Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Psikiyatri Hemşireliği

Program Tanımları

Kuruluş

Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Psikiyatri Hemşireliği 1995-1996 eğitim-öğretim yılı itibarı ile öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Tezli yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Psikiyatri Hemşireliğinde Uzman unvanı kazanır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olmak. 4 yıllık Hemşirelik lisans programını tamamlamış olmak Akademik personel ve Lisansüstü Giriş sınavından (ALES) en az 60 almak (sayısal alandan) Bilimsel Değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

4 yıllık Hemşirelik lisans programını tamamlamış olmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Alınan dersleri başarıyla tamamlamak, hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri önünde başarı ile savunmak.

Program Profili

Bu programa kayıt olan öğrencilere, Psikiyatri Hemşireliğinde temel kavramları, araştırma alanlarını, araştırma tekniklerini ve güncel psikiyatrik uygulamaları tanıtmak, öğrencilerin Psikiyatri Hemşireliğinde alana ve araştırmacı olarak kendi gelişimlerine katkı sağlayacak bir araştırma projesi yürütmelerine olanak sağlamak ve Psikiyatri Hemşireliği alanında doktora düzeyinde eğitim almaya hazırlamak üzere yapılandırılmıştır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Sağlık Bakanlığı’nda hemşirelik, Ulusal ve Uluslararası yüksek öğretim kurumlarında akademik kadro, özel sağlık kurumlarında ve üniversite hastanelerinde hemşirelik yapabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, ödev, proje vb.) %40’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60’ı, hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması

Mezuniyet Koşulları

Program boyunca alınan dersleri başarı ile tamamlamak, hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunmak.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Haydarpaşa Kampüsü İstanbul/ 0216 330 20 70 Yard.Doç.Dr.Gül Ünsal

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • İletişim ve psikiyatri bilgilerini psikiyatri hemşireliğinde uygulamalarında kullanır.
  • Sağlıklı bireyin sorunları tanılamlar ve çözer.
  • Hasta bireyin sorunları tanılamlar ve çözer.
  • Ailenin sorunları tanılamlar ve çözer.
  • Çocuk ve ergenin sorunları tanılamlar ve çözer.
  • Tanımlanmış sorunlar doğrultusunda hemşirelik süreci kullanır.
  • Sağlık ekibi ve disiplinlerarası ekip çalışması yapar.
  • Psikiyatri hemşireliği uygulamalarında psikiyatri kuramlarını kullanır.
  • Bağımsız karar verir.
  • Uygulamalarında mesleki ve etik ilkelere riayet eder.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat