Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Temel Tıp Bilimleri

Program Tanımları

Kuruluş

Association of Dental Education in Europe (ADEE) bünyesinde kurulan Association of Basic Science Teachers in Dentistry (ABSTD) toplantısı ilk kez 1997’de Sheffield,İngiltere’de yapılmıştır. Bu toplantıda, ABSTD üyesi olarak Bologna deklerasyonu gereği temel bilim-klinik bilim entegrasyonu ile ilgili oturum koordinatörlüğü yapan Prof.Dr.Şükran Atamer-Şimşek, daha sonra yine aynı kuruluşun 1999 da Barcelona’da yapılan toplantısına katılmış ve bu toplantılarda alınan kararlar ve öneriler gereğince Avrupa Birliğine üye ülkelerde mezuniyet sonrası eğitimde çağdaş dişhekimi yetiştirme ilkeleri çerçevesinde ülkemizde Oral Biyoloji yüksek Lisans programının açılabilmesi için gerekli çalışmalara başlamıştır. Bu amaçla bir yandan açılacak dersler ve ders programlarının içeriklerinin belirlenmesi bir yandan fakülte kütüphanesinde konu ile ilgili kaynak temininin sağlanması için uğraş veren Prof.Dr.Şükran Atamer Şimşek, Temel Tıp Bilimleri Ana Bilim Dalı başkanı olarak M.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsüne Oral Biyoloji Yüksek Lisans” programının açılabilmesi için gerekli başvuruları yapmış ve bu sayede 18 Haziran 1999'da açılmıştır. Bu programın açılmasındaki ana hedefler: temel bilim-klinik bilim işbirliği ve entegrasyonu, pre- ve para-klinik bilimleri, dental klinikleri ve oral araştırmaları kapsayacak şekilde multidisipliner tarzda düşünceye sevk etmek, vertikal ve horizontal entegrasyon, temel bilimlerde edinilen öğretilerin klinik dallarda uygulanımlarıdır. Kuruluşundan bu yana çok sayıda öğrenci yetiştirilmiştir.

Kazanılan Derece

Tezli Yüksek Lisansını tamamlayan öğrenciler Oral Biyoloji alanında bilim uzmanı ünvanını kazanır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olmak, Tıp, Dişhekimliği, Eczacılık ve Veterinerlik fakültesinden mezun olmak. Eğitim fakültelerinin Kimya, Biyoloji, ve Fen Bilgisi Öğretmenliği mezunları, Fen Fakültelerinin Biyoloji, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunları, Mühendislik Fakültelerinin Kimya, Gıda ve Genetik Mühendisliği mezunları, Akademik personel ve Lisans Üstü giriş sınavından (ALES) en az 60 almak, Bilimsel değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Tıp, Dişhekimliği, Eczacılık ve Veterinerlik fakültesinden mezun olmak. Eğitim fakültelerinin Kimya, Biyoloji, ve Fen Bilgisi Öğretmenliği mezunları, Fen Fakültelerinin Biyoloji, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunları, Mühendislik Fakültelerinin Kimya, Gıda ve Genetik Mühendisliği mezunları

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Alınan dersleri (en az 21 kredi) ve semineri başarıyla tamamlamak, hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri önünde başarılı ile sunmak.

Program Profili

Dişhekimliğinin önemli bir araştırma alanını oluşturan Oral Biyoloji Yüksek Lisans Programında, ağız içinin anatomik- histolojik yapısının, fizyolojik ve biyokimyasal özelliklerinin aydınlatılması, Ağız içinde bulunan mikroorganizmaların tanımlanması ve bunların ağız içi hastalıklarla ilişkilerinin araştırılması, Dişhekimliğinde ilaç kullanım esaslarının belirlenmesi, Bu konularla ilgili invivo ve invitro deneysel çalışmalar ve bu konularla ilgili kaynaklara erişim, kaynakların kullanımı ve yorumlanması konusunda bilgi be becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Oral Biyoloji Yüksek Lisans programını tamamlamış öğrenciler, gelişmekte olan Dişhekimliği temel bilimleri alanında iş imkanlarına sahip olabilirler ve doktora programı için de gerekli temeli kazanmış olabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programdan başarıyla mezun olan adaylar ALES ve İngilizce dil sınavından geçerli not almaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (vize, ödev, proje v.b) %40'ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (Final, ödev, Proje v.b) %60'ı, hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması.

Mezuniyet Koşulları

Program boyunca 21 krediden az olmamak kaydıyla alınan dersleri, semineri ve laboratuvar uygulamalarını başarıyla tamamlamak, hazırlanan yüksek lisans tezini akademik jüri önünde başarı ile savunmak en az 2.5 not ortalamasını sağlamak.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anabilim Dalı Güzelbahçe Büyükçiftlik Sok. No.6 Nişantaşı- İstanbul Tel: 0 212 231 91 20 Dahili hat 139

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Dişhekimliğinde oral biyoloji kapsamı içinde yer alan; biyokimya,biyoloj, tıbbi genetik, histololoji ,embriyoloji, farmakoloji ve mikrobiyolojik bilgileri özümleyerek kullanabilme becerisi.
  • Normal ve patolojik durumlarda ağız ortamında gerçekleşen biyolojik olaylar konusunda yeterli bilgiye sahip olmak
  • Kazanılan bilgilerin klinik bölümlerle entegrasyonunu sağlayabilme
  • Hasta merkezli uygulamalarda multidisipliner yaklaşım becerisi
  • Oral biyoloji konusunda proje oluşturma, deneylerini yürütebilme ve makale haline dönüştürebilme.
  • Genel ve oral analitik metodlar hakkında bilgi sahibi olma ve uygulayabilme becerisi
  • Laboratuvar uygulamaları için gerekli teknikleri ve modern tıbbi araçlarını kullanabilme becerisi
  • Oral biyoloji ile ilgili gelişmeleri izleme, yaşam boyu öğrenme ve kendini yenileyebilme becerisi
  • Güncel ve tıbbi konulara ilgi duyma, bilgi edinme ve bu konularda olumlu katkıda bulunabilme becerisi.
  • Mesleki ve genel etik değerlere sahip olma ve bunlara duyarlı davranma becerisi.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat