Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Temel Sağlık Bilimleri

Program Tanımları

Kuruluş

Biyogüvenlik ve Biyoemniyet, çalışma materyalinin, çalışan kişinin, çevrenin ve halk sağlığının korunması amacıyla; spesifik laboratuvar kurallarının öğrenilmesi, uyulması, gerekli laboratuvar alt yapı, tasarım, donanım, uygulama ve tekniklerinin bilinmesi ve en uygun şekilde yararlanılması, konu ile ilgili kanun, yönetmelik, protokol ve prosedürlerin bilinmesi, gerekli hallerde önerilerin oluşturulması, özel ihtiyaçlara göre katkıların oluşturulması olarak tanımlanmakta ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından da uluslararası önemi olan bir konu olarak kabul edilmektedir. Yurtdışında var olan lisansüstü programlarında, bu alanda profesyonelleşme sağlanmaktadır. Ülkemizde de bir ilk olarak, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü programları kapsamında Biyogüvenlik ve Biyoemniyet I. Öğretim Tezli ve II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları’nın kurulması Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı, Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı’nın 28.03.2018 tarih ve 55852 sayılı oluru ile gerçekleştirilmiştir. Programlar, sağlık alanındaki tüm kamu ve özel sektörlerde, laboratuvar alet ve malzemesi üreten sektörlerde, sağlık ürünleri ile ilgili imalat yapan sektörlerde, üniversitelerin hastalık etkenleri ve mikroorganizmalar ile araştırmalar yapan bölümlerinde, laborant/ teknisyen/ biyolog/ tıbbi biyolog istihdam eden sektörlerde, biyogüvenlik ve biyoemniyet alanında uzmanlaşmış kişilerin yetişmesine katkıda bulunacaktır.

Kazanılan Derece

Yüksek lisans mezunu, uzman

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa başvuru için Sağlık, Fen ve Mühendislik dallarında (Tıp Fakültesi, Veteriner Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Hemşirelik, Biyoloji, Tıbbi Genetik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Biyokimya, Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik, Kimya Fakülte/Bölümleri) en az 4 yıllık lisans mezunu olmak gerekmektedir. Kayıt koşulları için https://saglik.marmara.edu.tr/ogrenci/lisansustu-basvuru sayfasına başvurunuz.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal öğrenme; Sağlık, Fen ve Mühendislik dallarında (Tıp Fakültesi, Veteriner Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Hemşirelik, Biyoloji, Tıbbi Genetik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Biyokimya, Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik, Kimya Fakülte/Bölümleri) eğitimi.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Sağlık, Fen ve Mühendislik dallarında (Tıp Fakültesi, Veteriner Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Hemşirelik, Biyoloji, Tıbbi Genetik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Biyokimya, Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik, Kimya Fakülte/Bölümleri) en az 4 yıllık lisans mezunu olmak.

Program Profili

https://saglik.marmara.edu.tr/ogrenci/lisansustu-basvuru sayfasına başvurunuz.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

İlaç, aşı, biyolojik madde üretim sektörleri, laboratuvar ve laboratuvar donanım sektörü, hastaneler, toplu gıda üretim ve dağıtım sektörü, tarımsal üretim sektörü, veteriner ve hayvan sağlığı, halk sağlığı, veteriner halk sağlığı.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Biyogüvenlik ve Biyoemniyet Doktora Programı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

https://saglik.marmara.edu.tr/ogrenci/lisansustu-basvuru sayfasına başvurunuz.

Mezuniyet Koşulları

Yüksek Lisans tezi, Tez savunma sınavı, Tez konusundan hazırlanmış bir sunum/yayın

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Hibrid-eğitim

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı Prof. Dr. Ayşen Gargılı Keleş Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi aysen.gargili@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

https://saglik.marmara.edu.tr/ogrenci/lisansustu-basvuru sayfasına başvurunuz.

Müfredat

Müfredat