Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Beslenme ve Diyetetik

Program Tanımları

Kuruluş

Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde 2007 tarihinde kurulmuş olup 2011-2012 yılında ilk öğrencilerini almıştır. Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün amacı; Yaşam boyu toplumun yeterli ve dengeli beslenme ile sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla, Uluslararası standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun, evrensel düşünce ve değerlere sahip, ülke ve dünya kültürüne saygılı DİYETİSYEN yetiştirmektir (Bilim ve teknolojiye dayalı, uluslararası standartlarda eğitim-öğretim, araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunmaktır). Toplumu besin ve beslenme konularında bilgilendiren ve bilinçlendiren ve bunu değişen yaşam koşullarına uygun, ekonomik olarak, sağlığı geliştirici, hastalıktan koruyucu ve tedavide etkin olan besin özelliği taşıyan ve/veya taşımayan diyet faktörlerinin işlevlerine yönelik gerekli alt yapıyı oluşturarak, güncel gelişmeler ile senkronize bir şekilde uygulayarak her yönden topluma avantaj sağlayan bireylerin kazandırılmasıdır.

Kazanılan Derece

Programı başarı ile tamamlayan mezunlara “Beslenme ve Diyetetik” alanında lisans diploması verilir. Programdan mezun olanlar “Diyetisyen” unvanını alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bu programı lise veya dengi çıkışlı adaylarla, bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çıkışlı adaylar tercih edebilirler. Bu programda zorunlu ortak yabancı dil dersi sadece İngilizcedir. Bu programda başarılı olabilmek için elleri ve parmakları ustalıkla kullanabilme önemlidir. Programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği üniformayı giymek zorundadırlar. İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık Programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Diğer yüksek öğretim kurumlarından alınan dersler muafiyet komisyonu ve fakülte yönetim kurulu kararları ile muaf olabilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

0

Program Profili

Program birinci yıl ‘’Beslenme İlkeleri, Temel Kimya, Temel Matematik, Türk Dili, Anatomi, Fizyoloji, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Sağlık Psikolojisi, Toplum Bilim’’, ikinci yıl ‘’Ekonomi, Beslenme Biyokimyası, Besin Kimyası ve Analizleri, Genel Mikrobiyoloji, İletişim Becerileri, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Toplum Sağlığı ve Beslenmesi, Besin Teknolojisi, Beslenme Ekolojisi, Besin Mikrobiyolojisi, Akademik Yazma Becerileri, Beslenme Eğitimi ve Danışmanlık, Besin Kontrolü ve Mevzuatı ‘’, üçüncü yıl ‘’Anne-Çocuk Beslenmesi, Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması, Toplu Beslenme Sistemleri, Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi, Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri, Çocuk Hastalıklarında Beslenme, Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyolojisi, Biyoistatistik, Seminer’’, dördüncü yıl ‘’Bitirme Projesi, Kurum ve Hastane Beslenme Stajı, Seçmeli dersler (Dünya Mutfakları, Sporcu Beslenmesi, Sağlık ve Egzersiz, Diyetetik Uygulamalarında İlke ve Sorunlar, Olağandışı Durumlara Hazırlık, Toplum Sağlığında Beslenme Stajı, Nutrigenetik, İlkyardım)’’ konularında zorunlu, seçmeli dersler ve stajları içermektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar kamu ve özel sektörde, sağlık alanında kamu ve özel hastanelerde klinik diyetisyeni, diyabet diyetisyeni, renal bakım diyetisyeni, onkoloji diyetisyeni, geriatri diyetisyeni, poliklinik diyetisyeni, enteral-parenteral beslenme diyetisyeni, bariyatrik cerrahi diyetisyeni, diyaliz üniteleri diyetisyeni, yoğun bakım diyetisyeni ve kurum diyetisyeni olarak çalışabilirler. Eğitim ve araştırma alanlarında, okul, banka, lokanta, oteller, yemek fabrikaları, besin endüstrisi, özel beslenme ve diyet danışmanlığı, sağlık klüpleri, fitness ve güzellik merkezleri, sporcu danışmanlığı, yaşlı ev bakım hizmetleri, gazete-mecmua yazarlığı, radyo-TV programcılığı alanlarında hem diyetisyen hem de yönetici olarak çalışabilirler. Akademisyen olarak mesleklerini icra edebilirler. Bu programda, yüksek lisans programına devam edebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil sınavlarının (ÜDS, KPDS, TOFEL vb.) herhangi birinden dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında yüksek lisans programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (vize, ödev, olgu sunumları, vb.) %40’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60’ı (ödevlerin %10’u, laboratuvar çalışmalarında uygulamaların %36’ı ve teoriğin %24’ü) alınarak öğrencilerin başarıları değerlendirilir.

Mezuniyet Koşulları

Program boyunca müfredatda bulunan bütün dersleri almak ve bu dersleri başarıyla tamamlamış olmak.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Doç. Dr. Fatma Esra GÜNEŞ , Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı, Başıbüyük Kampüsü e-mail; fegunes@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

0

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Mesleki bilgi ve beceriyi çağdaş, bilimsel gelişmelere uyarlayabilmek ve kalite konusunda bilgi sahibi olmak,

- Beslenme ve Diyetetik alanında ulusal ve uluslararası sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak,

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Beslenme ve Diyetetik eğitim programı kapsamında gerekli mesleki tüm bilgi ve beceriyi kavramak ve uygulamak ,

- Beslenme ve Diyetetik programının uygulamalarında gereken çağdaş bilgi, araç ve gereçleri kullanabilme becerisi kazanmak

- Toplumun beslenme problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi kazanmak,

- Verilerin çözümlenmesi, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi,

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tedaviyi planlama becerisi kazanmak

- Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi,

Öğrenme Yetkinliği

- Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanma,

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Beslenme ve Diyetetik eğitimini küresel ve toplumsal çerçeve içerisinde düşünebilme becerisi kazanmak

- Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme ve sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanmak,

- Takım çalışması

Alana Özgü Yetkinlik

- Mesleki etik ve sorumluluk anlayışı,

- Mesleğe uyum sağlama,

- Meslekle ilgili gelişmeleri izleme

 • Beslenme ve Diyetetik eğitim programı kapsamında gerekli mesleki tüm bilgi ve beceriyi kavramak ve uygulamak ,
 • Beslenme ve Diyetetik programının uygulamalarında gereken çağdaş bilgi, araç ve gereçleri kullanabilme becerisi kazanmak
 • Mesleki bilgi ve beceriyi çağdaş, bilimsel gelişmelere uyarlayabilmek ve kalite konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Toplumun beslenme problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi kazanmak,
 • Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tedaviyi planlama becerisi kazanmak
 • Beslenme ve Diyetetik eğitimini küresel ve toplumsal çerçeve içerisinde düşünebilme becerisi kazanmak
 • Verilerin çözümlenmesi, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi,
 • Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme ve sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanmak,
 • Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi,
 • Beslenme ve Diyetetik alanında ulusal ve uluslararası sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Mesleki etik ve sorumluluk anlayışı,
 • Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanma,
 • Mesleğe uyum sağlama,
 • Meslekle ilgili gelişmeleri izleme
 • Takım çalışması
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
6. DÜZEY (LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(72-Sağlık)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; lisans düzeyinde, sağlık alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar ve sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

- Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.

- Mesleki bilgi ve beceriyi çağdaş, bilimsel gelişmelere uyarlayabilmek ve kalite konusunda bilgi sahibi olmak,

- Beslenme ve Diyetetik alanında ulusal ve uluslararası sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak,

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

- Lisans düzeyinde alana özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve olgusal bilgileri kullanır.

- Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, bilgiyi paylaşır, ekip çalışması yapar.

- Sağlık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.

- Beslenme ve Diyetetik eğitim programı kapsamında gerekli mesleki tüm bilgi ve beceriyi kavramak ve uygulamak ,

- Beslenme ve Diyetetik programının uygulamalarında gereken çağdaş bilgi, araç ve gereçleri kullanabilme becerisi kazanmak

- Toplumun beslenme problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi kazanmak,

- Verilerin çözümlenmesi, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi,

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

- Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

- Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.

- Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tedaviyi planlama becerisi kazanmak

- Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi,

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

- Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

- Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.

- Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.

- Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanma,

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

- Sağlık alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alır.

- Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek, ekip çalışması içinde ve sürecin etkin bir elemanı olarak, uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

- Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları/gelişmeleri izler ve değerlendirir.

- Sözel ve yazılı olarak kendini etkin ifade eder.

- Beslenme ve Diyetetik eğitimini küresel ve toplumsal çerçeve içerisinde düşünebilme becerisi kazanmak

- Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme ve sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanmak,

- Takım çalışması

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

- Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

- Kalite Yönetimi ve Süreçlerine uygun davranır ve katılır.

- Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.

- Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

- Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.

- Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi ileri düzeyde kavrama bilgisine sahiptir.

- Sağlık personeline ilişkin uygulama eğitimine katılabilme yeteneğine ve bu personelle çalışma deneyimine sahiptir.

- Programın özüne ve amacına uygun olarak planlanmış, kendi alanında nitelikli yetkililer tarafından denetlenen yerlerde klinik uygulamalar yaparak yeterli bir klinik deneyime sahiptir.

- Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

- Amaca uygun program, planlama, yürütme ve değerlendirmede uluslar arası standartlarda mesleki otonomisini kullanır, klinik uygulamalar yapacak yeterli deneyime sahiptir.

- Mesleki etik ve sorumluluk anlayışı,

- Mesleğe uyum sağlama,

- Meslekle ilgili gelişmeleri izleme

Müfredat