Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Farmasötik Teknoloji

Program Tanımları

Kuruluş

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı 1987 yılında kurulmuştur. Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin Eczacılık Teknolojisi Bölümünün 2 anabilim dalından biridir.

Kazanılan Derece

Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Farmasötik Teknoloji alanında Yüksek Lisans diploma derecesi alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

-

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Farmasötik Teknoloji alanında Yüksek Lisans eğitim süresi 2 yıldır. En az 21 kredilik dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler tez çalışmasına başlayabilir.

Program Profili

Farmasötik Teknolojinin kapsamını ve uygulama alanlarını bilir. Farmasötik Teknoloji prensipleri ve deney tekniklerini bilir ve uygular. İlaç endüstrisinde üretim teknikleri hakkında bilgi sahibi olur. Biyoeşdeğerlik, biyoyararlanım ve farmakokinetik konularında bilgi sahibi olur. Kontrollü salım sistemleri kapsamında polimerler, kontrollü salım dozaz şekilleri hakkında bilgi sahibi olur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Ulusal ve uluslararası yüksek öğretim kurumlarında akademik kadro ve İlaç endürtisinde çalışma olanağı

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin ( vize, ödev, proje vb) %40'ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb) %60'ı. Hazırlanacak olan yuksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması

Mezuniyet Koşulları

Program boyunca alınan dersleri başarı ile tamamlamak, hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik juri tarafından başarılı bulunması

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Timuçin UĞURLU; Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Başıbüyük/İSTANBUL

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Biyoeşdeğerlik, biyoyararlanım ve farmakokinetik konularında bilgi sahibi olur.
 • Kontrollü salım sistemleri kapsamında polimerler, kontrollü salım dozaj şekilleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Toz, granül, tablet teknolojisi ve katı dozaj şekillerindeki son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olur.
 • Çözünürlük ve çözünme hızının biyoyararlanımdaki önemi hakkında bilgi sahibi olur.
 • İlaç endüstrisinde kullanılan akışkan yataklı sistemler hakkında bilgi sahibi olur.
 • İlaçların stabilitesi ve stabilite testleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Farmasötik teknolojide kullanılan analitik yöntemler hakkında bilgi sahibi olur.
 • Deney tasarımını ve matamatiksel modellemeyi öğrenir.
 • Literatür taramasını öğrenir.
 • Farmasötik teknoloji konusunda proje yazmayı öğrenir.
 • Farmasötik teknoloji konusunda deney yürütmeyi öğrenir.
 • Deneyleri sonucunda elde ettiği verileri makale haline dönüştürmeyi öğrenir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat