Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Protetik Diş Tedavisi

Program Tanımları

Kuruluş

Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Protetik Diş Tedavisi Tezli Yüksek Lisans programı 1983-1984 eğitim-öğretim yılı itibarı ile öğretime başlamıştır. Program ülkemizde protetik diş tedavisi hizmetlerinin uzman hekimler tarafından yapılması ve dolayısıyla gelişmekte olan tedavi yöntemlerinin takip edilerek ideal klinik sonuçlar sağlanması amacıyla nitelikli protetik diş tedavisi uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Türkiye'de diş hekimliği mesleğini yapmaya yetkili olmak , diş hekimliği lisans derecesine sahip olmak , Protetik Diş Tedavisi Anabiilim Dalında yapılan mülakat,lisans başarı notu ve ALES puanı dikkate alınarak seçilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Marmara Üniversitesi Lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğine göre formal öğrenme uygulanmaktadır. Programa başka bir üniversitenin protetik diş tedavisi tezli yüksek lisans programında kayıtlı öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün koşulları geçerlidir.

Program Profili

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında total ve parsiyel protezlerin ; implantüstü , hassas bağlantılı ve overdenture protezlerin ; inlay-onlay ve tam seramik restorasyonların ; çene yüz protezlerinin endikasyonları , kontraendikasyonları , tedavi planlamaları ve klinik uygulamaları ve protetik rehabilitasyona ihtiyaç duyan hastalara psikolojik ve klinik yaklaşım öğretilir.Bunun yanında bilimsel araştırma yapma yöntemleri , araştırma basamakları ve bilimsel yayın yapmanın detayları öğretilir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde protetik diş tedavisi uzmanı kadrosunda, serbest muayenehanelerde, özel diş polikliniklerinde, araştırma ve geliştirme endüstrisinde çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla kendi alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve değerlendirme yazılı sınav , dönem / proje ödevi ve klinik çalışmalar yoluyla yapılmaktadır.Makale ve seminer sunumunun yanı sıra beraber yapılan klinik beceri değerlendirme sınavları ölçme ve değerlendirme amacıyla kullanılmaktadır.Başarı notu 100 puan üzerinden en az 65'dir

Mezuniyet Koşulları

Program boyunca 21 krediden az olmamak kaydıyla alınan dersleri ve hastane uygulamalarını başarıyla tamamlamak, hazırlanan yüksek lisans tezini akademik jüri önünde başarı ile savunmak en az 2.5 not ortalamasını sağlamak

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Yasemin Kulak Özkan Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Sağlık ve Eğitim Bilimleri Kampüsü , Başıbüyük / Maltepe / İSTANBUL

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • İmplantüstü protezlerin komponentleri,klinik uygulamalrı ve meydana gelebilecek komplikasyonlar hakkında bilgi edinir.
  • Hassas Bağlantılı Protezlerin endikasyonlarını,ataşman ve tutucu parça çeşitlerini ve klinik uygulamalarını öğrenir.
  • Inlay,onlay ve tam seramik restorasyonların endikasyonları,yapım aşamaları ve klinik uygulamaları hakkında bilgi edinir.
  • Maksilofasiyal defektli hastalarda uygulanan obturatörlerin yapım aşamalarını,çeşitlerini ve bu obturatörlerin total veya bölümlü protezler ile birlikte kullanımını öğrenir.
  • Hareketli bölümlü protezlerin endikasyonları.tedavi planlamaları ve klinik uygulamaları hakkınd abilgi sahibi olur.
  • Doku düzenleyiciler ve yumuşak astar materyallerinin endikasyonlarını,içeriklerini ve klinik uygulamalarını öğrenir.
  • Cerrahi girişim öncesi rehber modellerin hazırlanmasını veya sonrasında uygulanacak geçici protezlerin yapımını öğrenir.
  • Temporomandibular eklemin anatomisini,fonksiyonlarını ve gnatostomatik sistemdeki yerini,rahatsızlıklarını ve bunların tedavi yöntemlerini öğrenir.
  • Diş hekimliğinde hasta ağzında yapılabilecek estetik düzenlemeler hakkında bilgi edinir.
  • Total protezlerin klinik uygulamalarını ve ideal durumda olmayan çeşitli vakalardaki protetik basamakları öğrenir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat