak geçici protezlerin yapımını öğrenir.

- Temporomandibular eklemin anatomisini, fonksiyonlarını, gnatostomatik sistemdeki yerini, rahatsızlıklarını ve bunların tedavi yöntemlerini öğrenir.

- Diş Hekimliğinde hasta ağzında yapılabilecek estetik düzenlemeler hakkında bilgi sahibidir.

- Total Protezlerin klinik uygulamaları ve ideal durumda olmayan çeşitli vakalarda alternatif protetik basamakları öğrenir.

  • İmplantüstü protezlerin komponentleri, klinik uygulamaları ve meydana gelebilecek komplikasyonlar ile ilgili bilgi sahibidir.
  • Hassas Bağlantılı protezlerin endikasyonlarını, ataşman ve tutucu parça çeşitlerini ve klinik uygulamaları hakkında bilgilidir.
  • İnlay,Onlay ve Tam Seramik restorasyonların endikasyonları,yapım aşamaları ve klinik uygulamaları hakkında bilgilidir.
  • Maksilofasiyal defektli hastalarda uygulanan obturatörlerin yapım aşamalarını, çeşitlerini ve bu obturatörlerin total veya bölümlü protezlerle beraber kullanımının planlamasını öğrenir.
  • Hareketli Bölümlü Protezlerin endikasyonları,tedavi planlamaları ve klinik uygulamaları ile ilgili bilgi sahibi olur.
  • Doku Düzenleyiciler ve Yumuşak Astar Materyallerinin endikasyonları, içerikleri ve klinik uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur.
  • Cerrahi girişim öncesi rehber modellerin hazırlanmasını veya sonrasında uygulanacak geçici protezlerin yapımını öğrenir.
  • Temporomandibular eklemin anatomisini, fonksiyonlarını, gnatostomatik sistemdeki yerini, rahatsızlıklarını ve bunların tedavi yöntemlerini öğrenir.
  • Diş Hekimliğinde hasta ağzında yapılabilecek estetik düzenlemeler hakkında bilgi sahibidir.
  • Total Protezlerin klinik uygulamaları ve ideal durumda olmayan çeşitli vakalarda alternatif protetik basamakları öğrenir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat