Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Tıbbi Genetik

Program Tanımları

Kuruluş

Bu programın öncelikli hedefi; tıbbi genetik alanını klinik ve laboratuvar rutininde kullanan, araştırma yapan, klinik ve laboratuvar bulgularını birlikte değerlendirerek tanı koyan ve uygun genetik danışmayı veren bilim insanlarının bu programda yer alarak geleceğin akademisyenlerinin yetiştirilmesidir. Bu hedef doğrultusunda; -Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Tıbbi Genetik Yüksek Lisans Programı açarak, bu programın gerek Türkiye’de, gerekse Dünya’da saygın hale getirilmesi, -Marmara Üniversitesi’nde, özellikle Tıp Fakültesi içinde, Dişcilik, Eczacılık, Mühendislik (Biyokimya Biyomühendislik, Bilgisayar) ve Fen Edebiyat (Biyoloji ve Kimya) bölümleriyle disiplinler arası çalışmaların sağlanması ve bu bölümlere tıbbi genetik alanında destek olunması, -Dünya’nın en gözde mesleği olan bu bölümde, yetişmesi için büyük harcamaların yapıldığı araştırmacıların benzer standartlarda ülkemizde kendi akademisyenlerimiz tarafından yetiştirilmesi, -İleri düzey araştırma laboratuvarlarının kurulması ve aynı zamanda Dünya standartlarında (Harvard ve MIT gibi) öğrenciler mezun edilmesi, -Tanısal klinik genetik laboratuvarlarında görev alabilecek ileri donanıma ve genetik hastalık vizyonuna sahip öğrenciler yetiştirilmesi, - Yüksek lisans programımızı tamamlayan öğrencilerin doktora programlarına geçtiğinde sürekli gelişmekte olan genetik hastalıkların ileri tanısında ve tedavi yöntemlerinde gelişmiş biyomedikal çözümleri ve yeni buluşları gündeme getirebilmesi amaçlanmaktadır

Kazanılan Derece

Programı tamamlayan öğrencilerimiz Tıbbi Genetik alanında araştırma, Ar-Ge ve rutin çalışmaların bir parçası olacak yeterlilikte olacaklardır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa giriş şartları ve öğrenci kontenjanları Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu’nca belirlenir ve her akademik yılbaşından önce gazetelerde ilan edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Programa Başvurabilecek Bölümler: 1. Moleküler Biyoloji ve Genetik 2. Fen-Edebiyat (Biyoloji ve Kimya) 3. Mühendislik ( Genetik, Biyomühendislik, Bilgisayar) 4. Diş Hekimliği 5. Eczacılık 6. Eğitim Fakülteleri (Biyoloji ve Fen Bilimleri Alanları) 7. Veterinerlik gibi fakültelerin ilgili bölümlerinden en az dört yıllık lisans eğitimini tamamlamış tüm adaylara açıktır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

YDS veya üniversite bünyesinde yapılan İngilizce sınavında Sağlık Bilimleri Enstitüsü kriterlerine göre başarılı olmaları gerekmektedir. Yüksek lisans derecesi almak için seçmeli dersler toplam 60 (altmış) krediden az olmamalıdır. Birinci ve ikinci yarıyılda toplamda en az 7 adet 8’er kredilik derslere ek olarak ta 1 adet 4 kredilik Seminer alınması gerekmektedir

Program Profili

Önerilen Yüksek Lisans Programı, Sağlık Anabilim dallarında sunulan Yüksek Lisans ve Doktora programları ile ders alma/verme ve ortak proje ve danışmanlık konularında işbirliği içerisinde olması öngörülmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız farklı üniversitelerde İnfertilite ve Genetik, Biyoteknoloji Doktora eğitimlerine devam etmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programı tamamlayan öğrenciler üst derece Doktora programlarına geçebilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar her ders döneminde ara dönem ve final olmak üzere alınan dersler için uygulanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Üçüncü ve dördüncü yarıyılda yürütülecek olan Tez Çalışması Başarılı veya Başarısız olarak değerlendirilir . Her öğrenci dönemlik seminer sunumu yapmaktadır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Çalışma şekli tam zamanlıdır. Eğitim ayrıca e-öğrenme ve hibrid olarak farklı kampüslerde bulunulması durumunda yapılabilmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof Dr Ahmet Arman Program başkanı Prof Dr Pınar ATA AKTS/DS Koordinatörü

Bölüm Olanakları

Tıbbi Genetik Yüksek Lisans Programı’nın öğretim üyeleri 2 Prof, 2 doçent ve 1 araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Programda yer alacak öğretim üyelerinin özgeçmişlerine anasayfadan ulaşabilirsiniz. Yüksek lisans programının uygulamalarında yardımcı personel olarak 1 adet uzman ve 1 araştırma görevlisi mevcuttur. Yüksek lisans programı uygulamalarında Moleküler Genetik, Sitogenetik, Hücre kültürü lab’ları kullanılacaktır. Tüm laboratuarların yüzölçümleri birbirine yakın olup yükseklikleri aynıdır (2,92m). Bu laboratuarlarda mevcut önemli cihazlar aşağıda verilmiştir. Mevcut Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat vb.) Moleküler Genetik Lab Yeni Nesil DNA Dizi Analizi Cihazı (Miseq, Illumina) Real time PCR cihazı, CFX96 Touch™ Real-Time PCR Detection System, Biorad Sanger DNA Dizi Analizi (ABI, PRIZM, 310) Isısal Döngü cihazları (thermal cyclers) Mini Agaroz Jel Elektroforezi Midi Agaroz Jel Elektroforezi Mini Protein Jel Elektroforezi Mini Blotlama Cihazı Vorteks -80 derin dondurucu Hassas Tartı Buzdolabı -20 dondurucu Jel görüntüleme sistemi Soğutmalı santrifüj Otoklav Vakum Pompası pH metre Mikrosantrifuj Çalkalamalı Su Banyosu Nanodrop Homojenizatör (Magna Lyzer) Sitogenetik ve Hücre Kültürü lab Laminal flow Buzdolabi Derin dondurucu -20C CO2 inkübator İnverted mikroskop Buz Makinası Etüv Kuru sterilizatör Florasan ataçmanlı mikroskop Karyotip ve FISH Görüntüleme Sistemi Su banyosu Hibridizasyon cihazı Çeker ocak Vorteks Minispin vorteks Distile su cihazı Hassas Terazi Santrifüj Hot plate

Müfredat

Müfredat