Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Doktora - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Tıbbi Biyoloji ve Genetik

Program Tanımları

Kuruluş

Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı Tıbbi Biyoloji ve Genetik doktora programı 1989-1990 eğitim-öğretim yılı itibarı ile öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Doktora programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doktora (Ph.D.) ünvanı kazanır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olmak. Tıp Fakültesi lisans eğitimini tamamlamış, Tıbbi Biyoloji ve Genetik veya Moleküler Biyoloji ve Genetik yüksek lisans programını tamamlamış olmak. Akademik personel ve Lisansüstü Giriş sınavından (ALES) en az 60 almak ( alandan), Bilimsel Değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Tıp Fakültesi lisans eğitimini tamamlamış, Tıbbi Biyoloji ve Genetik veya Moleküler Biyoloji ve Genetik yüksek lisans programını tamamlamış olmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Alınan dersleri başarı ile tamamlamak, yeterlilik sınavını başarmak ve hazırlanan doktora tezinin akademik jüri önünde başarı ile savunulması.

Program Profili

Bu programa kayıt olan öğrencilere, Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında temel kavramları, araştırma alanlarını, araştırma tekniklerini ve güncel uygulamaları tanıtmak, Tıbbi Biyoloji ve Genetik ile ilgili lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretim faaliyetlerini yapabilmelerini, in vitro ve in vivo deneysel moleküler biyoloji ve genetik çalışmalarını ve özgün bir çalışma tasarlayabilme ve yürütebilme becerisini, Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında yapılan çalışmalardan elde edilen bulguları makale olarak yazarak yayın haline getirebilme becerisi kazanmasını, moleküler biyoloji ve genetik analizleri yorumlayabilmek ve yapabilme becerisine sahip olmasını, Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili uluslar arası çalışmaları projelendirme becerisi kazanmasını, hücre ve doku kültürü çalışmalarını yürütebilme becerisini, model organizmaların kullanım amaç ve teknikleri ile ilgili bilgi sahibi olmasını, Tıbbi Genetik uzmanlarının yetiştirilmesine katkıda bulunma ve bu bağlamda moleküler biyoloji, moleküler genetik ve sitogenetik alanlarında rutin uygulamaları uygulayabilme becerisi kazanmasını, prenatal ve post natal genetik çalışmalarla ilgili etik kurullarda görev alma becerisi ve Tıbbi Biyoloji ve Genetikle ilgili dökümantasyon yöntemleri ve bilgisayar uygulamaları ile ilgili bilgi sahibi ve bu alanda öğretim üyesi / akademisyen olmasına hazırlmak üzere yapılandırılmıştır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Ulusal ve uluslar arası yüksek öğretim kurumlarında akademik kadro.

Üst Derece Programlarına Geçiş

-

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genel olarak yıl içi değerlendirmelerin (vize, ödev, proje vb.) % 40'ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (vize, ödev, proje vb.) % 60'ı, yazılı ve sözlü yeterlilik sınavının ve hazırlanacak doktora tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması.

Mezuniyet Koşulları

Program boyunca alınan dersleri başarı ile tamamlamak, yeterlilik sınavını başarmak ve hazırlanan doktora tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Haydarpaşa Yerleşkesi 34668 / Kadıköy - İstanbul 0216 414 4737 Prof. Dr. S. Ayşe ÖZER

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Tıbbi Biyoloji ve Genetik ile ilgili lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretim faaliyetlerini yapabilme becerisi
  • in vitro ve in vivo deneysel moleküler biyoloji ve genetik çalışmalarını yürütebilme becerisi
  • Özgün bir çalışma tasarlayabilme ve yürütebilme becerisi
  • Moleküler biyoloji ve genetik analizleri yorumlayabilmek ve yapabilme becerisine sahip olmak
  • Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili uluslar arası çalışmaları projelendirme becerisi
  • Hücre ve doku kültürü çalışmalarını yürütebilme becerisi
  • Model organizmaların kullanım amaç ve teknikleri ile ilgili bilgi sahibi olmak
  • Tıbbi Genetik uzmanlarının yetiştirilmesine katkıda bulunma ve bu bağlamda moleküler biyoloji, moleküler genetik ve sitogenetik alanlarında rutin uygulamaları uygulayabilme becerisi.
  • Prenatal ve post natal genetik çalışmalarla ilgili etik kurullarda görev alma becerisi
  • Tıbbi Biyoloji ve Genetikle ilgili dökümantasyon yöntemleri ve bilgisayar uygulamaları ile ilgili bilgi sahibi olmak

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat