Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Ortodonti

Program Tanımları

Kuruluş

Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı Ortodonti Tezli Yüksek Lisans Programı 13.01.1997 yılı itibari ile öğretime başlamıştır. Program ortognatik cerrahi hizmetlerinin yüksek kalitede verilmesi için uluslarası standartlarda uygulanan tedavi yöntemleri ile donatılmış plastik cerrahlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kazanılan Derece

Tezli Yüksek Lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Ortodonti alanında bilim uzmanı ünvanı kazanır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olmak. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak ya da bu eğitime devam ediyor olmak. Akademik personel ve Lisansüstü Giriş sınavından (ALES) en az 60 almak (sayısal alandan) Bilimsel Değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak ya da bu eğitime devam ediyor olmak .

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Alınan dersleri başarıyla tamamlamak, hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri önünde başarı ile savunulması.

Program Profili

Kafa yüz bölgesinin şiddetli iskeletsel deformitelerinin tedavisi ortodontinin sınırlarını aşmaktadır. Bu tip deformitelere sahip bireylerin tedavisinde ortodontik tedavinin yanı sıra ortognatik cerrahi girişimlerine, kimi zaman da osteodistraksiyon işlemine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu cerrahi girişimleri gerçekleştirecek olan cerrahların özellikle teşhis ve tedavi planlaması aşamalarında ortodontistlerle birlikte çalışması gerekmektedir. Ortodonti Yüksek Lisans programı cerrahlara genel bir ortodonti nosyonu vermenin yanı sıra sefalometrik analiz ve ortognatik cerrahi planlama becerilerini kazandırmayı ve interdisipliner çalışma prensiplerini benimsetmeyi hedeflemektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Özel veya devlete bağlı klinik, muayenehane, sağlık merkezi veya hastanelerde ortognatik cerrahi konusunda yetkin plastik cerrah olarak.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yok.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, ödev, proje vb.) %40’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60’ı, hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması.

Mezuniyet Koşulları

Program boyunca alınan dersleri ve eğitimleri başarı ile tamamlamak, hastahane uygulamalarını başarı ile tamamlamak ve hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Teşvikiye mah. Büyükçiftlik Sok. No:6 k.3 Nişantaşı 34365 İSTANBUL 0212 231 91 20 Prof. Dr. Sibel Biren

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Dişsel ve iskeletsel anomalilerde tanı koyabilmek, etyoloji saptayabilmek ve sınıflayabilmek.
  • Ortodontik tedavi yöntemleri konusunda teorik ve pratik bilgi edinebilmek.
  • Tanı ve tedavi öngörüsü için gerekli sefalometrik analizleri ve yumuşak doku analizlerini kendi başına yapabilmek ve yorumlayabilmek.
  • Tanısını koyduğu vakalara uygun tedavi planlamaları yapabilmek.
  • Ortodontik vakaları çağdaş hareketli ve sabit ortodontik tedavi yöntemleriyle tedavi edebilecek bilgi birikimine ve klinik deneyime sahip olabilmek
  • Şiddetli iskeletsel deformiteye sahip hastaların ortognatik cerrahi planlamalarını ve ameliyat hazırlıklarını yapabilmek, ameliyatı gerçekleştirecek cerrahlarla koordinasyon içinde çalışabilmek.
  • Dudak-damak yarıklı hastaların tedavisini koordine eden interdisipliner çalışma gruplarında görev alabilmek, bu hastaların bebeklikten erişkinliğe kadar olan tüm ortodontik ihtiyaçlarına yanıt verebilecek donanıma sahip olabilmek
  • Dişhekimliğinin diğer branşlarıyla yürütülen interdisipliner tedavilerde de gerekli etkileşimlerde bulunabilmek ve kendine düşen görevi yerine getirebilmek .
  • Temporomandibuler eklem patolojilerinin ayırıcı tanısı ve bunlara yönelik tedaviler konusunda bilgi ve deneyim kazanabilmek.
  • Literatür tarayarak gerekli kaynaklara ulaşabilmek, kazandığı teknik ve teorik bilgi ve beceri birikimini kullanarak laboratuar veya klinik deneyler planlayabilmek, danışmanının gözetimi altında tez ya da bir projede görev alabilmek.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat

Müfredat