Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Psikiyatri Hemşireliği

Program Tanımları

Kuruluş

Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Psikiyatri Hemşireliği doktora programı 1998-1999 eğitim-öğretim yılı itibarı ile öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Doktora programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Psikiyatri Hemşireliğinde Bilimsel Doktor unvanı kazanır

Kabul ve Kayıt Koşulları

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olmak. Psikiyatri Hemşireliği yükseklisans programını tamamlamış olmak. Akademik personel ve Lisansüstü Giriş sınavından (ALES) en az 65 almak (sayısal alandan) Bilimsel Değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

3 yıllık Psikiyatri Hemşireliği Yükseklisans programını tamamlamış olmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Alınan dersleri başarıyla tamamlamak, hazırlanandoktora tezinin akademik jüri önünde başarı ile savunulması

Program Profili

Bu programa kayıt olan öğrencilere, Psikiyatri Hemşireliğinde temel kavramları, araştırma alanlarını, araştırma tekniklerini ve güncel psikiyatrik uygulamaları tanıtmak, öğrencilerin Psikiyatri Hemşireliğinde alana ve araştırmacı olarak kendi gelişimlerine katkı sağlayacak bir araştırma projesi yürütmelerine olanak sağlamaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Sağlık Bakanlığı’nda hemşirelik, Ulusal ve Uluslararası yüksek öğretim kurumlarında akademik kadro, özel sağlık kurumlarında ve üniversite hastanelerinde hemşirelik yapabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

-

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, ödev, proje vb.) %40’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60’ı, hazırlanacak doktora tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması

Mezuniyet Koşulları

Program boyunca alınan dersleri başarı ile tamamlamak, hazırlanan doktora tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Haydarpaşa Kampüsü / Kadıköy – İstanbul 0216 330 20 70 Yard.Doç. Dr. Gül Ünsal

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • İletişim ve psikiyatri bilgilerini psikiyatri hemşireliğinde uygulamalarında kullanır.
  • İletişim tekniklerini ve terapötik iletişim yöntemlerini uygular.
  • psikiyatri hemşireliği bilgilerini hasta bireyin sorunları tanılama ve çözmede kullanır.
  • Belirlediği sorunları terapötik becerilerini kullanarak çözümler.
  • Özelleşmiş alanlara psikiyatri hemşireliğine ilişkin bilgilerini analiz eder.
  • Toplum sağlığını koruma, geliştirme ve iyileştirmede sorumluluk alır.
  • Sağlık ekibi ve disiplinlerarası ekip çalışması yapar.
  • Sağlıklı/hasta birey ve aileye danışmanlık yapar.
  • Bağımsız karar verir.
  • Uygulamalarında mesleki ve etik ilkelere uyar.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat