Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Farmakoloji (ECZACILIK)

Program Tanımları

Kuruluş

-

Kazanılan Derece

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler "uzman" unvanı kazanır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Eczacılık veya tıp fakültesi mezunu olmak, Akademik personel ve Lisansüstü Giriş sınavından (ALES) en az 60 almak (sayısal alandan) ve Bilimsel Değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

-

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bu program, toplam 21 krediden az olmamak şartıyla en az 7 adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 60'tır. Alınan dersleri başarıyla tamamlayan, hazırlanan yüksek lisans tezini akademik jüri önünde başarı ile savunan kişi, en az 2.50 not ortalamasını sağlamışsa yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.

Program Profili

-

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

-

Üst Derece Programlarına Geçiş

-

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

-

Mezuniyet Koşulları

-

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

-

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Psikiyatrik hastalıklarda kullanılan ilaçlarla ilgili çalışmalar yapabilir ve yorumlayabilir.
  • Psikiyatrik hastalıklarda kullanılan ilaçların etkisi ve istenmeyen etkileri konusunda danışmanlık yapabilir.
  • Psikiyatride kullanılan ilaçların etkileşmelerini değerlendirebilir.
  • Psikiyatrik hastalıklarda kullanılan ilaçların toksik etkilerini değerlendirebilir.
  • Psikiyatrik hastalıklarda kullanılan ilaçların etkilerini incelemek üzere yapılan araştırmaları değerlendirebilir.
  • Psikiyatrik hastalıklarda kullanılan ilaçların biyokimyasal parametreler etkisini değerlendirebilir.
  • İlaç endüstrisinde psikofarmakolojik araştırma biriminlerinde çalışabilir.
  • Psikofarmakovijilans çalışmalarını değerlendirebilir.
  • Psikiyatrik hastalıklarda kullanılan ilaçlar için ruhsat dosyası hazırlayabilir.
  • İlaçla ilgili etik komisyonlarda görev alabilir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat

Müfredat