Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Program Tanımları

Kuruluş

Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı 1994-1995 eğitim-öğretim yılı itibarı ile öğretime başlamıştır. Programın temel hedefi aile merkezli bakım çerçevesinde çocuk ve ailesinin sağlığını değerlendirilmektedir. Doktora programı için yeterli bilim insanı yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kazanılan Derece

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı tarafından yürütülmekte olan Tezli yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Uzman unvanı alır. Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler klinikte uzman hemşire olarak çalışabilirler. Bununla beraber Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora programına başvurmaya hak kazanırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için dört yıllık hemşirelik lisans programını tamamlamış olmak gerekmektedir. Ayrıca Akademik Personel ve Lisansüstü Giriş Sınavı’ndan (ALES) en az 60 puan almak, Bilimsel Değerlendirme ve Mülakat sınavında başarılı olmak gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için dört yıllık hemşirelik Bölümü/Yüksekokulu lisans programını tamamlamış olmak gerekmektedir. Lisans programında yer alan çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersinin içeriğindeki konular temel bilgi olarak kabul edilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Alınan dersleri başarıyla tamamlamak, hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri önünde başarı ile savunulması

Program Profili

Bu programlara kayıt olan öğrencilere hemşirelikte temel kavramlar, çocuk ve ailenin sağlığını değerlendirme, koruma, geliştirme, tedavi ve rehabilite etmeyi içeren bakım verme, hemşirelikte araştırma teknikleri, hemşirelik bilimine ve öğrencinin araştırmacı olarak kendi gelişimine katkı sağlayacak bir araştırma projesi yürütmelerine olanak sağlamak ve hemşirelik alanında uzman düzeyinde hemşire yetiştirmek üzere yapılandırılmıştır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrenciler; Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde, üniversite hastanelerinde, özel sağlık ve eğitim kurumları ile işyerlerinde hemşire olarak çalışır. Yüksek Öğrenim kurumlarında akademisyen olarak görev yapar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisansın üst derecesi Doktoradır. Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla kendi alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Çocuk Sağlığı ve Haslıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamlayabilmek için genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, ödev, proje vb.) %40’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60’ı, hazırlanacak tez çalışmasının akademik jüri tarafından başarılı bulunması

Mezuniyet Koşulları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı boyunca alınan dersleri ve bu derslerin klinik uygulamalarını başarı ile tamamlamak gerekmektedir. Ayrıca program sonunda hazırlanan tezin akademik jüri önünde savunulması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Ayşe Ferda OCAKÇI Haydarpaşa Kampüsü 34668/ Üsküdar – İstanbul Telefon: 0216 330 20 70 e-mail: afocakci@hotmail.com

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Öğrenci, bütüncü ve aile merkezli bakım felsefesini benimser.
  • Öğrenci, çocuk ve ailenin sağlığını geliştirici, koruyucu, tedavi ve rehabilite edici hemşirelik yaklaşımlarını uygular.
  • Öğrenci, çocuk sağlığını etkileyen faktörlere yönelik strateji geliştirir.
  • Öğrenci, bakım felsefesi doğrultusunda, kapsamlı veri toplama, tanı koyma (sağlığın değerlendirmesi), etkili girişimleri planlama, uygulama ve değerlendirme becerisi geliştirir.
  • Öğrenci, bakım verdiği çocukların büyüme-gelişme özelliklerini değerlendirir.
  • Öğrenci, çocukların sağlık, hastalık, ölüm gibi kavramlarının farklılığını hemşirelik bakımına yansıtır.
  • Öğrenci, fiziksel ve duygusal sorunlu çocuk ve ailesine bakım verir.
  • Öğrenci, araştırma yapma becerisi kazanır.
  • Öğrenci, çocuk sağlığı ile ilgili yenilikleri takip eder.
  • Öğrenci, bilimsel yenilikleri uygulamalarına aktarır.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat