Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Program Tanımları

Kuruluş

13 Haziran 2007 tarihinde kurulan Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne bağlı olarak açılmış bulunan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programı; 2008-09 eğitim-öğretim yılı itibarı ile Marmara Üniversitesi Kartal Kampüsünde öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Fizyoterapist unvanı kazanır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Marmara Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olmak, Lise diplomasına sahip olmak, Üniversite giriş sınavında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'ne girmeye hak kazanmak için yeterli puanı almış olmak gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Lise diplomasına sahip olmak ve ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavdan yeterli puan almak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Marmara Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine uygun olarak derslerde başarılı olmaktır

Program Profili

Bu program; kayıt olan öğrencilere, fizyoterapi ve rehabilitasyon bilim alanındaki temel kavramları, güncel eğitim-öğretim uygulamalarını tanıtmak ve öğretmek, insan haklarına saygılı ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, bilimsel ve mesleki alanda yetkin bireyler yetiştirmek üzere yapılandırılmıştır. Öğrencinin; sağlıklı/hasta bireyin durumunu analiz edip, sorumluluk üstlenmesi, alanı ile ilgili girişimlerde bağımsız, araştırıcı, eğitici, becerili ve cesaretlendirici davranması, ekip çalışmasına önem vermesi, etik değerlere uygun hareket etmesi, profesyonel yaşamında değişime ve yeniliklere açık olması ve liderlik rolünü üstlenmesi, bilimsel projeler planlayarak başarı ile tamamlanması hedeflenmektedir

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

1- Yataklı Tedavi Merkezleri (Üniversite, Kamu ve Özel Sağlık Kuruluşları vb...) içinde yer alan tıbbın hemen tüm alanlarında çalışabilirler. *Ortopedi ve Travmatoloji, *Nöroloji / Pediatrik Nöroloji, *Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, *Beyin ve Sinir Cerrahisi, *Genel Cerrahi, *Kardiyoloji, *Kalp damar cerrahisi, *Göğüs Hastalıkları / Göğüs Cerrahisi, *Çocuk Hastalıkları, *Üroloji, *Onkoloji, *Kadın Doğum, *Kulak-Burun-Boğaz, *Tüm Yoğun Bakımlar, *Plastik Cerrahi / Yanık Üniteleri, *Romatoloji, *Acil Servis Üniteleri 2-) Rehabilitasyon Merkezleri / Protez-Ortez Üniteleri 3-) Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri 4-) Endüstri Alanları 5-) Okullar 6-) Spor Kulüpleri 7-) Yaşlı Bakımevleri 8-) Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri 9-) Kaplıca Merkezleri 10-) Özel Eğitim Merkezleri

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans Eğitimini başarıyla tamamlayan mezunlar ALES sınavından geçerli not almaları, İngilizce dil yeterliliğine sahip olmaları ile kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, ödev, proje vb.) %60'ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %40'ı hesaplanarak değerlendirilir.

Mezuniyet Koşulları

Toplam 240 ECTS kredisini tamamlayarak ve 2.00/4.00 not ortalamasına sahip olarak 4 yıllık Lisans programı sonunda alınan dersleri başarı ile tamamlamak.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi Başıbüyük Sağlık Kampüsü Sağlık Bilimleri Fakültesi Binası Başıbüyük/Maltepe İstanbul Tel: 0216 399 93 71/1138 Faks: 0216 399 62 42 /Prof. Dr. Mine Gülden Polat

Bölüm Olanakları

Türkçe

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Ulusal ve uluslararsı boyutta Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve/veya ilişkili alanlardaki teori ve uygulamaları bilme becerisi
 • Fizyoterapi uygulamaları için gereken güncel bilgiye erişme becerisi
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli ölçme değerlendirme teknikleri ve ilgili ekipmanı kullanarak hastayı değerlendirme becerisi
 • Fizyoterapi uygulamalarına ilişkin tedavi planı yapma ve uygulama becerisi
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamalarında olası problemleri çözebilme
 • Tedavi sürecini izleme becerisine sahip olmak
 • Koruyucu sağlık hizmetlerine aktif katılmak
 • Araştırma yapma ve araştırma tasarlama becerisi
 • Sözlü ve yazılı iletişim becerisi
 • Sağlık hizmet sunumunda, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi
 • Engellilerin topluma kazandırılmalarına yönelik hizmet üretebilme
 • Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak
 • Mesleki etik ve sorumluluk anlayışı kazanmak
 • Kalite konularında bilgi sahibi olmak

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat