Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Farmakoloji (ECZACILIK)

Program Tanımları

Kuruluş

Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Farmakoloji Yüksek Lisans eğitimi 1984-1985 eğitim-öğretim yılı itibarı ile öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Tezli yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Farmakoloji Dalında Uzman unvanı kazanır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olmak. Eczacılık, veya Diş Hekimliği Fakültelerinde lisans programını tamamlamış olmak. Akademik personel ve Lisansüstü Giriş sınavından (ALES) en az 60 almak (sayısal alandan) Bilimsel Değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak .

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Eczacılık veya Diş Hekimliği Fakültelerinde lisans programını tamamlamış olmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Alınan dersleri başarıyla tamamlamak, hazırlanan bitirme tezinin akademik jüri önünde başarı ile sunulması

Program Profili

Bu programa kayıt olan öğrencilere ilaçların farmakolojisi, toksikolojisi, farmakokinetiğini, ayrıca ilaç konusunda araştırma alanlarını ve araştırma yapma tekniklerini, güncel eğitim öğretim uygulamalarını tanıtmak, öğrencilerin farmakoloji eğitiminde alana ve araştırmacı olarak kendi gelişimlerine katkı sağlayacak bir araştırma projesi yürütmelerine olanak sağlamak ve Farmakoloji alanında doktora düzeyinde eğitim almaya hazırlamak üzere yapılandırılmıştır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Ulusal ve Uluslararası yüksek öğretim kurumlarının Eczacılık ve Diş Hekimliği Fakültelerinde akademik kadro, özel eğitim kurumlarında eğitim danışmanlığı İlaç firmalarında ruhsatlandırma, Ar-ge, klinik araştırmalar gibi birimlerinde görev İlaç firmalarına danışmanlık Farmakovijilans alanında uzmanlık Biyoyararlanım-Biyoeşdeğerlik çalısması yürüten birimlerde araştırmacı, sorumlu görevli, In vivo, in situ ve in vitro hayvan çalışmaları yapan her türlü birimde, laboratuvarda uzman Sağlık Bakanlığında uzman olarak çalışabilir, İlaç konusunda eğitim verebilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Teorik derslerde sunumlar ve ödevlerden ara sınav notu verilir ve dönem sonunda ya verilen proje veya yapılan sınav üzerinden öğrenci başarısı değerlendirilir. Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, ödev, proje vb.) %40’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60’ı, toplamı en az 65 olmalıdır. Uygulamalı derslerde yürütülen bilimsel çalışma üzerinden öğrencinin başarısı öğrencinin derslere devamı, ilgisi, eğitim süresi boyunca genel performansı da değerlendirmelerde dikkate alınır. hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması

Mezuniyet Koşulları

Program boyunca alınan dersleri başarı ile tamamlamak, hazırlanan bitirme tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr. Gül Ayanoğlu Dülger M.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Tıbbiye Cad. Haydarpaşa, istanbul 34668 e-posta: gdulger@marmara.edu.tr Tel: 02164189572 GSM 05337305765

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Farmakoloji dalında akademik kariyer
 • İlaçların etki mekanizmalarını incelemek üzere araştırma
 • İlaç etkileşmelerini incelemek üzere araştırma
 • İlaçların istenmeyen etkilerini incelemek üzere araştırma yapabilir
 • Biyoyararlanım, biyoeşdeğerlik çalışmaları yapabilir ve bu çalışmaların sonuçlarını değerlendirebilir
 • Farmakovijilans alanında çalışma yapabilir.
 • İlaçların toksik etkilerini
 • İlaçların biyokimyasal parametreler etkisini
 • İlaçlarla ilgili bilimsel çalışmaları değerlendirebilir
 • Herhangi bir kurumda ilaç konusunda danışmanlık yapabilir.
 • Sağlık Bakanlığında uzman olarak
 • İlaç endüstrisinde farmakolojik araştırma biriminde
 • İlaç endüstrisinde medikal birimde
 • İlaç endüstrisinde ruhsatlandırma biriminde çalışabilir
 • İlaçla ilgili etik komisyonlarda görev alabilir

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat