Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Sağlık Yönetimi

Program Tanımları

Kuruluş

Sağlık Yönetimi bölümü, Sağlık Bilimler Fakültesi bünyesinde 2014-2015 eğitim öğretim yılında kurulmuştur. Sağlık Yönetimi bölümü, Başıbüyük yerleşkesinde yer almaktadır.

Kazanılan Derece

Sağlık Yönetimi Doktora derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Anabilim Dalı'na başvurmak için gerekli olan genel kabul şartları uygulanır. Başvurular Marmara Üniversitesi Lisansüstü ve Doktora Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Sağlık Yönetimi Doktora Programına doğrudan kaydolan ya da yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programda yer alan derslerini başarıyla tamamlaması, yeterlilik sınavından geçmesi gerekmekte olup, ilaveten bir tez hazırlaması ve jüri önünde tezini savunması ve başarılı olmasıyla program tamamlanmış olur.

Program Profili

Programda hastane işletmeciliği, sağlık kurumları yönetim teorileri,ileri araştırma yöntemleri, sağlık politikası, sağlık hizmetlerinde pazarlama, sağlık kurumlarında finans yönetimi, sağlık ekonomisi gibi dersler bulunmaktadır

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Sağlık Yönetimi Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler akademik kariyerlerine devam edebilir veya çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarında istihdam edilebilirler. Mezunlar, Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm kurumlarda, özel sağlık kuruluşlarında, sağlık hizmetleri akreditasyon alanında, sağlık sigortası ile ilgili kuruluşlarda ve sosyal güvenlik alanında çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar, üniversitelerin; sağlık yönetimi, sağlık hizmetleri yönetimi vb alanlarda akademik kariyerlerine devam edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sağlık yönetimi doktora programında dersler; ara sınavlar, hazırlanan ödevler ve sunumlar ve final sınavı ile değerlendirilir. Sınavlarda çoktan seçmeli açık uçlu vb gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. Derslerin tamamlanmasının ardından bir jüri tarafından yeterlilik sınavı yapılır ve tez çalışmaları başlar. Tezini tamamlayan öğrenci jüri önünde tezini savunur ve değerlendirilir.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Mehveş TARIM / mtarim@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

Fakültemize Yıl İçi Uygulama dersi ile çeşitli kamu hastanelerinde, uygulama fırsatı olabilmektedir.

Müfredat