Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Beden Eğitimi ve Spor

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren “Sporda Bilişim Teknolojileri” yüksek lisans programı, spor bilimleri ve enformasyon teknolojileri arakesitinde, 2014 yılında kurularak Türkiye’nin bu alandaki ilk programı olmuştur

Kazanılan Derece

Sporda Bilişim Teknolojileri lisansüstü programında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik 7 ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı ve seçilmiş bir jüri tarafından bir tezi başarıyla savunan öğrencilere BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR alanında yüksek lisans diploması verilir ve Sporda Bilişim Teknolojileri Bilimlerinde uzman olur.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans Programlarına başvuracak adayların 4 yıllık lisans programından mezun olmaları ve lisans diplomalarını belgelemeleri gerekmektedir. Koşullu ön kabul için, lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. (Kesin kayıt tarihinden önce mezun olamayan öğrencilerin, mezuniyet belgelerini ibraz edemeyecekleri için asil olarak kazanmış olsalar dahi kesin kayıtları yapılmayacaktır.) Adayların, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) Eşit Ağırlık puanı en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer kabul edilen (GRE, GMAT ) ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen bir sınava girmeleri ve asgari almaları gereken eşdeğer puanları gösteren belgeyi ibraz etmeleri durumunda kayıt yaptırabilirler. YÖKDİL/YDS/e-YDS/ÜDS/KPDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınav eşdeğerliklerinden en az 40 puan alması gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

-

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Adayların değerlendirilmesi % 50 ağırlıkla ALES Puanı, % 20 ağırlıkla önceki mezuniyet notu, % 15 mesleki bilgi değerlendirmesi ve %15 mülakat (sözlü) sınav değerlendirilmesinden oluşan ve 100 üzerinden hesaplanan Başarı Notu ile hesaplanır. Mezuniyet belgelerinde başka işaretlerle (4,5 veya harf) gösterilmiş mezuniyet notu değerlerinin 100 üzerinden karşılığı M.Ü. Senato kararlarına göre değerlendirilir. Yabancı uyruklu öğrencilerin üniversitenin ana sayfasında ilan edilen duyurudaki kriterlere göre başvurmaları gerekmektedir.

Program Profili

“Sporda Bilişim Tekonolojileri”, enformasyon teknolojileri ve spor bilimi alanlarının teorik ve pratik yönlerini ve yöntemlerini birleştirmeyi amaçlayan bir disiplindir. Bu terim, veri işleme ve sensörleri kontrol etmeye yönelik basit araçlardan sporla ilgili karmaşık fenomenlerin modellenmesi ve simülasyonuna kadar enformasyon teknolojileri ve spor bilimi arakesitindeki tüm faaliyetleri kapsar. Sporda Bilişim Teknolojileri yüksek lisans programında, spor bilimcisi, beden eğitimi öğretmeni, antrenör ve farklı disiplinlerde yer alan uzmanların (fizyoterapist, diyetisyen, mühendis gibi) çok disiplinli bir yapı içinde eğitim alabilmeleri için geliştirilmiş bir müfredat yürütülmektedir. Program, lisansüstü ve genel kültür ile ilgili zorunlu dersleri içermektedir. Zorunlu derslere ek olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler, programa çok yönlü bir özellik katmıştır. Böylece, Sporda Bilişim Teknolojileri lisansüstü programı, farklı yaş gruplarındaki performans sporcularının yanı sıra sağlık için spor yapan kitlelere uygulanabilecek araştırma modellerini de kapsamaktadır. Bu kapsamda antrenman bilgisi, fizyoloji, biyomekanik gibi hareket ve antrenman bilimleri kavramında bulunan uygulama modelleri çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda bilimsel araştırmalar temel alınarak sunulmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Program mezunları için iş olanakları geniştir. Program mezunları giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde öncelikli olarak beden eğitimi ve spor bölümü veya yüksekokullarında, spor teknolojisi alanında eğitim veren üniversitelerde öğretim elemanı olarak görev alabilirler. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlarda, sporcu araştırma merkezlerinde, spor kulüplerinde, spor federasyonlarında, belediyelerde, spor ve rekreasyon birimlerinde, kulüp statüsü dışında kalan jimnastik, aerobik, step, doğa sporları, savunma sporları gibi hizmet sunan salonlarda, danışman ve uzman olarak görev alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sporda Bilişim Teknolojileri yüksek lisans programını tamamlayan tüm öğrenciler; Spor Sağlık Bilimleri veya Hareket ve Antrenman Bilimleri veya Spor Yönetim Bilimleri programlarında doktora eğitimine devam edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Öğretim elemanının tercihine bağlı olarak başarı notuna, ara sınavın katkısı farklı olacak şekilde proje, seminer, kısa sınav, ödev veya ikinci bir ara sınav gibi uygulamalar da yapılabilir. Bir dersten (AA/Pekiyi),(BA/İyi-Pekiyi),(BB/İyi),(CB/Orta-İyi) ve (CC/Orta) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları

“Sporda Bilişim Teknolojileri” yüksek lisans programından mezun olabilmek için, • İlan edilen derslerden en az 7 tane olmak üzere toplam 21 kredilik dersi başarı ile tamamlamak, • 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, • Bu alanda bir tez hazırlayarak, seçilmiş bir jüri önünde tezi başarı ile savunmak gerekmektedir. Yüksek lisans programının tamamlama süresi 6 yarıyıldır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

-

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı; Prof.Dr. Haldun AKPINAR halak@marmara.edu.tr Adres: Marmara Üniversitesi - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Anadoluhisarı Beykoz-İSTANBUL Telefon: +90 216 308 56 61-62-63 Fax: +90 216 332 16 20

Bölüm Olanakları

Spor Bilimleri Fakültesi laboratuvar ve olanaklarından yararlanılmaktadır. Spor Bilimi ve Sporcu Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesindeki tesisler, araştırma laboratuvarı, kapalı yarı olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu, iki açık ve bir kapalı tenis kortu, spor salonu, dört ayrı salon dövüş sanatları, bir adet halk oyunları salonu, atış ve golf salonu, fitness salonu, atletizm parkuru, kano-kürek-yelkenli kayıkhane ve iki adet suni zemin futbol sahası kullanılmaktadır.

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Temel enformatik kavramlarını kapsamlı olarak öğrenir.
 • Sporda etkin karar verme yöntemini öğrenir.
 • Oyun analizi yöntemleri ile spor müsabakalarında karar etkinliğini artırır.
 • Sistem analizinin yapı ve özelliklerini öğrenir.
 • Veri madenciliği yöntemlerinin kullanımını öğrenir.
 • İstatistik yöntemlerin uygulamaları öğrenir.
 • Veri seçimini, toplanmasını ve analiz yöntemlerini öğrenir.
 • Bu yöntemleri kullanarak, spor uygulamalarını etkin bir şekilde değerlendirebilir.
 • Spor uygulamalarını analiz etme yeteneğini kazanır.
 • Alanında akademik kaynakları izlemeyi öğrenir.
 • Tezini yazabilmesi için gerekli olan tüm kavramları bilir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat

Müfredat