Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Tıbbi Farmakoloji

Program Tanımları

Kuruluş

1987

Kazanılan Derece

Doktor

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tıp doktoru olmak. Fen Edebiyat Fakültesi mezunu olup, Tıbbi Farmakoloji veya Klinik Farmakoloji Yüksek Lisans Programlarından birini tamamlamış olmak. İyi derecede İngilizce bilmek. Akademik personel ve Lisansüstü Giriş sınavından (ALES) en az 60 almak (sayısal alandan) Bilimsel Değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Tıp doktoru olmak, tıp doktoru olmayanlar için, Fen Edebiyat Fakültesi mezunu “Farmakoloji” veya “Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji” dallarının birinden yüksek lisans derecesine sahip olmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Alınan dersleri başarıyla tamamlamak, hazırlanan doktora tezini akademik jüri önünde başarı ile savunmak.

Program Profili

Bu programa kayıt olan öğrencilere, farmakoloji eğitiminde temel kavramları, araştırma alanlarını, araştırma tekniklerini ve güncel eğitim öğretim uygulamalarını tanıtmak, öğrencilerin farmakoloji eğitiminde alana ve araştırmacı olarak kendi gelişimlerine katkı sağlayacak bir araştırma projesi yürütmelerine olanak sağlamak üzere yapılandırılmıştır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Çeşitli sağlık kuruluşlarında, ilaç endüstrisinde özellikle medikal bölümde görev alabilirler. Üniversite kadrolarında eğitim ve araştırmacı olarak çalışabilir ve kariyer sahibi olabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktoraya Geçiş: Yüksek Lisans derecesi, ALES, ÜDS, Bilim Sınavı ve Mülakat

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, ödev, proje vb.) %40’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60’ı, hazırlanacak doktora tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması.

Mezuniyet Koşulları

Program boyunca alınan dersleri başarı ile tamamlamak, hazırlanan doktora tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof. Dr. Kemal Berkman, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Haydarpaşa

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Farmakoloji ile ilgili lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretim faaliyetlerini yapabilme becerisine sahip olmak
 • Farmakoloji uzmanlarının yetiştirilmesine katkıda bulunma becerisine sahip olmak
 • Orijinal bir çalışma tasarlayabilme ve yürütebilme becerisine sahip olmak
 • Farmakoekonomik analizleri yorumlayabilmek ve yapabilme becerisine sahip olmak
 • İlaç güvenliliği konusunda mevcut literatür bilgisine göre yorum yapabilme becerisine sahip olmak
 • Akılcı ilaç kullanımında ki temel ilkeleri günlük uygulamaya uyarlayabilme becerisine sahip olmak
 • İlaç geliştirme fazlarında ve etik kurullarda görev alma becerisine sahip olmak
 • Klinik farmakolojide proje oluşturabilme, projeyi geliştirebilme ve yasal prosedürleri takip edebilme becerisine sahip olmak
 • İnvitro ve invivo deneysel farmakoloji ve fizyopatoloji çalışmalarını yürütebilme becerisine sahip olmak
 • Farmakoloji ile ilgili uluslar arası proje tasarlama becerisine sahip olmak
 • Klinik uygulamalar sırasında ilaçların güvenlik açısından izlemini sağlayabilme ve ilaca bağlı hastalıkları belirleyebilme becerisine sahip olmak sahip olmak
 • İlaçlarla yapılan tedavi sırasında kullanılan ilaçların izleminde pre-analitik, analitik ve post-analitik fazlarda görev yapabilme becerisine sahip olmak

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat