Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Beden Eğitimi ve Spor

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı yüksek lisans programı, spor bilimleri alanında Türkiye’nin en köklü ve eski lisansüstü programıdır ve 1985 yılından itibaren yürütülmektedir.

Kazanılan Derece

Spor Yönetim Bilimleri lisansüstü programında mevcut olan derslerden en az 30 kredilik ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı ve seçilmiş bir jüri tarafından bir tezi başarıyla savunan öğrencilere BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR alanında yüksek lisans diploması verilir ve Spor Yönetim Bilimlerinde uzman olur.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans Programlarına başvuracak adayların 4 yıllık lisans programından mezun olmaları ve lisans diplamalarını belgelemeleri gerekmektedir. Koşullu ön kabul için,lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. (Kesinkayıt tarihinden önce mezun olamayan öğrenciler, mezuniyet belgelerini ibraz edemeyecekleri için asil olarak kazanmış olsalar dahi kesin kayıtları yapılmayacaktır.) Adayların, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) Eşit Ağırlık puanı en az 60 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğeri kabul edilen (GRE 635, GMAT 466) ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen bir sınava girmeleri ve azami almaları gereken eşdeğer puanları gösteren belgeyi ibraz etmeleri durumunda kayıt yaptırabilirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

En az 4 yıllık lisans eğitimi almış ancak Spor Bilimleri alanından gelmeyen öğrencilere “Bilimsel Hazırlık Programı” uygulanmaktadır. Spor Bilimleri Eğitimi almayan öğrenciler fark dersleri okuyacaklardır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Adayların değerlendirilmesi % 50 ağırlıkla ALES Puanı, % 20 ağırlıkla önceki mezuniyet notu, % 15 mesleki bilgi değerlendirmesi ve %15 mülakat (sölzü) sınav değerlendirilmesinden oluşan ve 100 üzerinden hesaplanan Başarı Notu ile yapılr. Mezuniyet belgelerinde başka işaretlerle (4,5 veya harf) gösterilmiş mezuniyet notu değerlerinin 100 üzerinden karşılığı M.Ü. Senato kararlarına göre değerlendirlir. Yabancı uyruklu öğrenciler üniversitenin ana sayfasında ilan edilen duyurudaki kriterlere göre başvurmaları gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler üniversitenin ana sayfasında ilan edilen duyurudaki kriterlere göre başvurmaları gerekmektedir.

Program Profili

Spor Yönetim Bilimleri yüksek lisans programında, spor bilimcisi, beden eğitimi öğretmeni, antrenör ve farklı disiplinlerde yer alan uzmanların (işletme, iktisat, hukuk gibi) multidisipliner bir yapı içinde eğitim alabilmleri için geliştirilmiş bir müfredat yürütülmektedir. Program, lisans üstü ve genel kültür ile ilgili zorunlu dersleri içermektedir. Zorunlu derslere ek olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler, programa çok yönlü bir özellik katmıştır. Böylece, Beden Eğitimi ve Spor lisans üstü eğitimi, sporda yönetim ve organizasyon, spor pazarlama alanı, spor psikolojisi, medya ortamında spor ve farklı organizasyonlar içinde sporun kullanımına yönelik uygulanabilecek araştırma modellerini de kapsamaktadır. Bu kapsamda örgütsel davranış, rekreasyon, yönetim ve organizasyon vb. kavramlarında bulunan uygulama modelleri çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda bilimsel araştırmalar baz alınarak sunulmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bölümümüz mezunları için iş olanakları geniştir. Bölümümüz mezunları giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde öncelikli olarak beden eğitimi ve spor bölümü veya spor teknolojisi / yüksekokullarında öğretim elemanı olarak görev alabilirler. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlarda, spor kulüplerinde, spor federasyonlarında, belediyelerde, spor ve rekreasyon birimlerinde, kulüp statüsü dışında kalan cimnastik, aerobik, step, doğa sporları, savunma sporları vs gibi hizmet sunan salonlarda, yönetici ve spor uzmanı olarak görev alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı Spor Yönetim Bilimlerinde yüksek lisansını tamamlayan tüm öğrencilerin; Spor Yönetim Bilimleri veya Spor Sağlık veya Hareket Antrenman Bilimleri programlarında doktora eğitimine devam etmeleri mümkündür.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Öğretim elemanının tercihine bağlı olarak başarı notuna, ara sınavın katkısı farklı olacak şekilde proje, seminer, kısa sınav, ödev veya ikinci bir ara sınav gibi uygulamalar da yapılabilir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavından en az 65 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA/Pekiyi),(BA/İyi-Pekiyi),(BB/İyi),(CB/Orta-İyi) ve (CC/Orta) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları

Bu program toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Mezuniyet için öğrencilerin 4.00 üzerinden 2.50 akademik ortalamaya sahip olmaları ve her dersin sınavını başarıyla tamamlamış olmaları gerekir. Dersler tamamlandıktan sonra ayrıca seçilmiş bir jüri tarafından bir tezi başarıyla savundukları taktirde mezun olabilirler. Yüksek lisans programını tamamlama süresi 4 yarıyıldır. En fazla 2 yarıyıl ek süre verilebilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı : Prof.Dr. Birol Çotuk hbcotuk@marmara.edu.tr AKTS/DS Koordinatörü : Yrd.Doç.Dr. Ani Agopyan aniagopyan@marmara.edu.tr Adresi : Marmara Üniversitesi - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Anadoluhisarı Beykoz-İSTANBUL Telefon : +90 216 308 56 61-62-63 / İç hat: 1194/ 1155 Belgegeçer : +90 216 332 16 20 /

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Spor Yönetim Bilimleri alanında farklı disiplinlerden gelen bilgileri bütünleştirebilme becerisi
  • Rekreasyon, Spor Pazarlaması, Spor Ekonomisi ve Spor Medyası gibi Spor Yönetim Bilimleri alanlarında uzmanlık düzeyinde bilgi
  • Spor Yönetim Bilimleri alanında uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme becerisi
  • Spor Yönetim Bilimleri alanında bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisi
  • Spor Yönetim Bilimleri alanında bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme yetkinliği
  • İletişime açık, yaratıcı, girişimci ve takım çalışmasına yatkın sosyal yetkinlik
  • Spor Yönetim Bilimleri alanında gerçekleştirilen uygulamalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yetkinliği
  • Spor Yönetim Bilimleri alanında verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yetkinliği
  • Tüm yaş gruplarında uygun Rekreasyon faaliyetleri düzenleyebilme yetkinliği
  • Spor Yönetimi alanında Ekonomik, Psikolojik ve Hukuksal problemlere çözüm getirebilme becerisi

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat