Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Biyokimya (ECZ)

Program Tanımları

Kuruluş

Eczacılık Biyokimya Lisansüstü Eğitim programı 1984-1985 eğitim-öğretim yılı itibarı ile Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak eğitime başlamıştır. Programı başarıyla bitirenler Akademik araştırma, biyoteknoloji, eczacılık endüstrisi ve sağlık alanında bağımsız bir bilim insanı sıfatıyla başarılı bir kariyer yapabilecek özgüven kazanırlar.

Kazanılan Derece

Tezli Yüksek Lisansını tamamlayan öğrenciler Biyokimya alanında bilim uzmanı unvanını kazanır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olmak. Eczacılık, Tıp, Diş Hekimliği ve Veterinerlik Fakültesi lisans programlarını tamamlamış olmak; İlgili Fakültelerin Biyoloji, Biyokimya, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunları; Eğitim Fakültelerinin Kimya, Biyoloji ve Fen Bilgisi Öğretmenliği mezunları; Ziraat Fakültesi mezunları; Mühendislik Fakülteleri’nin Kimya ve Gıda Mühendisliği lisans programlarını tamamlamış olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Eczacılık, Tıp, Diş Hekimliği ve Veterinerlik Fakültesi lisans programlarını tamamlamış olmak; İlgili Fakültelerin Biyoloji, Biyokimya, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunları; Eğitim Fakültelerinin Kimya, Biyoloji ve Fen Bilgisi Öğretmenliği mezunları; Ziraat Fakültesi mezunları; Mühendislik Fakülteleri’nin Kimya ve Gıda Mühendisliği lisans programlarını tamamlamış olmak

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Alınan dersleri başarıyla tamamlamak, hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri önünde başarı ile savunulması

Program Profili

Temel bilimlerin önemli bir araştırma alanını oluşturan Biyokimya bilim dalı yüksek lisans programında, canlılarda gerçekleşen biyokimyasal olayların makromoleküler düzeyde tanımlanması; canlıları oluşturan hücrelerin yapılarının aydınlatılması; hücrelerde gerçekleşen anabolik ve katabolik olayların tanımlanması; membran transport mekanizmaları; kan ve kan hücrelerinin yapısal ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi ve bu hücrelerin kardiyovasküler hastalıklar gibi çeşitli hastalıklarla ilişkilerinin araştırlması; bu hastalılarla ilgili çeşitli sinyal mekanizmalarının ortaya çıkarılması; deney hayvanları ile ilgili in vivo ve in vitro deneysel çalışmalar ve bu konularla ilgili kaynaklara erişim, kaynakların kullanımı ve yorumlanması konusunda bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlamaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Biyokimya (ECZ) yüksek lisans programını tamamlamış öğrenciler ilgili alanlarda (ilaç ve tibbi ürünlerle ilgili sanayi de, laboratuvarlarda, eğitim alanında, eczanelerde) kazandıkları tecrübelerle daha öncelikli olarak iş imkanlarına sahip olabilirler ve doktara programı için de gerekli temeli kazanmış olurlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, ödev, proje vb.) %40’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60’ı, hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması ile değerlendirilirler.

Mezuniyet Koşulları

Program boyunca alınan en az 7 ders, en az 21 kredi ve bir seminer dersi ile 60 ECTS yi başarı ile tamamlarlar, hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri önünde başarı bulunması ile en az 2.5 not ortalamasını sağlayarak programdan mezun olurlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof Dr Fikriye Uras Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Tıbbiye Cad. No: 49 Haydarpaşa 34668 İSTANBUL furas@marmara.edu.tr Tel : 0216 414 29 62-1169 (Faks) : 0216 345 29 52 .

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Akademik araştırma, biyoteknoloji ve eczacılık endüstrisi, sağlık/biomedikal alanında (yönetici ve eğitici olarak) bağımsız bir bilim insanı sıfatıyla başarılı bir kariyer yapabilecek özgüveni kazandırır
  • Temel ve uygulamalı medikal bilimlerde, bir araştırmacı olarak gelecekte bilime orijinal katkı sağlamak; güçlü ve üretken yeni nesil araştırmacılar yetiştirme becerisi edinir
  • Modern multidisipliner medikal/farmasötik bilimler, biyokimya ve ilgili biyolojik bilimlerde kullanılan ölçüm yöntemlerini teorik ve pratik olarak öğrenir
  • Analitik düşünme, problem çözme; proje planlama, yazılı bir proje önerisi ve yüksek kaliteli dergiler için makale hazırlama becerisi kazanır
  • Eğitim sırasında erken dönemden itibaren araştırmalara, seminer ve tartışma toplantılarına aktif bir şekilde katılarak laboratuar araştırma deneyimi kazanır
  • Lisansüstü programlarının gereklerini yerine getirirken sunum, konuşma ve öğretme becerileri kazanır.
  • Mültidisipliner olarak temel biyolojik bilimler ve klinik bilimler konularında teorik ve pratik bilgiler kazanır.
  • Güncel araştırma tekniklerinin prensiplerini öğrenmek, laboratuvar uygulamalarını yapar
  • Deneysel çalışmalar ve bu konularla ilgili kaynaklara erişim, kaynakların kullanımı ile ilgili bilgi verir
  • Yapılan çalışmaların yorumlanması konusunda bilgi ve beceriler kazanır

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat