Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Program Tanımları

Kuruluş

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'na bağlı olarak açılan Yenidoğan Hemşireliği Yüksek Lisans Programı 2005-2006 eğitim-öğretim yılı itibarı ile öğretime başlamıştır. Programın temel hedefi aile merkezli bakım çerçevesinde yenidoğan ve ailesinin sağlığını değerlendirilmektedir. Aynı zamanda doktora programı için yeterli bilim insanı yetiştirmeyi de amaçlamaktadır.

Kazanılan Derece

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı tarafından yürütülmekte olan Yenidoğan Hemşireliği Tezli yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Yenidoğan Hemşireliğinde Uzman unvanı alır. Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler klinikte uzman hemşire olarak çalışabilirler. Bununla beraber Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora programına başvurmaya hak kazanırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yenidoğan Hemşireliği Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için dört yıllık hemşirelik lisans programını tamamlamış olmak gerekmektedir. Ayrıca Akademik Personel ve Lisansüstü Giriş Sınavı’ndan (ALES) en az 60 puan almak, Bilimsel Değerlendirme ve Mülakat sınavında başarılı olmak gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yenidoğan Hemşireliği Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için dört yıllık hemşirelik Bölümü/Yüksekokulu lisans programını tamamlamış olmak gerekmektedir. Lisans programında yer alan çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersinin içeriğindeki konular temel bilgi olarak kabul edilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin program boyunca aldığı dersleri başarıyla tamamlaması ve hazırladığı yüksek lisans tezini akademik jüri önünde başarı ile savunması gerekmektedir.

Program Profili

Bu programa kayıt olan öğrencilere hemşirelikte temel kavramlar, yenidoğan ve ailenin sağlığını değerlendirme, koruma, geliştirme, tedavi ve rehabilite etmeyi içeren bakım verme, hemşirelikte araştırma teknikleri, hemşirelik bilimine ve öğrencinin araştırmacı olarak kendi gelişimine katkı sağlayacak bir araştırma projesi yürütmelerine olanak sağlamak ve hemşirelik alanında uzman düzeyinde hemşire yetiştirmek üzere yapılandırılmıştır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Yenidoğan Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrenciler; Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde, üniversite hastanelerinde, özel sağlık ve eğitim kurumları ile işyerlerinde hemşire olarak çalışır. Yüksek Öğrenim kurumlarında akademisyen olarak görev yapar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisansın üst derecesi Doktoradır. Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla kendi alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Yenidoğan Hemşireliği Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamlayabilmek için genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, ödev, proje vb.) %40’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60’ı ve hazırlanacak tez çalışmasının akademik jüri tarafından başarılı bulunması gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin Yenidoğan Hemşireliği Yüksek Lisans Programı boyunca aldığı dersleri ve bu derslerin klinik uygulamalarını başarı ile tamamlaması gerekmektedir. Ayrıca program sonunda hazırlanan tezin akademik jüri önünde savunulması da gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Ayşe Ferda OCAKÇI Haydarpaşa Kampüsü 34668/ Üsküdar – İstanbul Telefon: 0216 330 20 70 e-mail: afocakci@hotmail.com

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Öğrenci, sağlıklı ve yüksek riskli yenidoğana bütüncü ve aile merkezli hemşirelik anlayışı ile bakım sunar.
  • Öğrenci, yenidoğanda risk yaratan, bebek, anne, aile ve toplumsal faktörlere yönelik alınabilecek önlemleri tartışır.
  • Öğrenci, yenidoğanın sağlığının değerlendirmesinde fonksiyonel sağlık örüntüleri modelini kullanır.
  • Teknolojik desteğe gereksinim duyan yüksek riskli yenidoğanın hemşirelik bakımını gerçekleştirir.
  • Yüksek riskli yenidoğan ebeveynlerinin, stresle baş etmelerini destekler.
  • Yenidoğanla ilgili yeni tıbbi ve teknolojik gelişmeleri izleyerek, uygun olanları hemşirelik bakımında kullanır.
  • Yenidoğan ve ailesinin bakımında araştırma bulgularının öneminin farkındadır.
  • Yenidoğan ve ailesinin bakımına katkı sağlayacak bilgi üretmek üzere araştırma yapar.
  • yenidoğana yönelik araştırma sonuçlarını yorumlar
  • kanıt temelli uygulamaları benimser

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat

Müfredat