Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Fizyoloji

Program Tanımları

Kuruluş

Programın sonunda, vücudun fonksiyonel olarak akut ve kronik egzersize nasıl yanıt verdiğini, egzersize adaptasyonu ve bunun fizyolojik temellerini araştırmak, sporcuların fizyolojik ve fiziksel performanslarının bilimsel ölçütlerle değerlendirilmesi ve sportif başarılarının artırılması amacıyla araştırma ve çalışmalar yapmak, sağlıklı yaşam için spor kavramı doğrultusunda projeler üretilmesini sağlamak, halkı düzenli sportif aktivitelerin yararları konusunda eğitmek, bireysel ve toplumsal sağlığın korunması ve geliştirilmesi yönünde egzersize katılımla ilgili araştırmalar yapmak ve eğitici rol oynamak

Kazanılan Derece

Programı başarı ile tamamlayan mezunlara “Spor Fizyoloji” alanında yüksek lisans diploması verilir

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans giriş sınavı için başvuran adayların lisans diplomasına sahip olmaları veya koşullu ön kabul için, lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla, bir seminer dersi ve proje ödevinden oluşur. YL öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 65 olması gerekir.

Program Profili

Spor fizyolojisi ile ilişkili zorunlu ve seçmeli dersler programda yer almaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar egzersiz fizyolojisi laboratuvarlarında çalışabilirler ve sağlık sektöründe istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar fizyoloji veya başka bir temel bilimler alanında doktora yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ara sınav not ortalamasının %40 ı ile yarıyıl sonu sınav notunun %60 ı toplamıdır

Mezuniyet Koşulları

Kredili derslerini ve tezini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine Yüksek Lisans Diploması verilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Tıbbiye cad. no:49 Haydarpaşa / İstanbul 34668 Telefon: +90 216 414 47 36 Faks: +90 216 418 33 27 E-Posta: fizyoloji@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Müfredat

Müfredat