Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Sağlık Yönetimi

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı olarak 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılında Sağlık Yönetimi Programı ismi ile açılmıştır.

Kazanılan Derece

Program başarı ile tamamlanıp program yeterlilikleri sağlanıldığında Sağlık Kurumları Yönetimi Bölümü alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Anabilim Dalı'na başvurmak için gerekli olan genel kabul şartları uygulanır. Başvurular Marmara Üniversitesi Lisansüstü ve Doktora Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

İlgili enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Anabilim dalının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik (60 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı (100 üzerinden en az 65 puan) olmak. Ayrıca konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi jüri önünde savunarak başarılı olmak.

Program Profili

Programda hastane işletmeciliği, yönetim orğanizayon teorileri, sağlık hizmetlerinde araştırma yöntemleri, sağlık politikası, sağlık hizmetlerinde pazarlama, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi, sağlık kurumlarında finans yönetimi, sağlık ekonomisi gibi dersler bulunmaktadır

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler akademik kariyerlerine devam edebilir veya çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarında istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tezli yüksek lisansı bitiren öğrenciler, uzman sağlık yöneticisi unvanını alır. İsteyen öğrenciler sağlık yönetimi alanında doktora yapabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Marmara Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Mehveş TARIM /mtarim@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

Anabilim Dalı, disiplinlerarası program olduğu için dersler, ilgili öğretim üyelerinin bulunduğu yerde işlenilmektedir.

Müfredat

Müfredat